ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 19

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 19
English for Communication
วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.28 น.
เนื้อหาที่เรียน : verb และ present powerpoint

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 46 ท่าน คุรุ เบญจวรรณ ภูมิแสน มีแขกรับเชิญคือ คุรุ PIM LORENZETTI สอนในหัวข้อ Verb คำกริยา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในแต่ละประโยคถ้าขาดคำกริยาไปก็อาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องคำกริยาส่วนใหญ่จะอยู่หลังประธานจะมีบางครั้งสลับไปอยู่ที่อื่นบ้าง ซึ่งมีเงื่อนไขของแต่ละรูปประโยค มีดังนี้

  • Helping Verbs กริยาช่วย คือ กริยาช่วยให้เราสามารถทำให้ประโยคชัดเจนขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของกาลเวลา
  • Main Verb กริยาหลัก คือ กริยาที่บ่งบอกการกระทำของประธานจริง ๆ
  • Verb Forms รูปแบบต่าง ๆ ของคำกริยา
  • Tenses กาล (เป็นรูปของกริยาแสดงเวลา) เป็นวิธีหรือเครื่องมือบ่งชี้กาลเวลาหรือบางครั้งพูดถึงความต่อเนื่องความสำเร็จ ความเสร็จสิ้นของการกระทำบางอย่างหรือสถานะในความสำคัญของเวลา การกระทำนี้มีความสัมพันธ์กับเวลาอย่างไร
  • Transitive VS Intransitive อกรรมกริยา คือ กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ และสกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ
  • Passive VS Active Voice เมื่อประธานไม่ถูกพูดถึง กับ เมื่อประธานถูกพูดถึง
  • Infinitive VS Ing รูปกริยาที่มี to นำหน้าและทำหน้าที่เป็นนาม และกริยาที่เติม ing

คุรุเบญจวรรณ เป็นการ present ที่ perfect มาก อาจจะยาก บางท่านอาจจะตามไม่ทัน แต่มีประโยชน์มากเลย เป็นการสรุปแบบคราว ๆ

หลังจากนั้น คุรุ PIM ได้ให้นักศึกษาแต่ละท่านอาสาทำแบบฝึกหัด จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลยไปด้วยกัน

วันนี้มีนักศึกษานำเสนอ powerpoint จำนวน 1 กลุ่ม คือกลุ่มหมดอยาก นำเสนอในหัวข้อ Prepositions ON, IN, AT

หลังจากจบการนำเสนอการบ้านแล้ว คุรุเบญจวรรณ ได้ให้โอกาส comment มีดังนี้

คุณอรวิภา กริฟฟิธส์ เป็นการ present ที่ดีมาก เนื้อหาน่าติดตามตลอดรายการ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  มีภาพสวย ๆ จากภูผาทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น

คุรุ PIM LORENZETTI เป็นการ present มืออาชีพ ทำได้ดีมาก

คุรุจิ๊บ แพรลายไม้ มีความสุขกับการ present กลุ่มนี้ เพราะว่ารู้จักประยุกต์ นำศัพท์เกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรมมาใช้ มีภาพประกอบตรงและชัด เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำ presentation มีสีสันแล้วก็ match มี skill ในการทำสื่อ accent ดี โดยเฉพาะน้องหมู ทำให้การนำเสนอลื่นไหล แบบฝึกหัดมีเยอะ ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ใช่แค่one way communication

คุรุเบญจวรรณ ตื่นเต้นที่ได้เห็น powerpoint ชื่อดี เตรียมตัวดี ภาพประกอบสวย มีรายละเอียด มีคำศัพท์แก้ให้นิดหน่อย แก้น้อยมากแทบจะไม่ได้แก้เลย เนื้อหาดีมากเลย เป็นสิ่งที่คนอ่าน คนดู ตั้งใจ สนุกกับการดูภาพ เป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มต่อไป ออกเสียงดีมาก

ในสัปดาห์หน้าจะมี 1 กลุ่มของภูผาฟ้าน้ำ present และคุรุ PIM สอนในหัวข้อ Passive Voice VS Active Voice

คุรุเบญจวรรณ  อย่าลืม การเรียนภาษา 50 % เราจะลืมในวันรุ่งขึ้น เราจะลืมทันทีวันเดียวภายใน 24 ช.ม. ถ้าอยากจะจำได้ให้ทบทวนในวันรุ่งขึ้นทันที แล้วให้ทบทวนอีกทีในสัปดาห์ต่อไป ทบทวนอย่างน้อย 5 ครั้ง โดยเฉพาะเรื่องการออกเสียง เราถึงต้องบททวนธรรมเพราะไม่อย่างนั้นเราจะจำไม่ได้ ที่เราบอกว่าจำไม่ได้ คืนครูไปหมดแล้ว เพราะว่าเราไม่ได้ทบทวน ให้ทบทวนบทเรียนทั้งหมดเท่าที่ทำได้ ไวยากรณ์ให้ดูslide  การออกเสียงให้ดูวีดีโอ จับกลุ่มกันทบทวน การทบทวนเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าไม่ทบทวน เรียนไปก็ไร้ประโยชน์

สรุป เราขยันมากเท่าไรเราก็จะได้เท่านั้น ในการเรียนภาษาง่ายมากเลย มีอยู่ 3 อย่าง คือ 1. ฝึกบ่อย ๆ 2. ต้องถูกวิธี 3. ทำเสมอต้นเสมอปลาย

นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *