ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 16

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 16
English for Communication
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.08 น.
เนื้อหาที่เรียน : present powerpoint

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 43 ท่าน ในวันนี้ คุรุ เบญจวรรณ ภูมิแสน ได้ให้นักศึกษานำเสนอ powerpoint มี 2 กลุ่ม ที่นำเสนอการบ้านในวันนี้

  1. กลุ่มพลังศีล นำเสนอการบ้านในหัวข้อ หลักการใช้ much และ many
  2. กลุ่มเรียบง่าน นำเสนอการบ้านในหัวข้อ Phrasal Verbs (กริยาวลี) หรือ Two-Word Verbs

หลังจากจบการนำเสนอการบ้านแล้ว คุรุเบญจวรรณ ได้มีคำแนะนำดังนี้

  • กลุ่ม พลังศีล present ได้ดีมาก มีการโยนให้ท่านต่อไป เป็นจังหวะดี ช้าดีสำหรับผู้เรียนใหม่ Beginner ดีมากเลย แต่มีบางคำที่ออกเสียงไม่ถูก เช่น sugar, football, Exercise และmany ยังไม่ชัดเจน ถือว่าดีมาก เตรียมตัวมาดีมากเลย จึงถามว่ากลุ่มพลังศีลเตรียมตัวกันนานไหมคะ
  • คุณชลิตา พันสะอาด แลงค์ (น้อย) เป็นตัวแทนกลุ่ม ได้เล่าว่าใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม. ในการทำpowerpoint มีการแบ่งกันไปซ้อม และเตรียมตัวพร้อมกันซ้อมก่อนวันนำเสนออีก 1 วัน
  • กลุ่มเรียบง่าย เป็น present ที่เป็น professional เขียนชัดเจน ภาพสวย สะอาดตา เรียบง่าย ตอน present มืออาชีพมากเหมือนสอนภาษาอังกฤษ เนื้อหายาก แต่ดีแล้วที่นำมาเสนอ มีบางคำที่ออกเสียงผิด เช่นคำว่า I ไม่ต้องออกเสียง s และคำว่า O’ clock ที่คนไทยมักจะออกเสียงผิด ที่เหลือดีมาก คุรุเบญจวรรณ ชอบมากเลยเป็นการ present ที่สมบูรณ์แบบทั้งเนื้อหาและรูปแบบ

คุรุเบญจวรรณ ได้กล่าวว่า จะสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับธรรมะ และคำศัพท์ของแพทย์วิถีธรรมที่ทำขึ้นมาเอง มีคำศัพท์อีกหลายคำที่เราต้องเรียนรู้ มีทั้งคำสุภาษิต คำพังเพย และสำนวน โดยคุรุเบญจวรรณ ได้สอนเทคนิคการเป็นล่าม กับการเป็นผู้แปลเอกสาร ดังนั้นภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก ในการสื่อสารกัน แต่จะต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรง จะทำให้ขึ้นไปในระดับสูงได้ สิ่งสำคัญคือการทบทวนบทเรียน ถ้ามีเวลาให้นักศึกษาทบทวนอย่างน้อย 4 ครั้ง หรือทำซ้ำก็ได้ เพราะการทบทวนในวันนี้ จะทำให้จำได้เกือบ 90% แต่ถ้าไม่ทบทวนจะลืมถึง 70% ถ้าไม่คล่องไม่เก่ง ใช้การทบทวน 5-10 นาที หลังจากจบบทเรียน เราไม่เข้าใจ เพราะเราไม่ได้ทบทวน การออกเสียงมีความสำคัญ ถ้าเราพูดเก่ง จะทำให้พูดด้วยความมั่นใจ ซึ่งคุรุเบญจวรรณจะเน้นการออกเสียงถึง 2 สัปดาห์ โดยแนะนำให้นักศึกษาสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ ในครั้งต่อไปจะสอนคำศัพท์ และการสนทนา

นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *