ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 32

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 32
English for Communication
วันเสาร์ ที่  23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.12 น.
เนื้อหาที่เรียน : Practice Reading Dhamma Review and Memory Techniques

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 33 ท่าน คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี ช่วงแรกคุรุเบญจวรรณได้นำเข้าสุู่บทเรียนภาษาอังกฤษสไตส์แพทย์วิถีธรรม ฝึกอ่านบททบทวนธรรมเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์มาจากงานวิจัย และนำมาจากหนังสือที่อ.หมอเขียวได้เขียนไว้มาแปลมาเรียนรู้ เพื่อเราจะใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ต่อไปคนอื่น ๆ ก็อยากจะเข้ามาเรียนรู้แพทย์วิถีธรรมด้วย ซึ่งในตอนนี้คุรุเบญจวรรณกำลังแปลหนังสือคู่มือสุขภาพพึ่งตนแพพทย์วิถีธรรม ในตอนนี้มีชาวต่างชาติ คนอเมริกันรออ่านกัน เพราะอยากจะสู้กับโควิด โดยไม่ต้องใช้วิธีการทางแพทย์แผนปัจจุบัน การที่เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ นำความรู้จากการเรียนภาษาอังกฤษไปใช้ในหลาย ๆ อย่างได้ โดยเฉพาะการสื่อสารกับชาวต่างชาติ คุรุเบญจวรรณอ่านให้นักศึกษาฟังก่อน และให้นักศึกษาได้ฝึกอ่านตาม พร้อมแนะนำการออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งคุรุเบญจวรรณบอกว่า ยากมากที่จะแปลให้ได้ความหมาย  สภาวะ และเป็นภาษาระดับเหมือนกัน คล้องจองและmatch กับภาษาไทยด้วย ไม่แปลตรง ๆ แต่แปลตาม idea ได้ความหมาย ได้อารมณ์ และจะต้องได้สภาวะด้วย

ในช่วงที่สอง เป็นบทเรียนต่อเนื่องเกี่ยวกับความจำ ใช้ระบบห้องและระบบรูปทรง มาช่วยจำบททบทวนธรรม วันนี้จะอธิบายกลไกลการทำงานของสมอง ยิ่งมีการเชื่อมต่อกันของเซลล์มากเท่าไหร่ ความจำของเราก็จะดีขึ้นมากเท่านั้น ฝึกจำทบทวนธรรมข้อ 36 – 40 และลองทดสอบความจำของนักศึกษา ในการจินตนาการ ใช้ข้อมูลเก่ามาเชื่อมกับข้อมูลใหม่

การบ้านในวันนี้ให้นักศึกษาส่งการบ้านคือ บันทึกวีดีโอ การท่องบททบทวนธรรม การทำ output คือการส่งการบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญจะได้ทำให้เราได้ทบทวนบทเรียน เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเองด้วย เพื่อการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

สรุป การทบทวนบทเรียนไปเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะเข้าไปอยู่ในความจำระยะยาว สิ่งที่คุรุเบญจวรรณสอนคือ การให้เชื่อมโยงพิเศษที่เรียกว่า “จุดประสานประสาท” (synapse) การเรียนรู้กลไกลของสมองจะทำให้ความจำ และจินตนาการของเราดีขึ้น

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 thought on “ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 32”