ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 31

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 31
English for Communication
วันเสาร์ ที่  16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.15 น.
เนื้อหาที่เรียน : English Conversations and Memory Techniques

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 29 ท่าน คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี ช่วงก่อนเข้าบทเรียน มีการทดสอบนักศึกษาเรื่องความจำชื่อนายกรัฐมนตรีและจังหวัดในประเทศไทย

ช่วงแรกนำเข้าสู่การทบทวนบทเรียนเรื่องเกี่ยวกับออกเสียง ตัว R  ตัว L การเชื่อมเสียง การลดพยางค์ การเพิ่มพยางค์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Connected Speech  เช่น this evening > thisevening(เขื่อมเสียง), do it > dowit (เติมสียง), Did he? Didee? พูดเร็วเพื่อเชื่อมเสียง และฝึกการออกเสียงแบบเจ้าของภาษาโดยมีคุรุเบญจวรรณให้คำแนะนำเทคนิคการออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งคุรุเบญจวรรณได้แนะนำว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะต้องมี 4 องค์ประกอบดังนี้

  1. ไวยากรณ์ดี
  2. ออกเสียงได้ดี
  3. คำศัพท์ได้
  4. เรียนรู้สำนวนภาษาเพื่อสื่อสารได้เป็นธรรมชาติ

ในช่วงที่สอง เป็นบทเรียนต่อเนื่องเกี่ยวกับความจำ ช่วงแรกทบทวนระบบรูปทรง คือ ตัวเลข 0 – 9 โดยในวันนี้คุรุเบญจวรรณจะทบทวนธรรมบททบทวนธรรมต่อจากอาทิตย์ที่แล้วข้อ 1 – 15 วันนี้จะให้idea ข้อ 16-35 ใครที่ยังไม่ได้ทำระบบห้อง ให้ทำระบบห้องจะช่วยในการจินตนาการและจำบททบทวนธรรมได้ นักศึกษาที่จะส่งการบ้านให้บันทึกวีดีโอ ความยาวประมาณ 5 นาที จะส่งผ่านไลน์ได้ แบ่งทำที่ละ 10 ข้อก็ได้และหลับตา ไม่ใส่หูฟัง คุรุเบญจวรรณจะนำไปเป็นสื่อการสอนด้วย

การบ้านในวันนี้ให้ฝึกจำบททบทวนธรรมข้อ 16 – 35 จำเฉพาะidea ของแต่ละข้อก็ได้ ไม่จำเป็นต้องจำให้ได้หมดทุกข้อ

สรุป การได้มาเรียนเทคนิคการจำเป็นการสร้างเซลล์สมอง neuron สมองเราหลังจาก 25 ปีแล้วมันจะไม่โตขึ้นอีกเลยนะคะ เราสามารถพัฒนาสมองโดยการเชื่อมเซลล์ กินอาหารที่มีประโยชน์ ไขมันดี ถั่ว ไม่ควรกินแอลกลอฮอล์ และน้ำตาล เพราะว่าจะทำลายเซลล์สมอง

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 31”

 1. Benjawan P Terlecky

  ขอบคุณมากเลยค่ะ เพิ่งมีโอกาสได้อ่านบทสรุปนี้ ดีมากเลยค่ะ