ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 28

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 28
English for Communication
วันเสาร์ ที่  25 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.04 น.
เนื้อหาที่เรียน : เทคนิคความจำ ระบบห้อง

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 24 ท่าน คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี และนำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับความจำ โดยใช้ระบบห้องมาช่วยในการจำชื่อจังหวัดในประเทศไทย

คุรุเบญจวรรณ ใช้ระบบห้องมาช่วยในการจินตนาการในการเชื่อมโยงข้อมูลเก่าคือห้องแต่ละห้องที่นักศึกษาได้ทำ กับข้อมูลใหม่คือจังหวัดในประเทศไทย 77 จังหวัด ซึ่งในวันนี้ฝึกจำจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดสอบ โดยใช้เทคนิคระบบห้อง จากการทดสอบผลปกรากฎว่านักศึกษาสามารถจำชื่อจังหวัดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว คุรุเบญจวรรณได้กล่าวว่าถ้าเราสามารถจำห้องแต่ละห้องของตัวเองได้อย่างแม่นยำ และจินตนาการเชื่อมจุดเด่นของชื่อแต่ละจังหวัดไปใส่ในสิ่งของแต่ละห้องของเรา จะสามารถจำข้อมูลใหม่ได้โดยไม่หลงห้อง

การบ้านในอาทิตย์นี้ให้นักศึกษาไปฝึกจำชื่อจังหวัดในประเทศไทย โดยเล่นเกมส์ใน seterra.com หรือจะฝึกในเอกสารที่คุรุเบญจวรรณส่งให้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษก็ได้

สรุป ถ้าเราฝึกจำระบบห้องของตนเองได้อย่างแม่นยำ เป็นข้อมูลเก่านำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลใหม่ คือชื่อจังหวัด 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยใช้การจินตนาการเชื่อมจุดเด่นของชื่อจังหวัดไปไว้ในสิ่งของในแต่ละห้องของเราเอง ช่วยให้จำข้อมูลใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *