ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 27

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 27
English for Communication
วันเสาร์ ที่  18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.45 น.
เนื้อหาที่เรียน : หัวข้อการสนทนา และเทคนิคความจำ

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 30 ท่าน คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี และนำเข้าสู่บทเรียนดังนี้

  • ช่วงที่ 1 ในหัวข้อเกี่ยวกับการสนทนา

มีแขกรับเชิญเป็นคุณ Bob Mazur และคุณ Nicholasโดยเปิดโอกาสให้นึกศึกษาฝึกสนทนา พูดถึงงานอดิเรก และทำไมถึงชอบทำงานอดิเรกนั้น ด้วยความเบิก

  • ช่วงที่ 2 บทเรียนเกี่ยวกับความจำ เป็นพื้นฐานของเทคนิคการจำ

คุรุเบญจวรรณ ใช้ระบบห้องมาช่วยในการจินตนาการในการเชื่อโยงข้อมูลเก่าคือระบบห้อง กับชื่อนายกรัฐมตรี จำนวน 29 ท่านเป็นข้อมูลใหม่ มาช่วยในการจำ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทดสอบโดยการหลับตา และท่องชื่อนายกรัฐมนตรีตั้งแต่คนที่ 1 -29 และถอยหลังจากคนที่ 29 – 1 รวมถึงไม่เรียงลำดับ ผลปรากฏว่านักศึกษาสามารถจำชื่อนายกรัฐมนตรีได้อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะแต่ละท่านได้ทำการบ้านเรื่องระบบห้องตามที่คุรุเบญจวรรณแนะนำไว้ โดยในอาทิตย์หน้าจะสอนให้จำธรรมะ โดยใช้เทคนิคอื่น โดยในอาทิตย์หน้าจะทดสอบความจำนายกรัฐมนตรีของไทยแบบ 1 – 29 แบบย้อนหลัง และแบบไม่เรียงตามลำดับ

สรุป การเรียนความจำต้องมีสมาธิ หลังจากนัันต้องทำซ้ำบ่อย ๆ โดยใช้ทุกประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ สัมผัส ที่จะช่วยในการจำ แบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ หรือเรียกว่าจัดระบบข้อมูล จากนั้นเราจะทบทวนอยู่เรื่อย ๆ จะทำให้ข้อมูลนั้นไปอยู่ในความจำระยะยาว โดยอย่าเร่งผลเพราะทุกคนจำได้ไม่เท่ากัน

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *