ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 24

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 24
English for Communication
วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
เนื้อหาที่เรียน :  Technique 1 เทคนิคที่ 1 Association System

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 40 ท่าน คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี ต้อนรับเข้าสู่ course ใหม่ในหัวข้อที่ชื่อว่า Memory Techniques เทคนิคการจำ  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการงาน  วันนี้จะได้ทบทวนจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว Technique 1 เทคนิคที่ 1 Association System การเชื่อมข้อมูลเก่าเข้ากับข้อมูลใหม่ ข้อมูลเก่าคือ ความรู้เดิมของเรา เราจะรู้ดีมาก จนไม่ต้องไปทบทวน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคิดเลข เราจะรู้ทันที ไม่ต้องไปคิด เราต้องมาเรียนการเชื่อมข้อมูลเก่าเข้ากับข้อมูลใหม่ สมองเราเป็นอะไรที่น่าทึ่งกว่าที่เราคิด เป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำกัดความจำ ใช้ไปเพียง 10 %  ของเนื้อที่ในสมองของเรา

เทคนิคการเชื่อมข้อมูลเก่าเข้ากับข้อมูลใหม่ก็คือ การที่เราจะให้สิ่งนั้น มาเตือนเราเหมือนเป็นกระดิ่ง โดยเอาข้อมูลเก่าไปเตือน ว่าเราจะเรียกข้อมูลใหม่เข้ามาได้อย่างไร มีข้อมูลทั้งที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม ต้องรู้วิธีการเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นนามธรรม เช่นบททบทวนธรรม ให้เป็นรูปธรรม เปลี่ยนให้เป็นจินตนาการแล้วสร้างภาพกับสิ่งเหล่านั้น เราจะเรียนรู้วิธีการสร้างภาพในหัวของเรา สมองซีกขวาสามารถจะจำได้ไม่จำกัด โดยใช้การจินตนาการช่วย

เทคนิคการจำโดยการใช้การจินตนาการ ดังนี้

    • Personification ภาพที่ไม่ปกติ ผิดปกติ และใช้เสียงช่วย ทำให้วัตถุหรือสิ่งของ ทำaction เหมือนคน เลียนแบบท่าทางของมนุษย์ ต้องสร้างภาพไม่ปกติเพราะเราจะจำได้ดี หรือการใช้การแทนที่
    • I่mpossibility ความเป็นไปไม่ได้  เราจะมีโอกาสจำได้มากขึ้น
    • Exaggeration การพูดหรือการจินตนาการเกินจริง
    • Humor ตลก เป็น moment ที่เราคิดแล้วเราก็หัวเราะไปด้วย
    • Violence การใช้ความรุนแรง แบบการ์ตูน

คุรุเบญจวรรณ นำภาพตัวอย่างมาให้ดูและลองทำแบบฝึกหัดไปด้วยกัน ฝึดคิดนอกกรอบ และจินตนาการให้ได้มากที่สุด การใช้เสียงแทนหรือใกล้เคียงกัน ในการจำคำศัพท์ เช่น  jewelry  เป็นข้อมูลเก่าของเรา เราอยากจะจำคนชื่อ Julie เป็นข้อมูลใหม่ โดยจินตนาการว่าเขาใส่เครื่องประดับเยอะมาก

ฝึกเรียนรู้เทคนิคการจำ โดยใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยในการจินตนาการ หรือ my map ตำแหน่งของแต่ละประเทศ ต้องไปเล่นเกมส์ Seterra จะทำให้จำได้ เทคนิคแรกเราจต้องจินตนาการให้เป็นและเก่ง ถึงจะไปเล่นเทคนิคต่อไปได้ ข้อมูลเก่าคือชื่อประเทศ ข้อมูลใหม่เราต้องการจำเมืองหลวงของแต่ละประเทศ

แบบฝึกให้ เล่นเกมส์ Seterra Geography เป็นการสร้างฐานความรู้เก่าของเรา ต้องรู้ตำแหน่งของประะทศนั้น ก่อนใช้เทคนิคการจำชื่อประเทศ และเมืองหลวง ของทวีปที่เราได้เลือกไว้แล้ว ให้ตีตารางออกเป็นสามช่อง ช่องแรกจะะเป็นชื่อประะเทศ Country  ช่องที่ 2 เป็นชื่อเมืองหลวง  Capital City และช่องที่ 3 จะเป็น keywords ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ที่จะเป็นกระดิ่งให้เรา เป็นตัวเชื่อมข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่ ชื่อประเทศเป็นข้อมูลเก่าที่เราเคยได้ยินมาหมดแล้ว ส่วนข้อมูลใหม่เราจะมาจำชื่อเมืองหลวง เช่น Canada เมืองหลวงคือ Ottawa ใช้ keywords ว่าตาอ๊อดว่าไปเก็บใบเมเปิ้ล หรือ ประเทศ  Honduras เมืองหลวงชื่อ Tegucigalpa ใช้ Keywords ว่า นักเลงรถฮอนด้าพูดว่า เตะกูซิกล้าป่ะ ใช้เทคนิคการเชื่อมเสียงกับการจินตนาการ keywords จะช่วยให้เราจำได้

สรุป ฝึกเชื่อมข้อมูลเก่าเข้ากับข้อมูลใหม่ โดยการใช้ Keywords การจินตนาการและเชื่อมเสียงที่คล้ายกัน เป็นกระดิ่งเพื่อช่วยให้เราจำได้ อย่าลืมการทบทวนด้วย โดยการแบ่งการทบทวนเป็นระยะ ๆ จนกว่าเราจะจำได้ การทบทวนบ่อย ๆ จะเป็นการย้ำเตือนสมองของเราว่าจำนะ ๆ ๆ

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *