ประชาสัมพันธ์ เสวนาเรื่อง อุปสรรคและปัญหาในงานตัดต่อฯ คือชีวิตชีวาอย่างไร

ขอเชิญนักศึกษาวิชชารามที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง ” อุปสรรคและปัญหาในงานตัดต่อฯ คือชีวิตชีวาอย่างไร ” ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 18.30-20.00 น.

แขกรับเชิญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเสวนาครั้งนี้ ได้แก่

  • อาวิจิตร (บ้านแสงธรรม)
  • พี่กุ้ง (ประภัสสร วารี)
  • ปิ่น คำเพียงเพชร
  • แบงค์ สร้างแก่นศีล
  • ต่าย (หัวหิน)
  • ก๊อบ (สวนป่านาบุญ 4)

ดำเนินรายการโดย อาเท่ (ใจถึงศีล) และชุน (จางคลาย)

ร่วมรับฟังประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาในงานตัดต่อวิดีโอ ทั้งด้านเทคนิคและด้านจิตใจจากแขกรับเชิญ การพูดคุยแลกเปลี่ยนสภาวธรรมจากการเรียนวิชาตัดต่อวิดีโอของนักศึกษา และเรียนรู้แนวทางในการทำงานสื่อให้มีความผาสุก เบิกบาน มีชีวิตชีวา

ท่านสามารถเข้าร่วมเสวนาได้ทางลิงก์ Zoom meeting ที่จะโพสต์ไว้ในห้อง”นักศึกษา ส. วิชชาราม” และห้อง “อปริหานิยธรรม” ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *