เสวนาสภาวธรรม สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

เสวนาแลกเปลี่ยนสภาวธรรม ในเรื่อง สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4  วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ต่อเนื่องจากการกิจกรรมจัดการสอบออนไลน์โดยใช้  google form  และการจัดเฉลยไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 และ วันพฤหัสบดีที่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น จึงได้มีการจัดเสวนาสภาวธรรมในครั้งนี้ขึ้นเป็นวาระพิเศษ มีนักศึกษาวิชชารามเข้าร่วมสนทนา และรับฟังการเสวนา ด้วยโปรแกรม ZOOM  ประมาณ 30 กว่าท่าน ด้วยกัน เริ่มต้นเวลาเสวนาแลกเปลี่ยนสภาวธรรม ตั้งแต่ 18:30 น. – 20:00 น. รวมเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง  และพูดคุยกันต่อ ถึง 21.30 น.

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. โดยเปิดให้นักศึกษาวิชชาราม ได้ทยอยเข้ามาพบปะพูดคุยกันก่อน เมื่อถึงเวลาทีมคุรุ ก็เริ่มเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ เสวนากันตามที่ได้นัดหมายไว้ การ เสวนา แลกเปลี่ยนสภาวธรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมสอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 ในครั้งนี้ โดยมีพี่น้องนักศึกษา จำนวน 9 ท่าน ด้วยกัน ได้ร่วมเสวนาเล่าสภาวธรรมของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนมุมมองกันในช่วงท้ายร่วมด้วย

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนสภาวธรรมมีทั้งคุรุและนักศึกษา มีดังนี้
ซึ่งต่างก็มีมุมมองในเรื่องราวเหตุการณ์เดียวกัน ที่มีทั้งมุมที่เหมือนกันและแตกต่างกันไปตามความจริงที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละท่าน

1. คุณต้อม  : ร้อยรักธรรม สังกัด สวนป่านาบุญ 3
เรื่อง ถามหาติวสอบทันที

2. คุณจุก : สุรีนารถ สังกัด สวนป่านาบุญ 2
เรื่อง  การเรียนรู้รูปแบบการทำข้อสอบแบบใหม่ ผ่าน google form

3. คุณต่าย : เมฆ ลม ฟ้า สังกัด สวนป่านาบุญ 7
เรื่อง เสียงที่รบกวนขณะสอบไม่ทำให้คะแนนน้อยลง

4. คุณปิ่น : คำเพียงเพชร สังกัด สวนป่านาบุญ 6 ,ประเทศ มาเลเซีย
เรื่อง รู้สึกดีใจที่ได้สอบวิชา อริยสัจ 4

5. คุณอร –อรวิภา สังกัด สวนป่านาบุญ 6 ,ประเทศ ออสเตรเลีย
เรื่อง เป็นข้อสอบที่ดีมากเลย

6. คุณนารี สังกัด สวนป่านาบุญ 2
เรื่อง อยากได้เพื่อนอ่านข้อสอบให้ฟัง

7. คุณโอ๋  : ใจแสงธรรม สังกัด สวนป่านาบุญ 6,ประเทศ สหรัฐอเมริกา
เรื่อง  คิดว่าข้อสอบต้องยากแน่เลย

8. คุรุโอ๋ : คุรุพุทธพรฟ้า สังกัด สวนป่านาบุญ 1 ,คุรุประจำวิชา อริยสัจ 4
เรื่อง แม้มีอุปสรรคก็ได้เห็นโอกาส

9. คุณคอง : ประคอง สังกัด สวนป่านาบุญ 8
เรื่อง คิวบำเพ็ญอ่านข้อสอบตอนเฉลยไม่เป็นไปตามนัดหมาย

ติดตามเรื่องราวรายละเอียดได้จาก คลิบที่ได้แนบมานี้

โดยภาพรวม บรรยากาศในวันนี้ นักศึกษาวิชชารามได้ให้ความสนใจมาเข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนสภาวธรรมกันอย่างเบิกบาน แต่ละท่านเอาประโยชน์ได้จากเหตุการณ์ เดียวกันนี้ได้  ด้วยการเข้าหาหมู่มิตรดี  เป็นการรับผัสสะในระหว่างการสอบร่วมกับเพื่อน ๆ ไปด้วย หลายท่านก็เห็นด้วยว่าดีกว่าการแยกไปสอบคนเดียว  เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดปัญญา ที่จะนำไปจัดการพิจารณาล้างกิเลสในตนต่อไปได้เป็นอย่างดี มีมุมมองใหม่ ๆ ที่ได้จากการมาแลกเปลี่ยนสภาวธรรมกัน เกิดกระบวนขับเคลี่อนพัฒนาในเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ ทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงในระดับของการบริหารจัดการพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เท่าที่จะเป็นได้

นักศึกษาที่มีสภาวะไปในทางเพ่งโทษถือสาใด ๆ ก็ได้ใช้โอกาสนี้เปิดเผยสภาวธรรมต่อหมู่กลุ่ม กล่าวคำขอโทษ ขออภัย ขอขมากัน และนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนสภาวธรรมของคุรุพุทธพรฟ้า คุรุประจำวิชา ผู้รับผิดชอบหลักในทีมคุรุ แล้ว ท่านก็ได้ตอบคำถาม ข้อสงสัยของนักศึกษา ในแต่ละประเด็นที่สอบถามมาเพิ่มเติม  ตลอดจนเป้าหมายในการสอบในครั้งนี้ และครั้งหน้าในปลายเดือนนี้ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่หมู่มิตรดีมาร่วมกันพากเพียรเรียนรู้ไปสู่ความพ้นทุกข์ในตน ตามลำดับไปด้วยกัน หลายท่านมีสภาวะแม้ไม่ได้มาแลกเปลี่ยนแต่ก็ได้เข้ามาร่วมรับฟังกิจกรรม หรือติดตามภายหลัง ก็เป็นพลังร่วมไปด้วยกันแล้วค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี
ณัฐพร คงประเสริฐ (ผู้บันทึก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *