รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 122

รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 122
วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2564
เวลา 20.00 น. – 21.46 น.

ทบทวนธรรมในวันนี้มีพี่น้องเข้ามาร่วมรายการ 32 ท่าน มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดค่ายแพทย์วิธีธรรมออนไลน์ New Normal  ที่ได้เริ่มจัดรายการตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.2564  ตั้งแต่เวลา 18.30-21.30 น. ซึ่งปัจจุบันได้จัดรายการเข้าสู่เดือนที่ 4 โดยระหว่างที่ได้สนทนาอาจารย์หมอเขียวที่เพิ่งกลับมาจากนา ได้มาทักทายพี่น้อง อาจารย์หมอเขียวบอกพี่น้องว่าตอนนี้มีนักวิชาการชื่นชมองค์กรเรา ช่วงท้ายอาจารย์หมอเขียวแนะนำวิธีสื่อสารกับชาวค่าย ฟังแล้วน่าสนใจใช่มั้ยค่ะ เรามาชมบรรยากาศในวันนี้กันค่ะ

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) บอกว่า วันนี้มีเรื่องมาหารือเกี่ยวกับการจัดค่ายแพทย์วิธีธรรมออนไลน์ New Normal จำนวน 2 เรื่อง คือ
1. ขอให้พี่น้องเสนอแนะ หรือพูดถึงภาพรวมที่ผ่านมา เนื่องจากเราไม่ค่อยมีเวลาคุยกัน
2. ให้นักศึกษาวิทยาชุมชนมุกดาหาร จัดเวลาบำเพ็ญตอบคำถามปัญหาสุขภาพ

คุณหมอกานดา … การทำค่ายออนไลน์ ไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไร ให้คำตอบกับคำถามผู้ป่วยที่มีความทุกข์ เสนอให้มี การจำกัดเวลา แล้วแบ่งเวลาเป็นช่วง ๆ ว่าแต่ละช่วงให้ความรู้ด้านไหน เช่น ตอบคำถาม ทบทวนธรรม โยคะ จริงอยู่พี่น้องส่วนใหญ่จะได้ประสบการณ์จากการศึกษาด้วยตนเอง  การได้เห็นได้คุยแบบ 2 way จะนำไปใช้กับตนเองและคนอื่น ขอเสนอ ค่อย ๆ ปรับ ไม่ใช่พลิกหน้ามือ และขอติดตามการทำข้อสอบกายวิภาค ช่วงนี้ห้องนักศึกษามีความเคลื่อนไหวมาก บางท่านหาคลิปสอบไม่เจอ

คุณประภัสสร (กุ้ง) … รับอาสาเข้าไปแจ้งเรื่องการทำข้อสอบกายวิภาคที่ห้องนักศึกษาวิชชารามทุกวัน จนถึงวันพุธ

คุณเสาวนีย์ … เห็นด้วยกับอาจารย์หมอกานดา เราควรจะทำเหมือนในค่าย เวลานั้นถึงเวลานี้ กี่นาที มาร์ชชิ่ง ทบทวน กดจุด เหยียดกล้ามเนื้อ ผู้ที่เข้าค่ายจะได้ประโยชน์มากขึ้น แชร์ประสบการณ์จิตอาสา เรื่องอะไร กี่คน พูดยาเม็ดต่าง ๆ เม็ดที่ 1-9 ใครจะรับผิดชอบเม็ดไหนบ้าง เพื่อกระตุ้นเตือน ย้ำเตือน โดยยกตัวอย่างคนไข้มะเร็ง ต้องเข้าค่ายอย่างน้อย 3 ค่าย ตอนนี้ผู้ที่ศึกษาผ่านออนไลน์ ขาดความมีน้ำหนักรับรู้ ถ้าเราไปกระตุ้นเตือน แล้วเปิดโอกาสให้ซักถาม เหมือนการเข้าค่ายจริง เกิดการเข้าใจได้มากขึ้น ไม่ใช้ศึกษาเอง มีการกระตุ้นเตือน มองเห็นด้วยกับอาจารย์หมอกานดา

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … แจ้งว่านิดน้อยจะเชิญไปร่วมสนทนากลุ่ม เรื่องของปัญหาอุปสรรคการทำค่ายออนไลน์ ให้เหมือนกับเป็นงานวิจัยของนิดน้อย นักวิจัยจะประเมิน post test ตอนนี้ที่คุยกันอยู่ จะสอดคล้องหลังการทำค่าย ประชุม ข้อเสนอแนะชาวค่าย และประชุมประเมินผลอีกครั้งตอนทำแล้ว อาจารย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตจะเข้ามาที่ห้องสนทนากลุ่มด้วย

คุณประภัสสร (กุ้ง) … ปรึกษาหารือ เรื่องข้อมูลที่จะนำไปโพสต์ในไลน์ค่ายแพทย์วิธีธรรมออนไลน์ New Normal  เนื่องจากบางท่านนำข้อมูลที่ยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่มาโพสต์และมีชาวค่ายถามว่าข้อมูลจริงหรือไม่ และท่านที่โพสต์ตอบว่าไม่ทราบ

คุณใจถึงศีล (เท่) … แจ้งว่ามีชาวค่ายมาโพสต์สติ๊กเกอร์ ข่าวสารภายนอก ซึ่งได้บอกไปแล้วว่า ห้องนี้ไม่มีความปรารถนาได้รับข่าวสารนั้น สงวนไว้สำหรับคนถามปัญหาสุขภาพ กินพื้นที่ในการปรึกษา

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ประเด็นตารางค่าย ข้อสรุป เอาไปลองทำ เปิดห้องมา ออกกำลังกาย มาร์ชชิ่ง กดจุด ฝึกหายใจ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ทบทวนธรรม สรุปสภาวะทบทวนธรรม ครั้งที่แล้วอย่าดื้อต่อศีล ช่วงเวลาเดี๋ยวค่อยมาแบ่ง แล้วมาถึงยาเม็ดใดเม็ดหนึ่งในแต่ละครั้ง ที่ชัดเจนขึ้น เช่น วันนี้สอนเม็ดที่ 1 มีสมุนไพรอะไรใช้ได้บ้าง แล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์พี่น้องเรา จากนั้นเป็นคำถามที่จองคิว แล้วเป็นคำถามสด

คุณประภัสสร (กุ้ง) … เสนอว่าในการจบค่ายแต่ละครั้ง จะแจ้งชาวค่ายว่า ครั้งหน้าจะมีรายการอะไร เพื่อให้ชาวค่ายทราบ เผื่อท่านสนใจจะได้เข้ามาฟังในครั้งต่อไป

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ยกตัวอย่างว่า ถ้าครั้งหน้าเป็นกัวซา ชาวค่ายจะได้เตรียมอุปกรณ์กัวซามา แล้วทำการสาธิตการกัวซา ซึ่งชาวค่ายได้ทำตามไปด้วย

คุณเสาวนีย์ … เสนอว่าเมื่อเราสอนเม็ด 1 ให้พี่น้องจิตอาสาที่มีประสบการณ์เม็ดที่ 1 มาแชร์ประสบการณ์ หรือผลที่เกิดขึ้นแล้วประทับใจ

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ส่วนใหญ่พวกเราปฏิบัติเป็นภาพองค์รวม ถ้าเล่าเป็นประสบการณ์ตามที่ท่านปฏิบัติ เช่น เม็ดนี้เม็ดเด็ด เป็นการแชร์สั้น ๆ เน้นย้ำ เทคนิคนั้น ถ้าไม่มีก็แชร์ประสบการณ์ในส่วนอื่น เช่น detox เกิดผลอะไร  โดยพี่น้องจิตอาสาจะพูดประมาณ 1 นาที เป็นกรณีศึกษากรณีหนึ่ง

เมื่อวานเวลาเริ่มรายการ คือ 19.00 น. และจบค่ายเวลา 21.55 น. ใช้เวลาทำค่ายประมาณ 3 ชม. โดยมีพี่น้องต่างประเทศมาร่วมด้วย เพราะมีการแนะนำเรื่องโควิด จึงเชิญพี่ตั๋วและพี่ชัชมาแลกเปลี่ยน เพื่อให้ไม่ดึกจนเกินไปจึงคิดว่าจะเริ่มรายการเวลา 18.30 น. โดยจะส่งลิงก์เข้าห้องประมาณ 18.00 น. คิดว่าจะทำลิงก์แบบล่วงหน้าระยะยาว เหมือนวิชาภาษาอังกฤษ คือใช้ลิงก์เดียว และนัดหมายเวลา โดยจะขอเวลาไปศึกษาเรื่องการทำลิงก์

สำหรับห้องของค่ายออนไลน์ ในส่วนผู้ดูแลห้อง มีท่านใดมีบทบาทดูแลห้องเป็น admin ดูแลความเคลื่อนไหว ถ้าผิดปกติ จะได้ไปช่วยเหลือ อาจแบ่งภาระบุญเป็นวัน ๆ น่าจะเป็นประโยชน์ ถ้าไม่ได้คุย เอาภาระตามเหตุปัจจัย

คุณใจถึงศีล (เท่) … ภาษาที่ใช้ในห้อง เป็นภาษาสุภาพ ไม่รุนแรงเท่าที่พูด ที่พูดว่าไม่เกรงใจ ภาษาที่ใช้ ใช้ภาษาสุภาพ งดการส่งสติ๊กเกอร์ เพื่อสงวนให้ชาวค่ายได้มาถามปัญหาสุขภาพร่างกาย

คุณหมอกานดา … ให้ความเห็นคุณใจถึงศีลว่า เวลาอ่านเหมือนครูสั่งเด็ก เจ้านายพูดกับลูกน้อง เราพูดอวัจนะภาษาที่ทรงพลัง เป็นความปรารถนาดีของเรา

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ประเด็นสำคัญตรวจใจ ว่ามีความรำคาญหรือไม่ เราจะคาดเดาชาวค่ายไม่ได้ ตอนนั้นท่านมีประสบการณ์อย่างใด สถานการณ์เป็นอย่างไร แค่เรารำคาญก็ไม่บรรลุธรรม สองวันที่ผ่านมา หน่อยช่วยป้าสมจิตรท่านนอนไม่หลับ ท่านเคยทำงานนอนกลางวัน เปลี่ยนมานอนกลางคืน ตอนนี้ติดโควิด และหายแล้ว ก็ยังนอนไม่หลับ ทุกข์ใจมาก และน้องสาวของป้าสมจิตร ได้ขับรถพาแม่มาไว้ แล้วขับรถไปเลย จึงบอกคุณสมจิตรว่า ตอนนี้เรามีภาระบุญที่จะดูแลแม่ ด้วยความยินดี มีปัญหาอะไรคุยกันที่ค่ายออนไลน์

ป้าสมจิตรไม่รู้เทคโนโลยี พอนิดหน่อยแอดเข้าไป เห็นสมจิตรอีกท่านซึ่งชื่อไลน์เหมือนคุณป้า จึงเข้าคุยกับเขา เขาหน้าตาสาว ต่อมาทราบว่าเป็นคนละคน จากนั้นจึงหาวิธีแอดท่านเข้าห้องไลน์ เมื่อท่านเข้ามาแล้วได้ส่งสติก๊เกอร์ ซึ่งคุณใจถึงศีล แจ้งคุณป้าสมจิตรว่าให้ลบสติ๊กเกอร์ คิดว่าท่านไม่เข้าใจว่าจะลบสติก๊เกอร์เป็นอย่างไร  เมื่อชวนท่านให้เข้าค่าย (ในวันเสาร์) ท่านก็ทำไม่ได้

นิดหน่อยจะชวนเรียนรู้ เอาสถานการณ์หนึ่งมาประเมิณสถานการณ์หนึ่งไม่ได้ เราต้องทำกับทุกเหตุการณ์ เราเดาไม่ได้ว่ากว่าเขาจะเข้ามาได้เขาเจอสถานการณ์อะไร จริง ๆป้าสมจิตร อยากรู้วิธีทำน้ำนมธัญญพืช การที่พี่น้องทำผิดกติกา เลยมาสะท้อนกับป้าสมจิตรว่า กว่าท่านจะเข้ามาได้นั้นยาก จึงส่งสติ๊กเกอร์ขอบคุณ ตรงนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจกับท่านได้

เราเดากับเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ไม่ได้ ให้เข้าใจว่า เขาเข้าใจมาด้วยความเดือนร้อน ถ้าท่านแกล้ง ก็จัดการด้วยวิธีการอีกวิธีหนึ่ง หน้าที่เรา ถ้าเจอผัสสะ เป็นรางวัล ที่เราจะได้ล้างกิเลสของเรา แม้เล็กแม้น้อย ถ้าเราให้ด้วยความที่มีตัวจะเอา เช่น เอานิสัยดี ๆ กับท่าน นี่คือ ตัวจะเอาของเรา อยากแลกเปลี่ยนตรงนี้ มีกติกาดี เราต้องพร้อมที่จะยืดหยุ่น เพื่อวัตถุประสงค์หลักของเรา คนที่เข้ามาในห้องจะมีความผาสุกขึ้น นี่คือเป้าหมายช่วยเหลือพี่น้อง

คุณจิตรา (ตา) … มีผู้อยากเข้าค่าย ส่งให้ท่าน ท่านบอกเปิดไม่ได้ เปิดไม่เป็น ก็เลยวางใจว่า ต้องมีแบบทดสอบ ก่อนท่านเข้ามายาก ท่านบอกตาพี่เข้าไม่ได้ ท่านบอกว่าไม่เป็นไร ยังไม่ถึงเวลาของพี่ ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ง่าย ๆ ที่คุรุพูด อาตาก็เข้าใจ อาตาประทับใจ ได้เข้ามาก็ดีมากแล้ว ที่คุรุพูด อาตาประทับใจ

ท่านพูดว่า ขอบคุณ ท่านดีใจมากแล้ว ให้ข้อมูลท่านรู้สึกเข้ายาก เทคโนก็ไม่เป็น เมื่อวานได้ส่งลิงก์แล้ววางใจ สิ่งที่เข้าได้ไม่ได้อยู่ที่ท่าน วิบากดีหรือทำความดีมากพอถึงเข้าได้ ไม่ได้ดูถูก คุณจะเข้ามาได้ต้องผ่านอะไร

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … พี่น้องเราเอาภาระ ทำให้ประทับใจ จะเห็นว่าช่วยกันตอบ ช่วยกันแนะนำ บางทีมีชาวค่ายมาร่วมด้วย

คุณเย็นน้อมพุทธ (จิ๋ว) … จากที่มีค่าย มีการตอบคำถาม บางรายถามไปไม่มีใครตอบจะโทรมาสวน 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ที่เป็นมะเร็ง ตอนนั้นมาสวน 3 ไม่เป็น แล้วปฏิบัติ ต่อมามาตรวจแล้วเป็นมะเร็ง ขณะพูดใกล้ 5 โมง ซึ่งเป็นเวลาปิดร้าน เลยบอกให้รอเข้าระบบ zoom ท่านบอกนาน จิ๋วเลยบอกคร่าว ๆ ระบายพิษไปก่อน ท่านเจ็บแสบแถวอวัยวะเพศ หมอจะนัดผ่าตัด คุณเย็นน้อมพุทธบอกว่ามีหลายท่านที่ไม่มีใครตอบ จะมาที่นี่

คุณประภัสสร (กุ้ง) … ให้ข้อมูลว่ามีคำถามหลายคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องมาช่วยกันตอบ

คุณจิตรา (ตา) … เห็นคำตอบ คิดว่าต้องเป็นคุณหมอมั้ย ก็คิดว่าต้องเป็นพี่นิดหน่อย พี่เสาวนีย์ ป้าหมอ จึงไม่ตอบ

คุณหมอกานดา … พี่น้องตอบได้ มั่นใจว่าไม่มีอะไรเป็นอันตรายต่อเขา จะคลายใจเขาได้

คุณจิตรา (ตา) … ยา 9 เม็ด เราเรียนมา ตอบได้ทุกโรค

คุณหมอกานดา … บรรยากาศคล้ายพี่น้องอยู่ในค่าย แล้วถามพี่น้อง แล้วพี่น้องตอบ

คุณเย็นน้อมพุทธ (จิ๋ว) … ยกตัวอย่างว่าเขาต้องการจิตอาสาที่เป็นมะเร็ง

คุณหมอกานดา … เป็นความลำบากใจของคนที่ตอบ และคิดว่าเราไม่รู้

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ทุกคนเป็นหมอดูแลตนเอง มีวิชาหนึ่งในวิชาที่เราจะเรียน เป็นวิชาฝึกประสบการณ์ 330 ชั่วโมงของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และค่ายออนไลน์จะเป็นที่ฝึกงานของนักศึกษา โดยแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วไปเลือกวันว่าจะไปตอบวันไหน ตอนไหน เราไปทำการฝึกงาน จะให้เซทกลุ่มใหม่ หรือกลุ่มเดิมก็ได้ มีทั้งหมอ 3 ห้อง 7 วัน = 21 รายการ ช่วยกันไปช่วยดู

คุณหมอกานดา … ถึงเวลาก็จะลงตัว

คุณอรวิภา (อร) … ถามว่ามี 3 ห้อง ? อรเข้า 2 ห้อง โดยห้อง 1 และ 2 อรจะไปตอบประจำ อรไม่เคยเจอปัญหาเยอะ ๆ ไม่ได้รับคำตอบ ถ้าไม่ได้คำตอบ ก็จะมีการส่งคลิปที่สอดคล้องกับคำถาม ค่าย 1 กับ 2 จะมีคนดูแล

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … วิบากมาก็สื่อสารไม่เข้าใจ ว่าให้ดูคลิป ถ้ามีพี่น้องดูแล จะได้ช่วยกันฝึกตอบ การช่วยกันตอบคงไม่ได้พลาดอะไรบ้าง มีพี่น้องเรา ถ้าไม่ถูกแนวทางจะบอกกัน

คุณหมอกานดา … เหมือนจัดตารางเวร

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … วิชาฝึกประสบการณ์มีกิจกรรม นี่คือขั้นสุดท้ายของหลักสูตร จะมีพี่เลี้ยงและคุรุ

21.20 น. ท่านอาจารย์หมอเขียวเพิ่งกลับจากนา มาทักทายพี่น้อง อาจารย์หมอเขียวบอก ที่ไปทำนาเป็นการระบายแรง ไม่รู้จะเอาแรงไปไหน และพรุ่งนี้นักศึกษาจะเข้ากรรมฐาน รีบช่วยกันทำเตรียมแปลงนาไว้ก่อน ทีมที่อยู่จะได้ง่าย แปลงมักน้อยสมบูรณ์เกือบหมด พอเราไปทำ องค์ประกอบพวกเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือน้อย เราใช้เรี่ยวแรงเป็นหลัก ทำไปทำมา มีมหาลัยบอก “ภูผาฟ้าน้ำสบาย โควิดผ่านได้หมด เข้มแข็ง พึ่งตนได้” ชื่นชมเรา

ช่วงหลังคนชื่นชมองค์กรเรา ว่าพึ่งตนได้ นักวิชาการเห็นมากขึ้น เราไม่ใช้อุปกรณ์ก็อยู่ได้วัน ๆ ใช้จอบ เสียม มีด พร้า มากสุดใช้เครื่องตัดหญ้า ตอนนี้นักวิชาการบางท่านยอมรับ เข้มแข็งมาก ท่านชื่นชม กลุ่มต่าง ๆ ที่เคยบูม ที่เคยตั้ง พังไปหมดแล้ว พอสำรวจจริง พังไปหมดแล้ว ของเรายืนหยัด ยืนยัน  เราเพิ่งมาอยู่ภูผาฟ้าน้ำไม่กี่ปี เขารู้จักภูผาฟ้าน้ำ บอกว่า สบายมาก ทีมเขาเข้มแข็ง นี่คือสิ่งที่หน่วยเศรษฐกิจพอเพียงเขาพูดกัน

อาจารย์ที่ทำแบบนี้ ท่านวิจัยความจริง ว่าใครพึ่งตัวเองได้ ท่านทำวิจับแบบกินได้ นักวิชาการสายอุดมการณ์ ท่านเริ่มมองเห็นเรา มีนักวิชาการเริ่มมองเห็น ประชาชนมองเห็น คนได้รับประโยชน์มากขึ้น

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … รายงานอาจารย์หมอเขียวว่า วาระประชุมเราพูดถึงค่าย พูดถึงการฝึกงานของนักศึกษา วิชาประสบการณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เราหารือถึงวาระห้องค่ายเรามี 3 ห้อง ไลน์ปกติ 2 ห้อง โอเพนแชท 1 ห้อง พบว่ามีบางท่านน้อยใจส่งคำถามไม่เจอคำตอบ ต้องเดาใจว่ามีใครดู ดังนั้นเราจะจัดงานนักศึกษาฝึกงานตอบคำถาม 3 ห้องอย่างน้อยจะได้มีทีมที่เอาภาระ จะได้เป็นช่องทาง หลังจากประสบคำถามที่เราไม่ได้ตอบ บางทีมีคำถาม เราส่งลิงก์ อาจจะไม่เข้าใจ จะได้มาหารือกันด้วย อาจารย์ประจำวิชา (อาจารย์หมอเขียว) มารับทราบ

อาจารย์หมอเขียว ….  เวลาเราสื่อสาร เราจะต้องสื่อสารสิ่งที่มีประโยชน์ต่อทุกชีวิต สื่อสารความจริงที่เป็นประโยชน์

คุณรักศีล (ศรีเรือน) … รายงานว่าป้าแขกนำนำพริกมาให้ 3 กิโลกรัม จะหุงข้าว 3 หม้อ แล้วนำน้ำพริกมาคลุก มีกล้วยด้วย ดิฉันเรียนแจ้ง ได้นำทบทวนธรรมให้สถานีวิทยุ แล้วมีคนสั่งหนังสือทบทวนธรรมมาเรื่อย ๆ ตัวเองก็ประมาณตัวเอง ตัวเองทำกุศลให้ได้มากที่สุด

คุณใจแสงธรรม (โอ๋) … ขอรายงาน 16 ก.ค. จะสอบดุษฎีนิพนธ์ ความผาสุกวิญญาณ ฯ ถ้าสอบผ่านขออนุญาต อาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ interview

วันนี้หลังได้พูดคุยกัน เราได้รูปแบบการจัดค่ายออนไลน์โดยมีกำหนดรูปแบบของรายการให้เหมือนบรรยากาศในค่ายปกติและมีการกำหนดเวลากิจกรรมที่ทำ เบื้องต้นรูปแบบที่เสนอ คือ เปิดห้อง 18.30 น. เริ่มด้วยการมาร์ชชิ่ง กดจุด ฝึกหายใจ ทบทวนธรรม สรุปสภาวะทบทวนธรรม ให้ความรู้ยาแต่ละเม็ด วันละ 1 เม็ด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้ยาเม็ดนั้น ๆ จากนั้นตอบคำถามที่จองคิว และปิดท้ายด้วยคำถามสด โดยก่อนจบรายการจะมีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่น่าสนใจในสัปดาห์ถัดไป โดยจะให้จบค่ายไม่เกิน 21.30 น.

สำหรับกิจกรรมที่คู่ไปกับการจัดค่าย คือ ตอบคำถามในห้องไลน์ 3 ห้อง ที่จะเป็นพื้นที่ฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ซึ่งแนวทางการตอบคำถามปัญหาสุขภาพดร.น้อมพรฟ้าบอกว่า กว่าที่ชาวค่ายจะเข้ามาได้ ท่านไม่รู้ต้องผ่านอะไรมาบ้าง ให้จิตอาสาเข้าใจว่า ท่านเข้ามาด้วยความเดือดร้อน หน้าที่เราเมื่อเจอผัสสะ จะเป็นรางวัลให้เราได้ล้างกิเลส ให้เราให้โดยไม่มีตัวเอา เช่น เอานิสัยดี ๆ จากท่าน วัตถุประสงค์หลักของเรา คือ ช่วยเหลือพี่น้อง ทำให้คนที่เข้ามาในห้องมีความผาสุก ขณะที่อาจารย์หมอเขียวบอกว่าในการสื่อสารให้เราสื่อสาร “สิ่งที่มีประโยชน์ต่อทุกชีวิต” สื่อสารความจริงที่เป็นประโยชน์

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์
ประภัสสร วารี
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *