บททบทวนธรรมเพื่อชีวิตที่ผาสุก : อรวิภา กริฟฟิธส์

บททบทวนธรรมเพื่อชีวิตที่ผาสุก : อรวิภา กริฟฟิธส์

บททบทวนธรรม คือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สามารถดับกิเลสเหตุแห่งทุกข์ได้ ชีวิตที่มีธรรมะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตจึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก 


แต่ก่อนนั้นในชีวิตเต็มไปด้วยคำถามตลอดว่า ทำไม ๆ ๆ ๆ แล้วก็ไปเพ่งโทษถือสาคนอื่นก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมายไม่รู้จบรู้สิ้น แม้บางครั้งก็ได้คำตอบบ้างแต่แล้วก็ยังมีปัญหาอื่น ๆ อยู่อีก สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองและผู้อื่นเป็นอันมาก

พอได้อ่านบททบทวนธรรม แล้วน้อมนำจิตพิจารณาตามและลงมือปฏิบัติจึงได้ปัญญาพาพ้นทุกข์ ชำระกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในใจเรา ทำให้เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับนั้นเกิดจากกรรมที่เราทำมาทั้งนั้น เราได้รับวิบากดีก็เป็นเพราะกรรมดีที่เราทำมา เราได้รับวิบากร้ายก็เป็นเพราะกรรมไม่ดีที่เราทำมา พอเราเข้าใจชัดเรื่องกรรมเราก็แก้ไขที่เรา นับหนึ่งที่เราเริ่มต้นปฏิบัติที่เราก็ทำให้เราได้ชีวิตที่ผาสุกที่สุดในโลกเป็นลำดับ ๆ

พอเราเชื่อและชัดเรื่องกรรมแล้วเราก็หมดคำถาม ทำไม ๆ ๆ เพราะคำตอบคือ ทำมา ๆ ๆ ก็อยากขอเชิญชวนให้มาอ่านบททบทวนธรรมเพื่อชีวิตที่มีค่าและผาสุกที่สุดในโลกค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *