ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 47

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 47 : ห้องเรียนสาระธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18:30 -20:30 น.

ผู้เข้าร่วมรายการ 20 กว่าท่าน (ทีมคุรุ นักศึกษาจากทั่วโลก ของสถาบันวิชชาราม และนักเรียนจาภูผาฟ้าน้ำ) ว่างเว้นไปหนึ่งสัปดาห์ ที่ห้องเรียนสาระธรรมเปิดสลับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นครั้งที่ 6 แล้ว

ในสัปดาห์นี้ มีพี่น้องนำเสนอผลงาน ทั้งหมด 14 ภาพ เพื่อให้ท่านคุรุ และพี่น้องหมู่กลุ่มพิจารณาโหวตร่วมกัน ดังนี้

กลุ่มพลังศีล : 3 ภาพ

กลุ่มยินดี : 3 ภาพ

กลุ่มปฐพี : 5 ภาพ

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ : 3 ภาพ [ติดตามรับชมเพิ่มเติมได้]

บรรยากาศโดยรวม เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ในการร่วมกันช่วยตรวจผลงานภาพ และร่วมกันโหวตคะแนน ให้แต่ละผลงานที่นักศึกษากลุ่มสาระธรรมทำภาพประกอบสาระธรรม คำคม เพชรจากใจเพชร ที่ได้นำคำคมมาจากทั้งใน รายการต่าง ๆ เช่น รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ในแต่ละวัน ช่วงอปริหานิยธรรม และ ในบททบทวนธรรม ของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ตลอดจนคำสอนจาก ท่านพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ท่านสมณะ ท่านสิกขมาตุ มาใช้ในงานที่ได้มานำเสนอในแต่ละครั้ง เป็นการเอาภาระช่วยกันพิจารณาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามสภาวะที่ตนมี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพโดยผ่านมติหมู่โหวตพิจารณาร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เท่าที่แต่ละท่านจะเอาประโยชน์ได้

ในระหว่างการนำเสนอ ท่านคุรุจะให้ความเห็น และคำแนะนำไปพร้อม ๆ กัน เป็นการเรียนการสอนที่เสริมทักษะต่อยอดความรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะของตนเองได้ดียิ่งขึ้นไปด้วย และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันที่หมู่กลุ่มนักศึกษาจะได้นำข้อพร่องข้อแนะนำไปพัฒนางานของแต่ละท่านต่อไป ตลอดจนพี่น้องร่วมแสดงความคิดเห็น มีการพูดคุยกันถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งในเรื่องเทคนิคการทำงานและแลกเปลี่ยนสภาวธรรมกันและกัน และถึงเวลาที่เราต้องจากกันเพราะนักศึกษาต้องไปเข้าห้องเรียนภาคค่ำกันต่อในวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานตามเวลานัดหมาย

กลุ่มนักเรียนสถาบับวิชชาราม บนดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเรียนรู้ไปกับผู้ใหญ่ด้วย และยังได้ฝึกฝนทำภาพผลงานมานำเสนอเพื่อขอคำแนะนำจากทีมคุรุและผู้ใหญ่ทุกท่านตามกำลัง ผลงานที่ทำมามีการพัฒนาฝีมือขึ้นตามลำดับ และที่สำคัญคิอได้ฝึกปฏิบัติธรรมไปด้วยในระหว่างที่ร่วมเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น รับคำติชมแล้วมีความหวั่นไหวหรือไม่ อย่างไร ฝึกดูเวทนาที่เกิดขึ้นในใจ ได้ล้างกิเลสไปด้วยนับว่าเป็นห้องเรียนที่ผู้ที่ได้เข้ามาจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง

ในช่วงเวลานี้ สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่ 4 ที่ดูหนักขึ้นเรื่อย ส่งผลกระทบกับชีวิต ความเป็นอยู่ ความเป็นความตายของผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจารย์หมอเขียว ท่านได้เมตตา วางนโยบาย ให้ความรู้ วางแผนร่วมกันระดมข้อมูล จัดหาแนวทางที่จะช่วยเหลือผู้คนอย่างเต็มที่ ลงมือปฏิบัติหลายมาตราการ อีกทั้งได้มีการตั้งห้องไลน์ “สายด่วน แพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด-19” เขียน “คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤษโควิด-19” ทั้งฉบับเต็ม ฉบับย่อ เพื่อนำมาแจกช่วยเหลือให้ความรู้ผู้คนที่ศรัทธา ที่กำลังทุกข์อยู่ นับวันดูจะหนักข้อขึ้นเรื่อย และทีมสาธารณสุขก็แทบจะรับมือไม่ไหวกันแล้ว ท่านอาจารย์ได้เข้ามาร่วมในห้องเรียนสาระธรรมและได้ให้โอกาสพวกเราได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันทำภาพประกอบต่าง ๆ เผยแพร่ออกไป ภาพปกคู่มือดังกล่าวด้วยตัวท่านเอง นับเป็นโอกาสที่ดียิ่งนักที่ได้ทำกุศลร่วมกัน

พบกันใหม่อีก 2 สัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 นี้ค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี มีอภัย ใจไร้ทุกข์
บันทึกรายงานโดย : ณัฐพร คงประเสริฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *