ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 45

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 45 : ห้องเรียนสาระธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:30 – 20:00 น.

ท่านคุรุประจำวิชา คือ คุรุดิณฑ์ คุรุตรงพุทธ และคุรุพุทธพรฟ้า

ห้องเรียนสาระธรรมในวันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนรู้กันอย่างพร้อมเพรียงอย่างเช่นเคย นอกจากยังมีน้อง ๆ หนู ๆ นักเรียนวิชารามจาก

ภูผาฟ้าน้ำมาร่วมด้วย วันนี้มีการนำเสนอผลงานรูปภาพประกอบคำคมทั้งหมด 10 ภาพ โดย

    • กลุ่มพลังศีล 3 ภาพ
    • กลุ่มยินดี 3 ภาพ
    • กลุ่มปฐพี 1 ภาพ
    • กลุ่มนักเรียนวิชารามภูผาฟ้าน้ำ 3 ภาพ

ในระหว่างการเรียน การนำเสนอผลงานแต่ละรูป ท่านคุรุและเพื่อน ๆ นักศึกษาได้ร่วมกันวิพากษ์ผลงานชี้แนะ ซึ่งทำให้ได้

ความรู้เพิ่มขึ้นมาก เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ก่อนการนำเผยแพร่ก็มีการโหวตลงคะแนนจากมติกลุ่มก่อนเช่นเคย

เจ้าของผลงานและเพื่อนนักศึกษาเองก็ได้ประโยชน์ในการดูจิตดูใจของตนเองในขณะที่ถูกวิพากษ์งานและถูกชี้แนะเอา

ประโยชน์ว่ามีผัสสะอะไรบ้าง ก็ล้างได้กิเลสไปด้วย

ปิดห้องเรียนเวลาประมาณ 20:00 น.

เจริญธรรม สำนึกดี มีอภัย ใจไร้ทุกข์

บันทึกโดย ทีมแอดมิน ตะวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *