ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 44

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 44 : ห้องเรียนสาระธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:30 -20:30 น.

ผู้เข้าร่วมรายการ 20 กว่าท่าน (ทีมคุรุ นักศึกษาจากทั่วโลก และกลุ่มนักเรียนบนภูผาฟ้าน้ำ ของสถาบันวิชชาราม)

ว่างเว้นไปหนึ่งสัปดาห์ ห้องเรียนสาระธรรมเปิดสลับสัปดาห์เว้นสัปดาห์  สัปดาห์นี้เป็นครั้งที่สาม และถ้าหากพี่น้องท่านใดมีฉันทะ ทำภาพประกอบสาระธรรมมานำเสนอโหวต ก็สามารถตั้งโหวตในห้องไลน์ ห้อง สาระธรรม ได้เลย มีพี่น้องกลุ่มยินดีและกลุ่มพลังศีล ได้นำผลงานมาโหวตกันไปแล้ว  จำนวน 3 ภาพผ่านโหวตไปเรียบร้อย หรือถ้ามีตั้งแต่สามท่านขึ้นไปโหวตให้ผ่าน ก็สามารถเผยแพร่ภาพนั้นได้ เช่นกัน รอบนี้คุรุชวนให้นำภาพมาโหวตในห้องสาระธรรมแต่ก็แล้วแต่สะดวก

ในสัปดาห์นี้ มีพี่น้องนำเสนอผลงาน ทั้งหมด 11 ภาพ เพื่อให้ท่านคุรุ และพี่น้องหมู่กลุ่มพิจารณาโหวตร่วมกัน ดังนี้

กลุ่มพลังศีล : 2 ภาพ ผ่านมติหมู่กลุ่ม ทั้ง 2 ภาพ

กลุ่มยินดี : 1 ภาพ แก้ไข 1 ภาพ

กลุ่มปฐพี : 5 ภาพ ผ่านมติหมู่กลุ่ม  4 ภาพ ปรับแก้ไขเล็กน้อย และมีการขอคำแนะนำเรื่องการจัดวางตัวอักษร 1 ภาพ

กลุ่มนักเรียน บนภูผาฟ้าน้ำ : 5 ท่าน นำเสนอภาพ 4 ภาพจากทั้งหมด 5 ภาพ ผ่านมติหมู่ทั้ง 4 ภาพ โดยปรับแก้เล็กน้อย

โดยพิจารณาปรับแก้ไขบางจุดตามหมู่แนะนำ แล้วส่งกลับมาให้คุรุ หมู่กลุ่มที่เอาภาระไปเผยแพร่ต่อไป และแต่ละท่านก็นำความรู้เทคนิคที่ได้ไปปรับปรุงฝีมือมานำเสนอในคราวต่อไป

ช่วงท้ายที่นักเรียน มานำเสนอเป็นงานที่ค้างเมื่อคราวที่แล้วของนักเรียน เนื่องจากหมดเวลาไปก่อน นักเรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานตนเอง บอกที่มาที่ไปในการคัดสรรภาพ การเลือกคำคมมาใช้ ตลอดจนการจัดวางตัวอักษร การเลือกชนิดอักษร ขนาดตัวอักษร วัตถุประสงค์การนำไปใช้ ทีมคุรุได้ให้โอกาสพี่น้องนักศึกษา ได้ฝึกการเสนอความคิดเห็น ช่วยกันให้คำแนะนำ ไปพอสังเขป มีการร่วมขอโหวตตามความสมัครใจ และเชิญชวนให้น้อง ๆ มานำเสนอผลงานในโอกาสต่อไป ในอีกสองสัปดาห์ที่เรานัดหมายมาพบกัน เพื่อจะได้ร่วมเรียนรู้ไปกับหมู่พี่น้องนักศึกษาไปด้วยเลย และมีการเสนอขอนำภาพผลงานของคุรุที่ตนสนใจ มาศึกษาเรียนรู้การใช้เทคนิคการทำภาพประกอบจากคุรุในคราวต่อไป ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากทีมคุรุให้นำมาเรียนรู้กันได้

บรรยากาศโดยรวม เป็นไปด้วยความผาสุก การนำเสนอกระชับ รวดเร็ว ในการร่วมกันช่วยตรวจผลงานภาพ และร่วมกันโหวตคะแนน ให้แต่ละผลงานที่นักเรียน นักศึกษากลุ่มสาระธรรมจะมีฉันทะในการทำภาพประกอบสาระธรรม คำคม เพชรจากใจเพชร ที่ได้นำคำคมมาจากทั้งใน รายการต่าง ๆ เช่น รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ในแต่ละวัน ช่วงอปริหานิยธรรม และ ในบททบทวนธรรม ของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ตลอดจนคำสอนจาก ท่านพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ท่านสมณะ ท่านสิกขมาตุ มาใช้ในงานที่ได้มานำเสนอในแต่ละครั้ง เป็นการเอาภาระช่วยกันพิจารณาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามสภาวะที่ตนมี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพโดยผ่านมติหมู่โหวตพิจารณาร่วมกัน  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เท่าที่แต่ละท่านจะเอาประโยชน์ได้

ในระหว่างการนำเสนอ ทีมคุรุได้สอดแทรก สอนเทคนิคเพิ่มเติมมากมาย และสัปดาห์นี้มีการพูดคุยในเรื่อง สี

การศึกษาเรื่อง color wheel การใช้โทนสี 

เพื่อการสื่อสารงาน การคุมโทนสีให้ภาพดูสวยได้ง่ายโดยใช้สีข้างเคียงกัน แต่การใช้สีตรงข้ามกันมาใช้ต้องมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจน แต่ก็มีความยากที่ผู้ใช้ควรมีประสบการณ์และเข้าใจเรื่องสีที่จะนำมาใช้พอสมควร และมีเป้าหมายชัดที่ต้องการใช้สีตรงข้ามนั้นมาใช้เพื่อการสื่อสารความแตกต่างออกไป และช่วงท้าย ทีมคุรุได้ให้นักศึกษาไปเข้าเรียนวิชาต่อไป เนื่องจากในช่วงนี้นักศึกษามีการเรียนหลายวิชา ในการศึกษาวิทยาลัยชุมชนร่วมกับสถาบันวิชชาราม  และถึงเวลาที่เราต้องจากกันเพราะนักศึกษาต้องไปเข้าห้องเรียนภาคค่ำกันต่อ ขออนุโมทนากับทุก ๆ การบำเพ็ญของพี่น้องทุกท่าน

พบกันใหม่อีก 2 สัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี มีอภัย ใจไร้ทุกข์
บันทึกรายงานโดย : ณัฐพร คงประเสริฐ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *