ข่าวห้องเรียนสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 43

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 43 : ห้องเรียนสาระธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:30 -20:00 น.

ผู้เข้าร่วมรายการ 20 กว่าท่าน (ทีมคุรุ นักศึกษาจากทั่วโลก และนักเรียนบนภูผาฟ้าน้ำ ของสถาบันวิชชาราม)

ว่างเว้นไปหนึ่งสัปดาห์ ที่ คุรุดิณห์ ไอราวัณวัฒน์  แจ้งว่าห้องเรียนสาระธรรมเปิดสลับสัปดาห์เว้นสัปดาห์  สัปดาห์นี้เป็นครั้งที่สอง และถ้าหากพี่น้องท่านใดมีฉันทะ ทำภาพประกอบสาระธรรมมานำเสนอโหวต ก็สามารถตั้งโหวตในห้องไลน์ ห้อง สาระธรรม ได้เลย มีพี่น้องกลุ่มยินดีและกลุ่มพลังศีล ได้นำผลงานมาโหวตกันไปแล้ว  จำนวน 5 ภาพผ่านโหวตไปเรียบร้อย หรือถ้ามีตั้งแต่สามท่านขึ้นไปโหวตให้ผ่าน ก็สามารถเผยแพร่ภาพนั้นได้ เช่นกัน

ในสัปดาห์นี้ มีพี่น้องนำเสนอผลงาน ทั้งหมด 11 ภาพ เพื่อให้ท่านคุรุ และพี่น้องหมู่กลุ่มพิจารณาโหวตร่วมกัน ดังนี้

กลุ่มพลังศีล : 3 ภาพ ผ่านมติหมู่กลุ่ม ทั้ง 3 ภาพ

กลุ่มยินดี : 2 ภาพ ผ่านมติหมู่กลุ่ม ทั้ง 2 ภาพ

กลุ่มปฐพี : 6 ภาพ ผ่านมติหมู่กลุ่ม  6 ภาพ

ช่วงท้าย กลุ่มนักเรียนบนภูผาฟ้าน้ำ : นำเสนอภาพ 2 ภาพจากทั้งหมด 6 ภาพ เนื่องจากเวลาหมดก่อน ทีมคุรุและพี่น้อง ได้ช่วยกันให้คำแนะนำ ไปพอสังเขป และเชิญชวนให้น้อง ๆ มานำเสนอผลงานในโอกาสต่อไปอีกสองสัปดาห์ที่เรานัดหมายมาพบกัน เพื่อจะได้ร่วมเรียนรู้ไปกับหมู่พี่น้องนักศึกษาไปด้วยเลย

บรรยากาศโดยรวม เป็นไปด้วยความกระชับ รวดเร็ว ในการร่วมกันช่วยตรวจผลงานภาพ และร่วมกันโหวตคะแนน ให้แต่ละผลงานที่นักศึกษากลุ่มสาระธรรมจะมีฉันทะในการทำภาพประกอบสาระธรรม คำคม เพชรจากใจเพชร ที่ได้นำคำคมมาจากทั้งใน รายการต่าง ๆ เช่น รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ในแต่ละวัน ช่วงอปริหานิยธรรม และ ในบททบทวนธรรม ของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ตลอดจนคำสอนจาก ท่านพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ท่านสมณะ ท่านสิกขมาตุ มาใช้ในงานที่ได้มานำเสนอในแต่ละครั้ง เป็นการเอาภาระช่วยกันพิจารณาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามสภาวะที่ตนมี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพโดยผ่านมติหมู่โหวตพิจารณาร่วมกัน  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เท่าที่แต่ละท่านจะเอาประโยชน์ได้

ในระหว่างการนำเสนอ มีการพูดคุยกันถึง งานเขียนข่าวที่มีพี่น้องแอดมินอาสาทำ เพิ่มเติมเล็กน้อย และช่วงท้าย ทีมคุรุได้ไต่ถามนักศึกษาถึงงานการบ้านว่าเยอะไหม เนื่องจากในช่วงนี้นักศึกษามีการเรียนหลายวิชา ในการศึกษาวิทยาลัยชุมชนร่วมกับสถาบันวิชชาราม มีนักศึกษาตอบว่าการบ้านมากอยู่ เพราะบางวิชามีการบ้านเป็นรายงานกลุ่ม รายบุคคล มีการบันทึกการนำข้อมูลที่ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน มานำเสนอเพื่อ สื่อสารออกไปสู่ผู้คนที่ศรัทธา ที่สนใจได้มีโอกาสมาพบเจอข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น และถึงเวลาที่เราต้องจากกันเพราะนักศึกษาต้องไปเข้าห้องเรียนภาคค่ำกันต่อ

พบกันใหม่อีก 2 สัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน นี้ค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี มีอภัย ใจไร้ทุกข์
บันทึกรายงานโดย : ณัฐพร คงประเสริฐ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.