Skip to content

รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิตจิตผาสุก ครั้งที่ 127

รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิตจิตผาสุก ครั้งที่ 127
วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 20.00 – 21.44 น.

วันนี้พี่น้องจิตอาสาเข้ามาทบทวนธรรม 29 ท่าน เรื่องราวที่สนทนากันมีดังนี้

  1. แชร์สภาวะอปริหานิยธรรมประวัติศาสตร์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม
  2. ได้อะไรนากการฟังธรรมจากอาจารย์หมอเขียวในรายการธรรมะพาพ้นทุกข์เมื่อเช้านี้
  3. ทบทวนอาฆาตวัตถุสูตร (พตฎ 24-79) และอาฆาตปฏิวินยสูตร (พตฎ 24-79)

ขอเชิญรับฟังเรื่องราวที่พี่น้องได้สนทนากันค่ะ

คุณประภัสสร (กุ้ง) … ช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้ยินข่าวคนเสียชีวิตและเจ็บป่วยมากที่สุดในชีวิต วันนี้ได้ยินข่าวเพื่อพ่อบ้าน สามี ของของพี่ท่านนั้นไปออกกำลังกายแล้วไม่ใส่แมส ทำให้ติดโควิด โดยติดกันทั้งครอบครัว ตอนนี้รุ่นพี่ท่านนั้นอยู่ห้อง ICU เมื่อวานที่คุยกันเรื่องคลิปของคุณชาติพุทธ รู้สึกว่าเป็นคลิปที่ทำมาแล้วได้ประโยชน์ เพราะทำให้เราได้อปริหานิยธรรม ครั้งประวัติศาสตร์ที่มีพี่น้องมาเข้าร่วมเยอะมาก ท่านอาจารย์หมอเขียวก็เห็นความสำคัญ จึงวางงานปลูกข้าว และให้ธรรมะพี่น้องจนเกือบห้าโมงเย็น

คุณชาติพุทธ … เมื่อวานอบอุ่นมาก เคารพทุกความเห็น สามารถทำให้คนไม่ชอบคันหัวใจอยู่บ้าง เห็นพลังหมู่กลุ่มเราเยอะมาก ดีครับ ทำให้หมู่กลุ่มเราเจริญ คลิปนี้เอาไว้ดูภายในดีครับ ประสบความสำเร็จกับคุรุชุน ขอบคุณมาก ๆ ทุก ๆ ท่านครับ

คุณแสงอรุณ (ต้นหลิว) … ปกติเวลาอปริหานิยธรรม มี 5 คน 10 คน เมื่อวาน 20 กว่าคน คลิปนี้เชื่อมพี่น้องที่ไม่เคยพูดคุย มาล้างใจพี่น้องแต่ละท่านที่พูด อาจารย์พูด “ดีคนละมุม” สิ่งที่เราทำไม่มีใครปรารถนาร้าย เมื่อวานดีหมด ไม่มีอะไรไม่ดี รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นเชื่อมจิตวิญญาณ อาจารย์ก็นั่ง เป็นเรื่องจิตวิญญาณ อาจารย์นั่งยิ้ม อาจารย์เปิดโอกาส อะไรเร่งด่วน ถ้ามีจิตวิญญาณมาแทรก อาจารย์ทิ้งงานเลยค่ะ

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … พอจิตอาสาจะกินลูกชิ้น ก็คิดถึงคำนี้ จริง ๆ อาจารย์วิเคราะห์ความลึกซึ้ง บางท่านไม่เห็นว่าเป็นโทษ พวกเราบอกพิษ ๆ แต่เป็นอาหารปกติของคนข้างนอก อะไรที่บอกว่าพิษ คนที่มองไม่เห็น จะเพ่งโทษถือสา ดูหมิ่นกันได้

เรื่องลูกชิ้น นึกถึงน้องที่ทำงานท่านหนึ่ง ท่านชอบกินลูกชิ้นบอกว่า ฝากซื้อบอแรกซ์หน่อย ชอบกิน แต่มาล้างเลิกกินไม่ได้  พอพูดนึกถึงน้องข้างนอก จะรู้สึกอย่างไร

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ขอเพิ่มเติมประเด็นสื่อ ได้อ่านที่เก๋เขียน  เก๋บอกว่า “เหมือนปุยนุ่นที่กระจายออกไป ถ้าไปเก็บคืนมาไม่สามารถเก็บได้หมด” เมื่อออกไปแล้วเหมือนปุยนุ่น ครั้งนี้ไม่มีพิษภัยมาก แม้ว่าเก็บแล้วไม่ส่งไปข้างนอก ก็สะดุดแล้วเอาประโยชน์ได้ เรื่องของสื่อ สะดุดใจกับคำว่า “ปุยนุ่นออกไปแล้วเก็บมาได้ยาก”

สูตรที่อาจารย์บรรยาย เรื่องของอาฆาต พี่น้องท่านใดฟังแล้วมีเรื่องแบ่งปัน เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อทุกชีวิต เมื่อวานมีประเด็นได้ประโยชน์จากอาฆาตวัตถุสูตร

พระไตรปิฎก เล่มที่ 24-79 “อาฆาตวัตถุสูตร”

ข้อ 1-2-3  ทำกับเรา”  ข้อ 1.อดีต ข้อ 2.ปัจจุบัน ข้อ 3.อนาคต

ประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เรา ทำสิ่งร้ายกับเรา เราก็ไม่ชอบใจ

  1. เขาทำไปแล้ว เรารู้สึกไม่ชอบใจกับคนที่ประพฤติกับสิ่งที่เราไม่ชอบ แล้วผูกโกรธ จะให้เขาทำดีกว่านั้น เขาก็ทำไม่ได้ ไปแก้ไม่ได้ จะทุกข์ทำไม
  2. เขากำลังทำ เราก็ทุกข์ใจเขาทำสิ่งไม่ดีกับเรา ถ้าเราวางใจ อาจารย์พูด ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี
  3. เขากำลังจะทำ แต่เราให้พร้อมรับ แก้ไขไม่ได้ ก็ยินดีรับ ยินดีให้หมดไป ไม่มีใครต้องการทุกข์ ต้องการชั่ว

เขากำลังทำ เราไม่ชอบใจ มีโทสะ ผูกอาฆาต

ข้อ 4-5-6 “ทำกับคนที่เรารักชอบใจ” ข้อ 4.ได้ทำไปแล้ว ข้อ 5.กำลังทำ ข้อ 6.กำลังจะทำ

เมื่อเกิดสิ่งไม่เป็นประโยชน์ สิ่งร้ายกับคนที่เรารัก เราก็ต้องวาง เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทุกข์ใจ”

ข้อ 7-8-9 “ทำกับคนที่เราไม่ชอบใจ”

ทำกับคนที่เราไม่ชอบ เราไม่ชอบก็ไปทำดีกับคนที่เราไม่ชอบ เขาไปทำกับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนที่เราไม่ชอบ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราก็ไม่ทุกข์ใจ เราไม่มีสิทธิไม่ชอบใคร เขาทำดีต่อกันก็ดี ถูกมั้ยถ้าเราจะทุกข์ใจ”

ข้อ 10 “ย่อมโกรธในที่ไม่ควร”

เราคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น เราคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันควรแล้วล่ะ”

 เล่มที่ 24 ข้อ 80 “อาฆาตปฏิวินยสูตร”

เครื่องกำจัดความอาฆาต 10 ประการ

ใครจะทำอะไร ก็ทำแบบนั้น ให้เรากำจัดความอาฆาต หรือความไม่ชอบใจ

เขารู้ เขาคิด เขาก็ทำเท่านี้

ไม่โกรธในที่อันไม่ควร

-ประทับใจที่ อาจารย์พูด ในคนที่เขาสุขอยู่ ให้เขาไปเห็นทุกข์ เขาไม่เห็น ให้อภัยได้

ส่วนหนึ่งเข้าใจได้ว่าเห็นยาก

-คนที่เห็นทุกข์แล้วทำไมไม่ออกมา คนนี้ไม่น่าให้อภัย รู้สึกเหมือน โง่กว่าควาย

 ภาษาบ้านเรา คือ ไม่น่าให้อภัย

พวกเรามาเรียนรู้พระไตรปิฎก เราจะรู้โทษภัยอย่างละเอียด

ไม่น่าให้อภัยสอดคล้องกับโง่กว่าควาย

คุณเย็นน้อมพุทธ (จิ๋ว) … ช่วงนี้เราสื่อสารออกไป ถ้าเราทำใจไม่ได้ เป็นโทษต่อตนเอง และคนที่รับฟังด้วย 10 ข้อ เอามาเพื่อไม่ให้ใจเป็นทุกข์ เพื่อนเจอผลข้างเคียงการฉีดวัคซีน เมื่อเพื่อนหายมีคนถามว่าหายเพราะอะไร เพื่อนบอกหายโดยแค่กินพารา เราคิดว่าเขาหายเพราะดีท็อกซ์ แล้วเราไปขุ่นใจ ไม่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ เอาไปใช้แล้วไม่เอ่ยถึงศาสตร์ที่เราบอกถึงบอกกับคนอื่นว่าหายด้วยพารา ไลน์ไปบอก พี่โมโหน้อง ทำไมไม่เอ่ยถึงเราซักแอะ ใช้ศาสตร์ของเราทำไมไม่พูด

เมื่อเช้าคลายเลย เราจะไปเอาอะไรจากเขา ต้องวางใจ หายด้วยเราหรือเขา เราเอามายึดไว้ เราก็ทุกข์ เมื่อวานเข้ามาไม่ทัน ทีมพี่นิดหน่อยเชื่อมร้อยกับเกษตรอินทรีย์ ถ้าทำใจไม่แยบค่ายจะทุกข์

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … เราเดาใจไม่ได้ เขาใช้ก็จริง แต่ไปเติมพารา จึงเชื่ออย่างเต็มที่ว่าหายจากพารา

คุณเย็นน้อมพุทธ (จิ๋ว) …  เขาบอกกินพาราก็ยังมึน ๆ เหมือนกับว่ายอมไม่ได้

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) …  เขาจะมาให้เราเจริญ เราเลยจับกิเลสเราได้ ท่านถามและได้รับคำตอบ ท่านจะได้ยินว่าพารา ท่านจะไม่ได้ยินตรงนี้ ใครจะได้รับอะไรตามวิบากดีร้าย คนจะพูดมีอะไรมาบัง ไม่ให้ท่านได้พูด จริง ๆ เป็นวิบากดีร้ายของแต่ละคน

คุณใจแสงธรรม (โอ๋) … เจอบ้างไม่เจอบ้าง

ข้อ 10 ว่ายังไงค่ะ ดร.นิดหน่อย “ย่อมไม่โกรธในที่อันไม่ควร”

“คนอื่นมาทำกับเรา คนที่เรารัก คนที่เราไม่ชอบ อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

นี่เป็นการรักษานะคะข้อนี้ อาจาย์กำลังให้วิธีรักษาโรคไต โรคต้อ โรคตับ สอนเรื่องอาฆาต เป็นเรื่องที่ดีมาก เป็นเรื่องที่ตรง  เวลาเราทำสื่อ อัดคลิป นานมาก เราคิดทำดีที่สุดแล้ว ทำแล้วใครจะได้ไม่ได้ ใครอ่านก็อ่าน ใครแชร์ก็แชร์ เราได้ตอบแทนขันธ์ 5

ขอบคุณที่เราได้เป็นโควิด เราแปลสิ่งที่เราได้รับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ ข้อความเยอะ จับใจความไม่ได้ พูดแต่นามธรรม พอได้จากอาจารย์ คนที่พร่องน้อยที่สุด คือ พระพุทธเจ้า ฉันก็ทำเต็มที่แล้ว จะเอาอะไรกับฉันอีก พอดร.นิดหน่อยพูด มันอยู่ที่ฐานจิตได้ให้เรามาล้างใจ เรื่องเข้าคอร์ส แล้วไม่มาเข้าตรงนี้ มีกำลังใจได้เพราะ อาจารย์ ดร.นิดหน่อย

เราเข้าคอร์ส 10 วัน มันก็ท้อ ไม่ไหว นึกถึงตอนอาจารย์บินข้ามฟ้าข้ามเวลามาที่อมริกา แล้วบำเพ็ญได้เลย ทำไมทีมจิตอาสาบำเพ็ญได้ขนาดนั้น แล้วเราบำเพ็ญแค่นี้  มีคนเป็นตัวอย่างให้เราแล้ว

คุณแสงอรุณ (ต้นหลิว) นึกถึงพระสุวรรณสาม กษัตริย์ไปล่าสัตว์ แล้วยิงธนูมาที่พระสุวรรณสาม เมื่อพระสุวรรณสามฟื้นก็ถามว่า กินอะไรแล้วหรือยัง “เราต้องมีจิตเมตตา คนที่คิดจะฆ่าเรา” พระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่า แม้คนทำร้ายเราถึงชีวิตเรา

ทุกครั้งแค่หอกปาก ก็ยังวางไม่ได้ พอฟังชาดกและพระสูตร ปรารถนาดีกับใคร “แม้คนที่จะฆ่าเรา ก็ให้ปรารถนาดีให้ได้” แต่ก่อนทุกข์ครึ่งปี ข้ามปี เดี๋ยวนี้จบภายในวันเดียว สมัยก่อยหัวหน้าตำหนิ ทุกข์ครึ่งปี ตอนนี้ทำดี ก็โดนตำหนิ ทุกข์ได้ไม่นานก็หาย

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ประทับใจค่ายฮอมบุญ เจ็บใจลูกน้องยืมเงินแล้วไม่คืน ซื้อนั่นซื้อนี่แล้วมาโชว์ ท่านเจ็บใจ พอฟังธรรมะอาจารย์ยกออกได้ พอมาเห็นธรรม จับประเด็นธรรมะได้ เอาประโยชน์ตรงท่านได้ชดใช้ ท่านบรรลุธรรมตรงข้อนี้ไปได้ ท่านคงไปเอาของเขามา

บางเรื่องทุกข์นาน ถ้าไม่มีสัตบุรุษมาบอก มันจะทำได้แบบนั้น แบบไม่ใช้หนี้ ท่านได้คลายใจ บางท่านค่อย ๆ ลดลง บางเรื่องบางราว ให้หายไปเลยไม่ได้ขนาดนั้น แต่เทียบได้อดีต มันเคยหนัก มันเคยทุกข์มาก ตรงนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วของแต่ละชีวิต

คุณนิระมล (มล) … บังคับตัวเองได้ด้วย ไม่ให้พูดอะไรประมาณนี้ได้เยอะ

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ป้ามล ได้กำไร ได้เห็น ได้ปฏิบัติต่อสู้ มาเทียบได้มีการเปลี่ยนแปลง เวลาเห็นเหตุการณ์ที่มากระทบ แล้วกระเพื่อม น่ายินดี เพราะเจอกิเลส ถ้าไม่มีวิบากดีจริง ๆ ทำให้อุปทาน ฟุ้งออกมาได้

พระไตรปิฎกเล่ม 4 ข้อ 14 ทุกข์ คือ อุปาทานขันธ์ 5 ตัณหา คือ ตัวนอน มันยังไม่ฟุ้งออกมา อุปาทานมันยังไม่ถูกกระทบ ต้องขอบคุณคนที่ทำให้อุปทานเราฟุ้งออกมา สภาวะนั้นเกิด ได้มีโอกาสมาล้าง

คุณหมอกานดา … ทำไมเราคิดไม่เห็นเหมือนคนอื่น ป้ามลฟังป้าทับพูดเกิดอาการ เขาเข้าใจรู้สึกอย่างนั้น พวกเราฟัง   อาจารย์พูด พอฟังพูด เรื่องนี้ นึกถึงเรื่องนั้น เราก็ไม่นึกถึง อีกประเด็น ทำไมเราเป็นแบบนั้น ไม่ได้ปรุง ไม่มีความเห็น บอกอย่างนี้ ก็เข้าใจตามที่บอก

คนที่มีความสุข แล้วทำสิ่งไม่ดี น่าให้อภัย คนที่ไม่มีความสุข แล้วไม่ออกมา ไม่น่าให้อภัย คนมีความทุกข์ ออกจากทุกข์ไม่ได้ มันน่าเห็นใจ ไม่น่าไม่ให้อภัย มันต้องไป แต่ไปไม่ได้ ทำไมไม่ให้อภัย

คุณนิระมล (มล) … อาจารย์หนูฟังอาจารย์พูด เห็นคนเขาพูดคำตรงนั้นตลอด หนูยึดขนาดนี้เหรอ มาว่าคนที่เรารัก มันขึ้นมา ยึดคนที่เรารัก พออาจารย์พูดคนที่เรารักมาแตะไม่ได้

คุณหมอกานดา … ความลับฟ้าอ่านยาก แค่อ่านทำไม่ได้ อ่านเข้าใจก็ทำไม่ได้ เลยไม่รู้สึกโกรธ

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … สิ่งหนึ่งที่สภาวะต่างกัน สิ่งที่เราทำมา ต้องได้ชดใช้ ป้าหมอไม่ได้ชดใช้ จึงไม่ใช่ผัสสะ

ป้ามลต้องชดใช้ จึงต้องมาล้าง ตัวนี้ตัวโต มันนอนอยู่ พอไม่มีเรื่องราวก็นอนอยู่ กุศลถึงรอ ถึงได้เห็น

คุณเสาวนีย์ … ความลับฟ้า ก็ไปเข้าค่ายสุขภาพของอาจารย์ พิมพ์เป็นกระดาษ A4 ก็ซื้อมาอ่าน ยิ่งอ่านยิ่งโง่ แต่ก็ยังอ่าน ป้าทับคิดว่าอ่านแล้วทำไม่ได้ ถ้าท่านสู้จะรู้ว่ามีจริง ฟังอาจารย์เมื่อเช้าว่าเราต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เราเห็นกิเลสมากขึ้น ไม่ใช่ค่ะ เมื่อเช้าเราขอบคุณอาจารย์มากขึ้น

เราได้รับเชิญจากหน่วยงานหนึ่ง ให้เราเป็นวิทยากร เราพาทีมไป 3 ท่าน เราเห็นมีจิตอาสาในพื้นที่ จึงประสานให้มา      แทคทีม เราก็พูด ทั้งขาย สรุปงานของภาค วันรุ่งขึ้นต้องทำงานอีก เหนื่อยมาก เราไปเปิดเจอ FB ของเจ้าของพื้นที่ เขาไปลงว่าเขาไปเป็นวิทยากรในพื้นที่นี่ แล้วไม่เอ่ยถึงเรา งง ว่าทำอย่างนี้ได้อย่างไร

โอยทำไมน้องทำแบบนี้ แย่งซีน งงมาก เราทำงานเสร็จ ไม่ลง FB เขานำเสนอไม่เอ่ยถึงเรา เราก็อภัย ก็มีอะไรอยูในใจเรานิด ๆ มาโพล่ตอนเขามาพูดอีก วันก่อนส่งข้อมูลให้เขา เขาเลยไป save เก็บไว้ดู แล้วภาพครั้งที่แล้วก็ปรากฎขึ้น เราก็มาสะดุดใจ เราไม่ขอบคุณเขา ขอบพระคุณอาจารย์ที่ทำให้เราปลอล็อคได้ ฟังธรรมะอาจารย์ทำให้เราแจ่มแจ้ง

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ขอบคุณเขาได้อีกคนจะโล่งโปร่ง ให้อภัยเรา เรื่องราวเขาไม่เป็นภัยเรา

คุณเสาวนีย์ … พอเขาโพสต์มันมาสะดุดใจ ตรวจใจเหลือติ่ง ๆ พอคำพูดอาจารย์มา ทำให้เราคลายตรงนี้ได้ กับเขาเราทิ้งไปนาน แต่ไม่คลายออกจากใจเราได้

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … สภาวะพี่เสา คือ อุปาทาน ผัสสะมา เห็นอยู่ ได้สัตบุรุษมาช่วย

คุณเย็นน้อมพุทธ (จิ๋ว) … ถ้าเราฟังธรรมะอาจารย์ทุกเช้า ท่านมาชี้ทางให้เรา เชิญชวนพี่น้องตื่นมาฟังอาจารย์

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ใครไม่มีคลิปบอกพี่จิ๋วจะแชร์ไปให้ส่วนตัว

คุณใจแสงธรรม (โอ๋) … สภาวะเดียวกัน เคยหายไปแล้ว บางทีเป็นตัวกดข่ม การแสดงออกของเราไม่ได้มาจากใจเรา เลยมาทบทวน เหมือนพี่เสาหลุดแล้ว คุณใจแสงธรรมบอกว่า ต้องใช้หมู่มิตรดี 4 ชั่วโมงในการค้นหา ย้อนดูว่าเราต้องการอะไร ทำไมอภัยไม่ได้ ทำไมฉันต้องขอบคุณเขาด้วย อาจารย์บอก ถ้าไม่มีตัวนี้มา ทำให้เราไม่พัฒนา เราไม่ขอบคุณเขาก็ได้

พอเจอปุ๊บ ได้ยินแค่เสียง แค่ชื่อ คุณจะเอาอะไร “ไม่ชอบเราตรงที่เราไปแตะคนที่เขาชอบ” พอย้อนว่า เราจะเอาอะไรจากเขา จับได้ “จะเอาคำขอโทษ” คุณไม่เอาก็จบ มันจบที่เรา เรารู้ว่ากิเลสเราจะเอาอะไร  พี่เสาต้องถามใจตัวเองว่าจะเอาอะไร

คุณชาติพุทธ … ความโชคดีของพี่น้องเรา แต่ก่อนเราได้ฟังธรรมะแบบนี้งานค่ายพระไตรปิฎก ตอนนี้เราได้ฟังทุกวัน พอได้สะดุด ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่ดี ก็ยังทำอยู่ ทุกเรื่องเลยครับ เปรียบเทียบกับควายได้ ว่าไม่ดีก็ยังไปทำ ผมไปโกรธ คนข้าง ๆ เมื่อไหร่จะตาย ตอนนี้เขาจะทำอะไรช่างเขาเถอะ เรา ๆ

แต่ก่อนอาฆาตน่าตายไป ผมนี่โง่จริง ๆ ตอนนี้โชคดี พลิกชีวิตมาใช้แบบนี้ ทำให้ชีวิตเราแข็งแกร่งมากขึ้น ทุกวันมีเหลี่ยมมุมที่เรายังคิดไม่ถึง ล้างออกไปให้หมด พากเพียรฟังธรรม ทำให้เราฉลาดขึ้น แข็งแกร่งขึ้น

คุณเย็นน้อมพุทธ (จิ๋ว) …  ลองเอาเม็ดเกาลัดมาทำน้ำพริกรสชาติดี ทางเหนือน่าจะมีเยอะ ถึงแม้จะร้อน จะได้ความหวานของเกาลัด ไม่ต้องใส่มะพร้าว

คุณมงคงวัฒน์ (ยักษ์) …. คุณชาติพุทธ พูดแล้วเป็นปัจจัยผม ต้องขอบคุณโควิด ได้ฟังธรรมทุกเช้า ไกลอาจารย์ แต่ใกล้อาจารย์ได้ฟังธรรมทุกวัน อาริยสัจเป็นแง่มุมต่าง ๆ ชัดเจน ยา 9 เม็ด มีข้อหนึ่ง รู้แต่ทำไมได้ ตรงกับพระเจ้าอาฆาตศัตรู แต่ทำไม่ได้ ตัวช่วยอย่างดี คือ หมู่มิตรดี

ผมชอบศัพท์ของแบงก์ ขอให้เคลื่อนไปนิด มีผลมาก เมื่อก่อนโกรธอย่างเดียว เดี๋ยวนี้ขอบคุณเขา ถ้าสู้ไม่ได้ อยู่ไกลหน่อยก็ได้ เหมือนนายก ปกครองคนไม่มีศีล ปัญหามหาศาล ต่างกับพ่อครูปกครองอโศก อาจารย์หมอปกครองพวกเรา ผมหลายเรื่องทำไม่ได้ ข้อนี้ต้องเข้าหมู่อย่างเดียว อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งกินมื้อเดียวได้วันเดียว อยู่ค่ายกินได้ตลอดค่าย อยู่ใกล้อาจารย์ได้ภาวะนั้น ได้สภาวะจริงมั้ยออกจากหมู่มาเลยจะรู้

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ประสานส่งผัก ไม่รู้ได้รับหรือเปล่า เรื่องพื้นที่สีแดง ได้เห็นเรื่องที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้น เรื่องสงคราม สรุป ทุกท่านได้ประโยชน์จากการฟังธรรม ไม่ว่าจะเป็น ธรรมะ หรืออปริหานิยธรรม เรามีหลายห้องมาก มีเหตุปัจจัยให้เราสามารถลดละกิเลสได้เป็นลำดับ ๆ

คุณแจ้งแสงพุทธ (น้อง)… เข้ามาในทบทวนธรรมแล้วกลัว ไปภูผา 8 เดือน เมื่อก่อนมีคนว่าหนูใจร้อน แค่ขุดดินกับขนหิน ขนหินไม่หนัก ไปเกี่ยวไก่ให้เหนื่อย ๆ ขนหินทำไมไม่เหนื่อย มาเกี่ยวไก่ให้ทำไมเหนื่อย นั่นแหล่ะ คือการได้ดั่งใจ ไปอยู่ 8 เดือน เพ่งโทษทำให้หนูป่วย เราแอบดื้อเถียงอาจารย์วิบากเข้าเกือบตาย คุณหมอกานดาไปตรวจ หนูเป็นถุงลมโป่งพอง ป่วยแล้วบอกว่าไม่ป่วย คำพูดเป็นดอกไม้ ทำให้หนูสว่าง ชื่อหนูมันแจ่มแจ้งค่ะ

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ยินดีมาเจอกับหมู่ทุกวันเวลา 20.00 น.

การอปริหานิยธรรมเมื่อวานเป็นที่ประทับใจของพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ขณะที่การฟังธรรมะในช่วงเช้าทำให้เราเข้าใจ “อาฆาต” เกิดจากคนอื่นมาทำไม่ดีกับเรา กับคนที่เรารัก และทำดีกับคนที่เราไม่ชอบ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เมื่อพี่น้องได้ฟังก็ทำให้คลายจากทุกข์ คุณเสาวนีย์ และคุณใจแสงธรรม มีสภาวะคล้ายกัน คุณใจแสงธรรมบอกว่า บางทีเป็นตัวกดข่ม การแสดงออกไม่ได้มาจากเราใจ การฆ่ากิเลสต้องใช้หมู่มิตรดีในการค้นหา ว่าทำไมให้อภัยไม่ได้ เพราะยังมีตัวจะเอา “จะเอาคำขอบคุณ” ก่อนจบรายการคุณใจแสงธรรมได้ทักทายคุณแจ้งแสงพุทธที่เข้าใน zoom ได้ไม่นาน วันนี้จึงปิดรายการด้วยการต้อนรับสมาชิกใหม่

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
ประภัสสร วารี
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *