แสงธรรมส่องใจ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

แสงธรรมส่องใจ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก (แจ้งศีล)

ข้าพเจ้าได้น้อมนำบททบทวนธรรมมาปฎิบัติในชีวิตประจำวัน ทำให้ความทุกข์คลายลง บางเรื่องความทุกข์หายไปเลย มีหลายบท ที่ได้นำมาใช้ทบทวนตัวเอง เตือนสติ ไม่รีบตัดสินใคร ๆ ทำให้เข้าใจเรื่องกรรมที่เราเคยทำมา มีใจ เบาโล่งมากขึ้น


บททบทวนธรรมข้อที่ 5 สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมา

บทนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวันในทุกๆเรื่องที่ได้พบ เมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จักบททบธรรมข้าพเจ้าได้ถามตัวเอง ทำไม ๆ ๆ ๆ ว่าต้อง เจอคนแบบนี้!! เรื่องแบบนี้ เหตุการณ์ นี้!!คิดแต่ว่าเราไม่เคยทำ ไปโทษโชคชะตา แต่พอได้ฟังธรรมะที่อาจารย์หมอเขียวเทศน์ขยาย”คนทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ เพราะเราทำมาทั้งนั้นเราทำอะไรก็ได้รับแบบนั้น” และมาทำเข้าใจในบททบทวนธรรม พิจารณาบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ จนเข้าใจเรื่องวิบากกรรมดี -วิบากกรรมร้าย เชื่อและชัด เรื่องกรรม
เราทำดี ก็ได้รับสิ่งดีตอบ ทำไม่ดีมาก็ได้รับสิ่งไม่ดีตอบ ไม่ว่าเราหรือใครจะทำอะไร ก็ต้องได้รับผลนั้น ไม่ช้าก็เร็ว เพราะเราทำชั่วมามาก พอเข้าใจลึกซึ้ง ชัดแจ้ง และน้อมรับวิบากกรรมดี-ร้ายด้วยความเต็มใจ เจอความทุกข์เมื่อไหร่ บอกตัวเองว่าเรา -ทำ-มา ๆ ๆ และเกิดความสงสาร- เห็นใจ -เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ที่เราเคยทำแบบนั้นมา ทุกวันจึงพยายามทำแต่ความดี

หลังจากเมื่อได้เจอท่านอาจารย์หมอเขียว ได้ฟังธรรมะที่ถูกตรง และได้มาปฎิบัติศีล ที่ถูกตรง เลิกทานเนื้อสัตว์ มาทานอาหารมังสวิรัติ ไม่เบียดเบียนสัตว์/ ตัวเอง เพราะเข้าใจชัดแจ้ง ในวิบากกรรมดี-ร้าย และพิจารณาบททบทวนธรรม บ่อยๆ และเจริญสติ ภาวนา ควบคู่ประจำวันความเปลี่ยนแปลง ความผาสุก เบิกบาน ของเราเห็นชัดเจน ทำให้ชีวิตครอบครัว และคนรอบๆข้างมีความผาสุก เบิกบานใจ ไปด้วย

บททบทวนธรรม คือปัญญาดับทุกข์ คือคาถาดับทุกข์ มีมากมายหลายข้อที่น่าสนใจ น่าติดตาม
ขอเชิญชวนพี่น้องลองมาศึกษา และปฎิบัติดู ความทุกข์ที่จะลดลง หรือหายทุกข์ไปเลย
กราบอนุโมทนาสาธุ กับพี่น้องทุกๆท่านที่อ่านบทความ สาธุค่ะ


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *