Skip to content

สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ปฐพี”

สรุปการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มปฐพี

๑. กานดา ศักดิ์ศรชัย

จิตอาสาสวนป่านาบุญ 8 บ้านอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์
รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาเป็นเวลา 8 ปี ได้ติดตามต่อเนื่องแบบไม่สม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

ในช่วงล็อคดาวน์โควิด ที่ภูผาฟ้าน้ำของแพทย์วิถีธรรม มีกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเกิดขึ้นหลายด้าน เกิดภาระงานใหม่ๆที่ต้องการความร่วมมือจากพลังหมู่ โดยเฉพาะงานด้านสื่อ จึงเป็นที่มาของการเกิดห้อง Line สาระธรรม เมื่อได้พิจารณาว่าคงมีกิจกรรมที่น่าสนใจและสามารถได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน จึงสมัครเป็นสมาชิก กิจกรรมได้เริ่มต้นมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 เดือน มีการออกแบบให้เรียนรู้การประกอบภาพสาระธรรมด้วยเทคนิค Photoshop มีการสอนและการฝึกทักษะด้านต่างๆตามศักยภาพการเรียนรู้ของสมาชิก โดยเรียนรู้ผ่าน Zoom Meeting Application เป็นประจำทุกสัปดาห์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 พอจะสรุปสิ่งที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมได้ดังนี้คือ

1.ทักษะการใช้ Zoom Meeting เบื้องต้นในฐานะเป็นสมาชิก
2.ได้พบและคบคุ้นจิตอาสาในฐานะเพื่อนและคุรุ จนรู้สึกได้ถึงคำว่าหมู่มิตรดี
3.ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของห้องเรียนและได้ฝึกปฏิบัติ เช่นการค้นหาสาระธรรม การค้นหาและเลือกภาพประกอบ การหัดประกอบภาพและการแสดงความเห็นต่อผลงานของสมาชิก
4.ได้ประสบการณ์จากอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาระหว่างทำกิจกรรมการเรียนการฝึกฝน เช่นความชอบความไม่ชอบ ความอยากความไม่อยาก ความอคติต่อบุคคลและต่อผลงานเป็นต้น ทำให้ได้ฝึกล้างไปเป็นลำดับลำดับ
5.แม้ความตั้งใจฝึกทักษะประกอบภาพสาระธรรมยังไม่ประสบผลสำเร็จในการสร้างผลงานของตนเอง ก็ไม่เป็นทุกข์ ได้เรียนรู้ว่าถ้ายังไม่ใช่เวลาจะได้ ก็จะไม่ได้ เป็นการฝึกวางใจได้อย่างดี และยังสามารถขยายผลไปใช้กับการวางใจในโอกาสอื่นๆได้อีกด้วย
รู้สึกขอบคุณและประทับใจในหมู่มิตรดีทุกท่านและคุรุ หากมีสิ่งใดที่ได้กระทำ จะด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจก็ตามที่ไม่เหมาะควรจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็ขอโอกาสนี้ ตั้งจิตขอรับโทษ ขออโหสิกรรม และขอให้ทุกท่านได้เจริญยิ่งๆขึ้นในจิตวิญญาณต่อไป อนุโมทนาสาธุค่ะ

๒.ชื่อ ณัฐพร คงประเสริฐ (ต้อม) ชื่อทางธรรม ร้อยรักธรรม

จิตอาสาประจำสวนป่านาบุญ 3 จังหวัดปทุมธานี บ้านอยู่ กรุงเทพมหานคร รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาราวเกือบ 10 ปี มาเป็นจิตอาสาฯเข้าปีที่ 6

นับเป็นโอกาสดี ที่สถานการณ์การติดเชื้อCOVID-19 ทั้่วโลก ทำให้วิถีชีวิตมีการปรับเปลี่ยน โดยมีหมู่มิตรดี เป็นหนึ่งในแสงอรุณ7 ส่องทางเดินมรรคไปด้วยกัน

ด้วยบารมีและความเมตตา ของท่านอาจารย์หมอเขียว กอปรก่อทีมคุรุ ตลอดจนจิตอาสาทุกท่านขึ้นมา และได้อาสามาบำเพ็ญบุญ ฝึกฝนการให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ ทำให้พวกเราได้มาเจอกันผ่านทางออนไลน์ ได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองในการ ลด ละ เลิก กิเลสอัตตา ที่ติดยึดอยู่ในจิตวิญญาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในหลากหลายเรื่องราวภายใต้การทำภาพประกอบสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร

ตลอดระยะเวลา เราจะมาพบเจอกลุ่มใหญ่กันอาทิตย์ละครั้ง ราว ๆ 5เดือนที่ผ่านมา ระหว่างนั้นมีการแบ่งกลุ่มย่อยไปทำงานร่วมกัน มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์จริงที่เข้มข้นขึ้นตามลำดับ เพื่อให้พร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน ตลอดเวลาให้ได้เท่าที่ได้ เพราะมันดีที่สุดแล้ว

ข้าพเจ้าได้ฝึกฝนการประมาณ การคบและเคารพมิตรดี การอยู่กับปัจจุบันให้มีความผาสุกแท้เป็นที่ตั้ง โดยใช้การตั้งศีลมากำกับเป็นเข็มทิศให้ข้าพเจ้าไม่หลุดไปจากเป้าหมายนี้ แม้การอธิศีลจะทำให้เห็นทุกข์มากมาย แต่ก็ไม่ย่อท้อ พร้อมพากเพียรทำซ้ำ ๆ อย่างไม่หวั่นเกรง เพราะผลที่ได้มันคุ้มค่าเหลือเกิน

ข้าพเจ้าใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสดี ๆ แบบนี้มานาน เมื่อได้พบแล้วข้าพเจ้าไม่รอช้า ในการพากเพียรเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพราะการพัฒนาตนเองได้เท่าไหร่ก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นได้มากเท่านั้นนั่นเอง สาธุค่ะ

๓. ประคอง เก็บนาค(คอง)

ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคเหนือ ผู้บำเพ็ญคบคุ้น สวนป่านาบุญ ๘ ภาคเหนือ บ้านอยู่ จังหวัดเชียงราย

การได้เข้ามาร่วมงานกับพี่ ๆ ของกลุ่มปฐพี ในห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม ทำให้ตนเองได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มากมาย ในหลากหลายมุมมอง ได้มองเห็นกิเลสของตัวเองชัดเจนขึ้น สมาชิกในกลุ่มทำงานด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน เมตตา อบอุ่น ยอมวางอัตตาตัวตน ยอมรับ พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นได้จริงให้เราได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตจริงของเราได้

รู้สึกดีและมีความสุขใจทุกครั้งที่ได้ร่วมกันสร้างผลงาน ตรวจงานและนำเสนอผลงานกลุ่มกับพี่น้องกลุ่มอื่น ๆ ได้รู้จักพี่น้องจิตอาสาที่มากจากสังกัดสวนป่านาบุญอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ทั้งบางท่านก็เคยร่วมงานและพบเจอกันในค่ายสุขภาพและค่ายพระไตรปิฏกมาก่อนบ้างแล้ว แต่ก็ไม่ได้พบปะพูดคุยกันได้มากเหมือนกับในห้องเรียนฯ นี้

ซึ่งนี่เองก็ทำให้ตนเองได้เริ่มเรียนรู้การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ทำให้รู้สึกได้ว่าเหมือนได้นั่งพูดคุยกับพี่น้องจิตอาสาแบบใกล้ชิดกัน แม้ในความเป็นจริงแต่ละคนจะอยู่กันคนละที่อันแสนไกลกัน บางครั้งยังรับรู้ได้ถึงความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยเหมือนพี่น้องกันจริง ๆ รู้สึกสบายใจและอบอุ่นใจครั้งที่ได้เข้าร่วมห้องเรียนนี้ค่ะ
ขอขอบพระคุณท่านคุรุและพี่น้องทุกท่านที่ให้โอกาสได้เข้ามาเรียนรู้และบำเพ็ญร่วมกันค่ะ…

๔. สมบัติ วรรณรส (ติ่ง)

ชื่อทางธรรม …………………….

จิตอาสาคบคุ้น สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร บ้านอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์
รู้จักแพทย์วิถีธรรมตั้งแต่ปี 2554 รวมระยะเวลา 9 ปี ได้ติดตามต่อเนื่องแบบไม่สม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

สรุปสภาวธรรมและสิ่งได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพสาระธรรมด้วยเทคนิค Photoshop มีการสอนและการฝึก
ทักษะด้านต่างๆ โดยเรียนรู้ผ่าน Zoom Meeting Application ไม่ประจำทุกสัปดาห์ พอจะสรุปสิ่งที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมได้
ดังนี้ คือ
1.เพิ่มทักษะการใช้ Zoom Meeting เบื้องต้น ในฐานะเป็นสมาชิก
2.ได้พบและคบคุ้นจิตอาสาในฐานะเพื่อนและคุรุ จนรู้สึกได้ถึงคำว่าหมู่มิตรดี
3.ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของห้องเรียนและได้ฝึกปฏิบัติ เช่น การค้นหาสาระธรรม การค้นหาและ เลือกภาพประกอบ การหัดประกอบภาพและการแสดงความเห็นต่อผลงานของสมาชิก
4.ได้ประสบการณ์จากอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาระหว่างทำกิจกรรมการเรียนการฝึกฝน เช่น ความชอบความไม่ชอบ
ความอยากความไม่อยาก ความอคติต่อบุคคลและต่อผลงานเป็นต้น ทำให้ได้ฝึกล้างไปเป็นลำดับลำดับ
5.ได้เห็นความตั้งใจของพี่น้องหลายๆท่าน เป็นแรงเหนี่ยวนำให้อยากเรียนรู้
6. ได้เห็นกิเลสของตัวเองคือความยึดที่ตัวเองชอบการทำภาพต้องใส่สีสันเยอะๆเพื่อให้คนสนใจเรียนรู้และติดตาม แต่หมู่ส่วนใหญ่เห็น ว่า เรียบง่าย มีสไตล์ น่าจะเหมาะกว่า ทำให้ได้ฝึกการฟังมติหมู่
7.แม้ความตั้งใจฝึกทักษะประกอบภาพสาระธรรมยังไม่ประสบผลสำเร็จในการสร้างผลงานของตนเอง ก็ไม่เป็นทุกข์ ได้เรียนรู้ว่าถ้ายังไม่ใช่เวลาจะได้ ก็จะไม่ได้ เป็นการฝึกวางใจได้อย่างดี และยังสามารถขยายผลไปใช้กับการวางใจในโอกาสอื่นๆได้อีกด้วย

รู้สึกขอบคุณและประทับใจในหมู่มิตรดีทุกท่านและคุรุ หากมีสิ่งใดที่ได้กระทำ จะด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจก็ตามที่ไม่เหมาะควรจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็ขอโอกาสนี้ ตั้งจิตขอรับโทษ ขออโหสิกรรม และขอให้ทุกท่านได้เจริญยิ่งๆขึ้นในจิตวิญญาณต่อไป อนุโมทนาสาธุครับ

๕. สุภา ลอว์สัน ชื่อทางธรรม รุ้งเรืองศีล

จิตอาสาสวนป่านาบุญ 6 เครือข่ายต่างประเทศ บ้านอยู่ประเทศอังกฤษ

1. รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา ตอนปี 2556 รวมประมาณ 7 ปี จากการป่วยเป็นโรค SLE แล้วหายจากการดูคลิปของอาจารย์จากyoutube แล้วปฎิบัติตาม ด้วยใจที่ศัทธาอย่างตั้งใจ หายภายในประมาณ 3-4 เดือนเต็มๆ และหลังจากนั้นตั้งใจว่าขอได้มากราบอาจารย์ และสุดท้ายบุญถึงรอบได้มาเข้าค่าย 1 เดือนได้ 4 ค่าย และบินกลับอังกฤษ และตั้งใจปฏิบัติต่อและได้บำเพ็ญมาตลอดจนถึงตอนนี้ค่ะ

2.แต่มีวิกฤตโควิดเลยไม่ได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญอย่างเคย แต่ได้บำเพ็ญทาง zoom มาจนได้มีโอกาสได้เข้าห้องเรียน ทีมสาระธรรม จากการชักชวนพี่จุก ตอนที่เข้าเรียนตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมาก แต่พอไปสักพักเริ่มรู้แล้วว่าเราทำไม่ได้ คือเรื่องเกี่ยวกับการทำภาพต่างๆ (1.)ไม่ค่อยมีเวลาเรียนหรือทำด้วย (2.)บวกกับเป็นคนที่เรื่องศิลปะแย่มาก และไม่ใช่ไม่พยายามนะคะพยายามแล้วค่ะ ตอนแรกก็ทุกข์ แต่พอได้มีโอกาสคุยกับคุรุและหมู่กลุ่มก็เข้าใจและหายทุกข์ เพราะทุกคนไม่ได้กดดันให้เราทำ ตัวเราเองต่างหากที่รู้สึกกดดันที่เห็นพี่น้องทำแล้วเราไม่ได้ แต่เราทำไม่ได้ และไม่ได้ทำ แถมยังเพ่งโทษว่าเกรงหมู่ว่าเราไม่ได้ช่วยงาน แต่ความจริงคือ เราเองที่ทำให้ตัวเองทุกข์

3.ยอมรับว่าทุกครั้งที่ได้เข้ามาห้องเรียน มีความสุขเหมือนเวลาไปโรงเรียนสมัยเด็กๆ กลุ่มปฐพีมีหลายท่าน เปรียบเสมือนเป็นครูที่ใจดี บางครั้งไม่ได้เรียนแต่ก็ยังคุยกันทางซูม คุยเรื่องสภาวธรรมของแต่ละคน จากที่เราทุกข์ ก็หายทุกข์ได้และมีคำตอบให้กับปัญหาต่างๆทุกครั้ง

4. ถึงแม้ตอนนี้อาจไม่ชอบทำ Photoshop หรือทำไม่ได้ แต่เชื่อว่าด้วยความเมตตาและตั้งใจในการสอนของคุรุ และ พลังของหมู่มิตรดีจะทำให้เราชอบและทำPhotoshop ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไปค่ะ

5. ขอบพระคุณคุรุและหมู่กลุ่มมากค่ะ สาธุค่ะ

สมาชิกทีม ปฐพี กล่าวถ้อยคำระลึกถึง หมอติ่ง

๑ กานดา ศักดิ์ศรชัย (ป้าหมอกานดา)

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ไม่เคยพบกันตัวเป็นๆ รู้จักกันแค่ เป็นพี่น้องสาธารณสุขที่ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาในแพทย์วิถีธรรมจนได้รับวิบากในหน้าที่การงานเพราะนำสิ่งที่เชื่อมั่นไปช่วยผู้ป่วยจนหายแม้จะขัดกับวิชาชีพของตนโดยไม่หวั่นไหว

มาไดัรู้จักกันแบบได้พูดคุยกันก็เพียงผ่านระบบzoom ในงานสาระธรรม แม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็เห็นได้ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนขยันเอาภาระจนไม่นึกถึงตนเองจะลำบากอย่างไร ทั้งครอบครัว หน้าที่การงาน ภาระหมู่กลุ่ม

รู้สึกเหมือนได้รู้จักกันมานานและผูกพัน เสียดายและอาลัยที่ต้องมาจากกันไปอย่างกระทันหัน

น้องติ่งไม่เสียทีที่ได้เกิดมาในชาตินี้แล้วค่ะ อนุโมทนาในกุศลที่ได้สร้าง และขออโหสิกรรมต่อกัน ในการจากไปเพื่อเกิดใหม่มาดีและเจริญกว่าเดิมนะคะ สาธุค่ะ

๒. ณัฐพร คงประเสริฐ (ต้อม)

ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะจากกันรวดเร็วขนาดนี้ อาติ่งอายุน้อยกว่าต้อม 2 ปี แต่ทำไมชอบเรียกอาติ่ง ว่า พี่ติ่ง นะ ตั้งแต่เเรกพบกันจากข่าวเรื่องน้ำปัสสาวะ ทำให้พี่ติ่งเป็นที่รู้จักของบรรดาพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถึธรรมทั่วทั้งโลก

อาจารย์และทีมงาน กำลังจะเดินทางไปจัดค่ายฯที่อเมริกา ต้อมและบรรดาจิตอาสาในกรุงเทพฯที่สะดวกก็ไปส่งท่านกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันนั้น ได้เห็นถึงความเมตตาที่ท่านมีต่อพี่ติ่ง ท่านยังทำงานหนังสือผ่านคอมพิวเตอร์ พยายามหาทางช่วยพี่ติ่งอย่างเต็มกำลัง แจกจ่ายมอบหมายหน้าที่ให้จิตอาสาทางเมืองไทย ช่วยกันเอาภาระและช่วยกันมาเป็นกำลังใจให้พี่ติ่ง จนทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี

ได้พบพี่ติ่งครั้งแรกที่กระทรวงสาธารณสุข ยังจำได้พี่น้องทั่วประเทศเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมาก และเราก็กลายมาเป็นพี่เป็นน้องร่วมอุดมการณ์เดียวกัน พบเจอกันตามวาระและโอกาสจะเอื้ออำนวย

ท้ายสุด สุดท้ายก็ได้มาอยู่ กลุ่มปฐพี กลุ่มเดียวกัน ในการเรียนรู้ช่วยงาน ด้านการสื่อสาร สาระธรรมคำคม เพชรจากใจเพชร

พี่ติ่งเข้ามาร่วมทีมในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เราเรียนจบแล้วนะพี่ส่งงานครบแล้ว พี่บอกพวกเราว่า ไม่มีอะไรคาใจต่อกัน พี่แมนจริง ๆ

ตอนพี่เสนอตัวอาสาไปเฝ้าสวนป่านสาบุญ 4 เพื่อให้พี่น้องที่อยู่ประจำได้ไปรวมพลังใกล้ ๆ อาจารย์ที่ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ พี่อยู่ทางนี้เอง พี่ไลน์มาบอกกลุ่มว่า ไม่มีอะไรเที่ยง เพราะวันแรกหนาวจนมือชา วันต่อมาร้อนนั่งหน้าพัดลม

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พี่ยังส่งภาพวิวสวยงามมาพร้อมกับคำอวยพรปีใหม่ ว่า คิดดี พูดดี ทำดี เจริญศึล เจริญธรรม มีใจไร้ทุกข์ในทุกสถานการณ์ ยังแซวพี่กลับว่า Happy New Year มันน่าจะอยู่บรรทัดเดียวกัน พี่เว้นวรรคให้ถูก ๆ หน่อย ปีใหม่ดูเหมือนว่าพี่จะยุ่งกับงานเอาภาระอยู่เวรกับด่านตรวจโควิด19

พอวันที่ 7 มกราคม 2563 พี่บอกพวกเราว่า ช่วงนี้ใช้วิบากร้ายครับ ไข้ตอนบ่ายและตอนกลางคืน แต่คะแนนเต็ม 10 ได้ 11 ครับเพราะใจไร้ทุกข์

3 สัปดาห์เต็ม เท่านั้นที่พี่ต้องทุกข์กับกายขันธุ์ ต้อมว่าพี่โชคดีนะ เราเข้าร่วมอปริหานิยธรรมทางออนไลน์เกือบทุกวัน ทราบข่าวการป่วยของพี่จากอาจารย์ เราติดตามอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ คิดว่าเดี๋ยวพี่ก็หายได้มาเจอกัน มาร่วมงานกันอีก คืนนั้น ต้อมยังไม่ได้เข้านอน เห็นไลน์จากพี่จิตอาสาไลน์บอกข่าวการจากไปอย่างสงบของพี่แล้ว รู้สึกใจหาย มันเร็วไปไหมค่ะ รีบปิดไลน์เข้านอนไม่รู้จะตอบอะไร มันรู้สึกจุก ๆ ที่คออย่างบอกไม่ถูก ใกล้เที่ยงป้าหมอกานดาไลน์มาบอกให้พวกเราทำภาพไว้อาลัยให้พี่ติ่งกันดีไหม ต้อมเริ่มเข้าไปตามหาภาพของพี่ หายาก ไม่ค่อยมีค่ะ มีแต่โพสเพื่อคนอื่น รู้ว่าพี่ชอบปิดทองหลังพระ ก็ทำเอาซาบซึ้งน้ำตาซึมไปหลายรอบ

คุรุเพิ่งจัดคลาส มรณสติ ไปหยก ๆ พี่มาเป็นหุ่นสาธิตซะงั้น ขออนุญาตใช้ศัพท์สมัยเป็นวัยรุ่นนะคะ พี่แมนสุด ๆ เลย พี่สอนพวกเราจนหยดสุดท้ายจริง ๆ ทำให้เรารู้ชัดยิ่งขึ้นว่า อย่าเนิ่นช้าในการสานพลังกับหมู่มิตรดีในการบำเพ็ญบุญกุศล จากไปแล้วรีบกลับมานะพี่

๓. ประคอง เก็บนาค (คอง)

รู้จักพี่ติ่งครั้งแรก คือ ตอนที่เป็นข่าวเรื่องการใช้ปัสสาวะ แต่ก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือได้ร่วมงานด้วย จนได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านในงานกลุ่มสาระธรรม รู้สึกยินดีมาก ในกลุ่มมีสมาชิกท่านชายมาทำงานด้วยดูอุ่นใจมากขึ้น

พี่ติ่งมีความเมตตา ไม่ถือสา ให้ความเป็นกันเอง ทำงานร่วมกันกับหมู่ด้วยความเบิกบาน สดใส ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ ๆ แม้บางกาละที่ท่านมีงานประจำเข้ามามาก ท่านก็สละเวลามาร่วมตรวจงาน แสดงความคิดเห็น พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน พร้อมวางไปกับหมู่กลุ่ม

ในการร่วมนำเสนอผลงานกลุ่มในการประชุมผ่านออนไลน์ แม้กายจะอยู่คนละที่ แต่บรรยากาศก็เสมือนได้นั่งคุยกันต่อหน้าพี่น้องจริง ๆ จากความไม่คุ้นเคย ไม่รู้จัก ก็ทำให้ได้คุ้นเคยกันมากขึ้น บ่มเพาะความกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าเสนอความคิดเห็น แม้บางเรื่องจะดูละเอียดเล็กน้อย แต่พี่น้องทุก ๆ คนก็ร่วมกันเอาภาระ กลั่นกรองผลงานให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะพอเป็นไป ณ เวลานั้น ๆ

ขออนุโมทนากับทุก ๆ คุณงามความดี ทุกการบำเพ็ญของพี่ติ่ง เชื่อแน่ว่าท่านจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแท้ และได้กลับมาบำเพ็ญร่วมกับหมู่มิตรดี พี่น้องในกระแสโลกุตระต่อไปค่ะ

๔.สุภา ลอว์สัน (สุ)

เป็นจิตอาสามาประมาณ7 ปี ที่ผ่านมาก็ได้ทราบข่าวถึงจิตอาสาที่ได้เสียชีวิตไปก็หลายท่าน แต่ยอมรับว่าไม่เหมือนครั้งนี้ ครั้งนี้ที่ได้ทราบข่าวเรื่องการจากไปของพี่หมอติ่ง ยอมรับว่าใจหายมาก ขออนุญาตเปรียบเทียบถึงความรู้สึกนะคะ เปรียบเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงหน้าผาและมองลงไปข้างล่าง

รู้จักพี่ติ่งมาได้สักพัก จากการประชุมและเรียนทีมสาระธรรมทางzoom และตอนที่พี่ติ่งโดนสอบเรื่องการใช้น้ำปัสสาวะ ตอนนั้นบำเพ็ญอยู่ที่อเมริกาค่ะ

พี่ติ่งท่านอยู่ทีมปฐพีด้วยกันค่ะ เมื่อก่อนเวลาเข้าประชุมทาง zoom ถ้าพี่ติ่งเปิดกล้องก็เห็นท่านนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน ถ้าท่านปิดกล้องก็จะเห็นชื่อว่า สมบัติ วรรณรส ขึ้นหน้าจอ แต่จากวันนี้ไปไม่ได้เห็นแล้ว

การจากไปของพี่ติ่งได้สอนและเตือนให้สุเร่งบำเพ็ญความดีและจะไม่โอ้เอ้ไปเรื่อย ๆ เหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วค่ะ ขอบพระคุณพี่ติ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการพากเพียรทำความดีและลดละเลิกกิเลสค่ะ ขอให้พี่ติ่ง หรือ คุณหมอติ่ง สมบัติ วรรณรส ไปสู่ภพภูมิที่ดีมีพุทธะ

สาธุค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *