สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ยินดี”

กลุ่มงานสาระธรรม

ยินดี

กลุ่มยินดีตั้งขึ้นมาตามข้อเสนอของคุรุและพี่น้องผู้สอนและผู้เรียนวิชาภาพประกอบสาระธรรม เพื่อให้ระบบกระบวนการทำงาน ของผู้สอนและผู้เรียนเป็นไปได้ในทางเดียวกัน

ชื่อกลุ่มยินดีได้มาจากการโหวตของสมาชิกของกลุ่มที่เริ่มแรกมารวมตัวกัน คือพวกเราจะยินดีได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ๆ ได้อย่างยินดี เบิกบาน ประกอบกับพี่น้องแต่ละท่านยินดีที่จะมาทำงานร่วมกันและเพื่อมาลด ล้างกิเลส

สรุปการเรียนรู้ของสมาชิก

อาจารย์ นิตยาภรณ์ สุระสาย

การทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มยินดี รู้สึกยินดีได้ตลอดเวลา เห็นความเคารพกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามัคคีกัน ทำตามเหตุปัจจัยเท่าที่ทำได้

สัมผัสบรรยากาศช่วงทำงานเต็มที่ เสนอดีอย่างจริงใจ และสุดท้ายได้สัมผัสสภาวธรรมปล่อยวางผลของพี่น้องในกลุ่ม ผลจะเป็นอย่างไรทุกคนยินดีพร้อมรับฟังมติหมู่กลุ่ม

ช่วงมีงานอื่นเยอะไม่ได้แวะมาช่วย คิดจะขอออกจากกลุ่ม เพราะกลุ่มทำงานได้ดีอยู่แล้ว แต่คิดอีกที “ว่างก็ช่วยไม่ว่างก็บอกว่าไม่ว่างก็ได้ ไม่มีใครจะเอาอะไรกับเราอยู่แล้ว” ดังนั้นอยู่ด้วยกันมีประโยชน์กว่า ได้ร่วมบำเพ็ญกิจกรรมด้วยยินดีกับน้องๆ อย่างน้อยโหวต 5 เสียงย่อมได้ข้อสรุปแน่นอน

สรุปว่า สภาวธรรมที่ได้ร่วมบำเพ็ญกับกลุ่มยินดี สงบเย็นแต่มีชีวิตชีวา ชื่นชมศรัทธาการพัฒนาตนของทุกคนในกลุ่มยินดี
@น้องอร พร้อมทำการบ้านหาคำคมดีๆสม่ำเสมอ เหมือนเป็นงานประจำ และแสดงความเห็นอย่างประนีประนอม
@น้องพรพรรณนักวิจารณ์ที่มีความละเอียด ชัดเจน ตรงประเด็น จริงใจ มีพลัง
@น้องน้อย ชลิตา พากเพียรพัฒนาทักษะ เป็นหลักให้กลุ่มในการประกอบคำคมกับภาพ และพร้อมรับฟัง
@น้องอภินันท์ที่เข้ากลุ่มมาใหม่ เพราะชอบชื่อยินดีที่มีความหมายตรงกับอภินันท์ ก็พร้อมเรียนรู้ เห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนในบทบาทผู้มาใหม่และการแสดงความคิดเห็นแบบไม่ยึดมั่นถือมั่น
สภาวธรรมจากการทำงานกลุ่มยินดีตลอดเวลา มีความยินดีที่ได้คบและเคารพมิตรดีในกลุ่มยินดีทุกคนค่ะ

อรวิภา กริฟฟิธส์

สภาวะธรรมที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม สำหรับตัวเองที่เข้ามาในห้องสาระธรรมนั้นเพราะว่าต้องการมาคบคุ้นกับหมู่มิตรดี เพราะการมีมิตรดีคือทั้งหมดทั้งสิ้นของความพ้นทุกข์ เมื่อเข้ามาตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง แต่พอคุรุ ได้มีการให้ทำงานเป็นกลุ่มก็ทำให้เรามีหน้าที่ที่ตัวเองพอทำได้อยู่ ก็ยินดีในงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย เสนอดีเต็มที่แล้วก็สลายอัตตา แม้ว่าพี่น้องจะไม่เห็นด้วยในหลายๆครั้ง แต่ก็ไม่ได้ทุกข์ใจอะไร ยินดีพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยน จากการทำงานทำให้เกิดความคบคุ้นกับพี่น้องมากขึ้นรู้ถึงสภาวะที่ว่าความคบคุ้นเป็นญาติอย่างยิ่ง ปกติเราเป็นคนอัตตาเยอะแต่กับพี่น้องยอมได้ เพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่เอาอะไร และยิ่งอาจารย์ให้สัมมาทิฏฐิว่า ความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงาน ก็ยิ่งทำงานกับหมู่กลุ่มสบายมากยิ่งขึ้น หมู่ให้โหวตก็โหวต และพร้อมรับมติหมู่ หมู่เห็นว่าดีก็ดี มีดีได้อาศัย ไม่ดีก็ดี ได้ใช้วิบาก พี่น้องในกลุ่มยินดีก็ยินดีรับได้ทุกสถานการณ์จริงๆ ไม่มีอะไรบังเอิญค่ะ พวกเราทำงานกันอย่างสนุกสนานเบิกบานยินดี สมกับชื่อกลุ่มยินดี ค่ะ

ตัวเองชอบบรรยากาศในห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรมมากทำให้เห็นมุมมอง ที่แตกต่างกันไปต่อสิ่งเดียวกัน
ตัวเองได้น้อมเข้ามา พิจารณาทำให้เข้าใจคำสอนอาจารย์ในบททบทวนธรรมที่ว่าการกระทำเดียวกันมีเหตุผลกว่าล้านเหตุผล อย่างบางภาพที่พี่น้องนำมาเสนอตัวเองไม่มีสภาวะเลย แต่พอได้ฟังสภาวะที่ท่านอธิบายก็ทำให้เข้าใจว่าทำไมท่านทำแบบนั้น ตัวเองได้นำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวของตัวเองด้วย เป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่พี่น้องแลกเปลี่ยนสภาวะธรรมค่ะ ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณ คุรุ ทุกท่านและพี่น้องทุกท่าน ที่ให้โอกาสร่วมบำเพ็ญค่ะสาธุค่ะ

พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

1. คุรุทั้ง 4 ท่านมีความอดทนต่อนักเรียน ใจเย็นมาก ยิ่งนักเรียนต่างก็มี ฐานจิตที่ต่างกัน แต่ละท่านก็มีอัตตาตัวตนมาพอสมควร แถมนักเรียนบางท่านยังมีทั้งอายุทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ มากกว่าคุรุด้วยซ้ำ แต่คุรุทุกท่านสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม ทั้งคำพูดและการกระทำ ทำให้ข้าพเจ้ายิ่งมีความเคารพศรัทธา มากยิ่งขึ้น
2. กราบขอบพระคุณคุรุทุกท่านที่ได้เปิดโอกาส ให้ข้าพเจ้าได้เข้ามาเรียนในห้องเรียนนี้ทำให้ได้เห็นกิเลสตัวเองชัดเจนขึ้น และยังทำให้ต้องพากเพียรกับการล้างกิเลสที่กำลังทำอยู่ให้เข้มข้น และเอาจริงเอาจังมากขึ้น
3. ห้องเรียนนี้ให้ทั้งความรู้ใหม่ ได้เพื่อนใหม่ ได้ล้างกิเสตัวเก่า และกิเลสตัวใหม่ที่โผล่มาให้เห็น
4.ได้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่กลุ่มคนดี ได้เห็นคุณค่าของการมาทำงานฟรี เห็นพลังของคนทำงานฟรี เพื่อผู้อื่น
5. ได้รับพลังดี ๆ จากคนดี และคนที่มาเพื่อจะมาลดกิเลส โดยใช้การห้องเรียน เป็นสื่อล่อกิเลส
(ที่ซ้อนอยู่) ออกมา แล้วมาช่วยกันล้าง พร้อม ๆ กันกับหมู่กลุ่ม
กราบขอบพระคุณคุรุทุกท่านและพี่น้องหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะ สาธุ

อภินันท์ อุ่นดีมะดัน

เจริญธรรมสำนึกดีครับ
การทำงานร่วมกับสมาชิกกล่มยินดี ได้เห็นถึงการทำงานของพี่น้อง ที่ตั้งใจทำงานเอาภาระ ได้เห็นการปฏิบัติธรรมของจริง ในการทำงาน ที่ทุกท่านจะเสนอดีและสลายอัตตา เอาตามมติหมู่เป็นหลัก ตามหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆครับ

เมื่อก่อนอยู่ข้างนอก ยังไม่เข้ากลุ่ม ผมก็ไม่เข้าใจรายละเอียดการทำงาน นึกว่าเอาคำคมมาแปะกับภาพก็ใช้ได้เลย แต่พอมาเห็นพี่น้องทำงานจริงแล้ว จึงได้รู้ว่ามีองค์ประกอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเลือกรูป เลือกคำคม เลือกสี เลือกฟ้อน ต้องละเอียดทุกขั้นตอน กว่าจะได้ผลงานแต่ละชิ้น ต้องคิดแล้วคิดอีก ต้องแก้แล้วแก้อีก ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากครับ

สภาวะธรรมที่ได้ร่วมเข้ากลุ่ม รู้สึกยินดี โชคดีที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงาน ได้บำเพ็ญ ได้ทำกุศลเท่าที่ทำได้ ได้สานพลังกับหมู่มิตรดี ได้รวมพลังลดกิเลส ตอนนี้ผมก็ยังจัดสรรเวลาไม่ค่อยลงตัว ยังต้องพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆ อันไหนไม่เป็นประโยชน์ผมก็พยามลดลง และการทำงานก็พยายามพัฒนาให้ดีขึ้น หากมีส่วนไหนที่ผิดพลาดประการใด ผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ หากพี่น้องมีอะไรแนะนำก็สามารถแจ้งมาได้ตลอดเลยครับ สาธุครับ

ชลิตา แลงค์

ข้าพเจ้าได้เข้ามาในห้องสาระธรรมแห่งนี้ได้เพราะความเมตตาของพี่น้องหมู่กลุ่มที่คบคุ้นกัน ที่เป็นสมาชิกอยู่ในห้องไลน์นี้อยู่ก่อน ได้ชวนให้มาเรียน PS การทำรูปภาพประกอบคำคม โดยการสอนของคุรุดิณฑ์ และคุรุแอล จากตอนแรกเป็นนักเรียนนอกระบบที่แอบเรียนกับเพื่อนๆ จนในที่สุดได้รับความเมตตาจากคุรุและพี่น้องหมู่กลุ่ม ได้อนุญาตให้เข้ามาเป็นสมาชิกในห้องสาระธรรมและได้ร่วมเรียนตั้งแต่ต้นจนจบคลาสสิ่งที่ได้คือ ได้คบคุ้นกับท่านคุรุ และพี่น้องนักศึกษาในคลาสเรียน ตอนแรกๆก็รู้สึกเกร็งๆด้วยความที่ไม่คุ้นเคย ทำให้เวลาพูดคุยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง แต่คุรุและพี่น้องทุกท่านมีความเป็นกันเองทำให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลาย และมีความกล้ามากขึ้น การเรียนการสอนที่ท่านคุรุมักจะแทรกธรรมะเข้าไปด้วยอยู่เสมอ และหลายๆครั้งก็จะมีพี่น้องแบ่งปันสภาวธรรม ทำให้ได้เรียนรู้แง่มุมต่างๆในการล้างกิเลส และพัฒนาจิตวิญญาณตนเองมากขึ้น จากการที่ได้ทำงานกับพี่น้องหมู่กลุ่มยินดี ข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้รับความเมตตาเป็นอย่างมาก พี่น้องทุกท่านให้ความไว้วางใจ ให้อิสระในการทำงาน ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ มีความมั่นใจในตัวเอง ทำให้จิตวิญญาณมีความเข้มแข็งมากขึ้น กลุ่มยินดีพวกเรามีความสามัคคีเอาภาระร่วมกันเป็นอย่างมาก ทำให้งานแต่ละครั้งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่วนการทำงานในห้องเรียนกับท่านคุรุและพี่น้องนักศึกษากลุ่มอื่นๆ ตอนแรกๆที่ส่งการบ้านข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกกลัวที่จะโดนตำนิ โดนติ เพราะชอบที่จะได้รับคำชมมากกว่า อยากได้รับแต่สิ่งดีๆ แต่ประสบการณ์จากการที่ได้เรียนรู้จากท่านคุรุและพี่น้องนักศึกษาทุกท่าน ทำให้ตอนนี้ตัวเองมีความยินดียอมรับฟังคำติชมต่างๆได้ด้วยใจที่เป็นสุขมากขึ้น สิ่งที่ได้จากห้องเรียนนี้มีค่ายิ่งนักที่จะเป็นฐานในการออกไปทำงานกับพี่น้องหมู่ใหญ่มากขึ้น และผู้คนอื่นๆต่อไป

ขอกราบขอบพระคุณท่านคุรุ พี่น้องนักศึกษาทุกท่านที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีอันนี้ค่ะ ถ้ามีโอกาสต่อไปก็จะขอเข้าร่วมกิจกรรมอีกอย่างแน่นอน
ด้วยความเคารพรัก สาธุค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *