รับนักศึกษาใหม่เข้าร่วมทำงานอาสาภาพประกอบสาระธรรม

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรมได้ดำเนินมาแล้วหลายเดือน จนมีรูปแบบการเรียนรู้และการทำงาน ที่เป็นระบบชัดเจนขึ้น ในช่วงแรกทางทีมงานได้จำกัดการเข้าร่วมไว้เพียงบางส่วน แต่ในปัจจุบันเห็นว่าระบบเริ่มนิ่งและน่าจะเอื้อให้พี่น้องนักศึกษาวิชชารามท่านอื่นได้เข้ามาร่วมในการสร้างผลงานภาพประกอบสาระธรรมได้

ซึ่งชั้นเรียนภาพประกอบสาระธรรมนั้นใกล้จะจบลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ แต่การทำงานภาพประกอบสาระธรรมนั้นจะยังดำเนินต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยวิธีดังนี้…

วิธีการเข้าร่วม

  • 1.เข้าร่วมห้องไลน์ “ทีมสื่อสาระธรรม”
  • 2. เข้าร่วมประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป
  • 3.เลือกกลุ่มงานที่จะเข้าร่วมศึกษา
  • 4.แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกลุ่มที่เลือก

ใบประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *