เสวนา มรณสติ (2)

ความตายยังอยู่รอบตัวเราเสมอ เมื่อองค์ประกอบเหมาะสม จึงมีเสวนามรณสติครั้งที่สอง จากครั้งแรกที่ดูเหมือนจะต่อเวลากันแล้วก็ยังมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อยู่อีกมาก เราจึงมาคุยต่อกันในตอนที่สอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *