สรุปข้อมูลลงทะเบียนรับชมค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ ครั้งที่ 3

สรุปข้อมูลลงทะเบียนรับชมค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ ครั้งที่ 3

แบบสอบถามนี้ได้เผยแพร่เพื่อเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 11 -18 ตุลาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้งานในเฟซบุ๊ก หมอเขียวแฟนคลับ และส่งตามไลน์กลุ่มเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม มีคำถามทั้งหมด 9 คำถาม มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 242 ท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *