เก็บข้อมูล : งานวิจัย การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด

เรียน นักศึกษาวิชชารามทุกท่าน

ด้วยขณะนี้ ทางทีมงานวิชาการแพทย์วิถีธรรม กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ในรูปแบบของการวิจัยส่วนบุคคล (Individual Case Study Research)

จึงขอแรงบุญพี่น้องในการร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด เพื่อเป็นการช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เพื่อนำเผยแพร่ในเวปไซต์และสื่อออนไลน์วิชาการการแพทย์วิถีธรรมในเร็ววันนี้ จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามดังในฟอร์มข้อมูลด้านล่างนี้ (ด่วนมาก)

กรอกข้อมูลงานวิจัย การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด

ขออนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน
สาธุ
ทีมงานวิชาการการแพทย์วิถีธรรม
สถาบันวิชชาราม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *