ผลการเรียน วิชา ผู้จัดการเนื้อหา CTA102 (1/2564)

หลังจากที่ได้ศึกษากันจนครบ 15 สัปดาห์ จึงได้มีการประเมินเพื่อวัดผลนักศึกษาเป็นรายบุคคลตามแบบทดสอบต่าง ๆ และกิจกรรมร่วมกันตลอดช่วงเวลาที่เรียนรู้

  • ประกาศไว้เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  • สรุปคะแนนวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ [pdf] ได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *