Skip to content

วิชา ผู้จัดการเนื้อหา 2 (content administrator 2) [CTA102]

วิชา ผู้จัดการเนื้อหา 2 (content administrator 2) [CTA102]

ผู้สอน : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ที่มาและความสำคัญ

เป็นวิชาที่เปิดสอนต่อเนื่องจาก วิชา ผู้จัดการเนื้อหา ที่ได้เริ่มการเรียนการสอนมาก่อนหน้านั้น โดยในชั้นเรียนภาค 2 นี้จะมุ่งเน้นการทำงานเป็นกลุ่มและความผาสุกในการทำงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้เพิ่มทักษะการเป็นแอดมินเว็บไซต์
 2. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม

ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน

 • จำนวนคาบเรียน 15 คาบ
 • การเรียนแบบต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ 30 มีนาคม – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • วันที่เรียน ทุกวันอังคาร เวลา 18:30 น. – 20:30 น. โดยประมาณ
 • เวลาที่ใช้เรียนต่อคาบ ประมาณ 2 ชั่วโมง
 • ช่องทางการเข้าร่วม : โปรแกรม zoom รับลิงก์ ได้ในห้อง line “นักศึกษา ส. วิชชาราม
 • ต้องการใช้ : โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ , ทักษะการพิมพ์, การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

ความต้องการทักษะเบื้องต้น

 1. ผ่านการเรียนรู้ วิชา ผู้จัดการเนื้อหา  มาก่อน

เป้าหมายการเรียนรู้เบื้องต้น

 1. มีการตรวจงานร่วมกัน
 2. เพิ่มทักษะในการทำข่าวการศึกษา
 3. เพิ่มทักษะในการสร้างเนื้อหาลงในเว็บไซต์
 4. เพิ่มทักษะในการนำเสนอผลงาน
 5. เรียนรู้การใช้ google form ในการเก็บข้อมูล

เอกสารประกอบการเรียนรู้

 1. ข้อสอบกลางภาค CTA102 (30 คะแนน) [ดูข้อสอบ] [ดูคะแนน]
 2. ข้อสอบปลายภาค CTA102 (70 คะแนน) [ดูข้อสอบ]
 3. playlist เนื้อหาเพื่อชมย้อนหลัง (youtube)

ผลการเรียนรู้

เนื้อหาที่เรียนรู้

สัปดาห์ที่ 1 30 มี.ค. 64 (ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. แลกเปลี่ยนสภาวธรรมหลังเกรดออก(วิชา CTA101)
 2. กลุ่มนักศึกษาสลับกันตรวจผลงาน
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนาธรรม

สัปดาห์ที่ 2 6 เม.ย. 64(ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. กลุ่มนักศึกษาสลับกันตรวจผลงาน
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนาธรรม

สัปดาห์ที่ 3 13 เม.ย. 64(ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. กลุ่มนักศึกษาสลับกันตรวจผลงาน
 2. สรุปการเรียนรู้ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่ 4 20 เม.ย. 64(ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. ประเด็นสนทนา Best of the week, และกิเลสกามกับการทำงานสื่อ
 2. กลุ่มนักศึกษาสลับกันตรวจผลงาน
 3. สนทนาเรื่องการทำงานเป็นกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 5 27 เม.ย. 64(ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. กลุ่มนักศึกษาสลับกันตรวจผลงาน
 2. สนทนาสัพเพเหระ

สัปดาห์ที่ 6 4 พ.ค. 64(ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. กลุ่มนักศึกษาสลับกันตรวจผลงาน
 2. จัดแจงงานทำข่าวการศึกษา
 3. การใช้ฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูล

สัปดาห์ที่ 7 11 พ.ค. 64(ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. การทำข่าวการศึกษา/ยกตัวอย่าง
 2. แบ่งงานจากกูเกิ้ลฟอร์ม
 3. สนทนากิจกรรมการงานอื่น ๆ

สัปดาห์ที่ 8 18 พ.ค. 64(ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. การทำข่าวการศึกษา/ยกตัวอย่าง
 2. การฝังลิงก์ youtube
 3. การบ้านสรุปข่าว, แนะนำเนื้อหา
 4. สนทนากิจกรรมการงานอื่น ๆ

สัปดาห์ที่ 9 25 พ.ค. 64(ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. ตรวจการบ้านข่าว
 2. ตรวจการบ้าน บทความแนะนำฯ
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข่าวสาร
 4. แจ้งข้อมูลการสอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ 10 1 มิ.ย. 64 (ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. หลักการพิจารณาคะแนนข้อสอบ
 2. แบ่งงานเพิ่มเติม
 3. เตรียมงานสรุปการเรียนรู้รายวิชา
 4. แบ่งปันสภาวธรรม

สัปดาห์ที่ 11 8 มิ.ย. 64 (ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. สาธิตการ edit เนื้อหาโดยผู้สอน
 2. สาธิตการ edit เนื้อหาโดยกลุ่มตะวัน
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. จัดสรรแบ่งปันงาน

สัปดาห์ที่ 12 15 มิ.ย. 64 (ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. สาธิตการ edit เนื้อหาโดยกลุ่มทุ่งนา
 2. จัดสรรแบ่งปันงาน

สัปดาห์ที่ 13 22 มิ.ย. 64 (ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. สาธิตการ edit เนื้อหาโดยกลุ่มรวงข้าว
 2. จัดสรรแบ่งปันงาน

สัปดาห์ที่ 14 29 มิ.ย. 64 (ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. เรียนรู้การให้คะแนนประเมินการสอบข้อเขียน
 2. ซ้อมการนำเสนอข้อมูลสรุปการเรียนรู้
 3. สอบเก็บคะแนนปลายภาค

สัปดาห์ที่ 15 29 มิ.ย. 64 (ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

 1. ซ้อมการนำเสนอข้อมูล
 2. สรุปการเรียนรู้
 3. จบกระบวนการเรียนรู้

สรุปการเรียนรู้ วิชา CTA102 (ดูคลิปย้อนหลังกดที่นี่)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *