อปริหานิยธรรม แอดมินวิชชารามรำลึก ครั้งที่ 1

อปริหานิยธรรม แอดมินวิชชารามรำลึก ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม  2564  เวลา 18.30-20.00 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้เป็นอีกวันที่ค่อนจะพิเศษ เพราะพวกเรามาร่วมกันเฉพาะกิจ เพื่อมาประชุมวาระร่วมแรงกันโฆษณา คู่มือสุขภาพพึ่งตน ฉบับย่อ ที่ท่านอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องจิตอาสาได้ร่วมกันจัดขึ้นในสถานกาณ์วิกฤติโควิดที่กำลังระบาดในขณะนี้

มีพี่น้องนักศึกษามารวมพลังกันเพื่อร่วมเรียนรู้จำนวน 12 ท่าน 

หัวข้อที่ได้มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันในวันนี้ มีด้วยกัน 2 หัวข้อ คือ

  1. ช่วยกัน โฆษณา และเผยแพร่ คู่มือสุขภาพพึ่งตน ฉบับย่อที่ท่านอาจารย์และพี่น้องจิตอาสาได้จัดทำขึ้นมาเฉพาะกิจ covid-19
  2. เสนอวิธีการกลั่นน้ำสมุนไพร  [ติดตามเพิ่มเติม]

ปิดห้องเรียนเวลา 20.00 น.

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นักศึกษาแอดมิน/รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *