วิชา Content Admin(ผู้ดูแลเนื้อหา CTA 102) ครั้งที่ 10

รายงาน วิชา Content Admin (ผู้ดูแลเนื้อหา CTA 102) ครั้งที่ 10 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564  เวลา 18.30-21.20 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พี่น้องนักศึกษามารวมพลังกัน ร่วมเรียนรู้และแบ่งปัน วิชา Content Admin อย่างตั้งใจและเบิกบาน มีพี่น้องนักศึกษาและท่านผู้สังเกตการณ์รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน

หัวข้อที่ได้มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันในวันนี้ มีด้วยกัน 4 หัวข้อ คือ

 1. แจ้งคะแนนสอบ กลางภาค
 2. ความรู้สึกในการทำงาน ประมาณ 5 เดือนที่ผ่านมา
 3. แบ่งงานการบ้านที่พี่น้องส่งผ่าน Google Forms
 4. เตรียมงานเพื่อนำเสนอต่อท่านอาจารย์ผ่าน zoom เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา

1.คุรุได้แจ้งคะแนนสอบแก่นักศึกาษา โดยได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน คือ

 • นักศึกษาตอบตรงคำถาม
 • ความกระชับของคำตอบ
 • การจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย

2. ความรู้สึกของพี่น้องกับการทำงาน 5 เดือนที่ผ่านมา 

พี่น้องมีความสุขดี ไม่อึดอัด และไม่ท้อแท้ พร้อมที่จะลุยงานต่อไปด้วยกัน  (ผู้รายงานสังเกตจากการที่พี่น้องเงียบและไม่มีท่านใดเสนอความคิดเห็น

3. แบ่งงานการบ้านที่พี่น้องส่งผ่าน Google Forms ทำการบ้านหน้าชั้นเรียน แบ่งปันพี่น้อง

สัปดาห์ที่ 11 (วันที่ 8 มิถุนายน 2564)    กลุ่มแอดมินตะวัน

สัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 15 มิถุนายน 2564)  กลุ่มแอดมินทุ่งนา

สัปดาห์ที่ 13 (วันที่ 22 มิถุนายน 2564)  กลุ่มแอดมินรวงข้าว

งานการบ้านอาหารเพื่อสุขภาพที่พี่น้องส่งผ่าน Google Forms แบ่งกันดังนี้

  • งานที่ 14 คุรุดิณห์
  • งานที่ 15 กลุ่มแอดมินตะวัน
  • งานที่ 16 กลุ่มแอดมินรวงข้าว
  • งานที่ 17 กลุ่มแอดมินทุ่งนา

การบ้านที่เหลืออยู่ มาช่วยกันทำมี 6 หมวดหมู่ด้วยกัน คือ

หมวดกสิกรรม (ร่วมกันทำทุกกลุ่ม)

หมวดแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ (กลุ่มตะวัน)

หมวดรีวิวหนังสือ (กลุ่มทุ่งนา)

หมวดบำเพ็ญกุศล (กลุ่มทุ่งนา)

หมวดการแพทย์วิถีธรรม (กลุ่มตะวัน)

หมวดสัมมาอาชีพ (กลุ่มรวงข้าว)

โดยแต่ละกลุ่มควรจะเข้าไปดูใน Google Forms เพื่อดึงงานนั้น ๆ ออกมาทำส่งในเวปไซต์ ต่อไป

    4. เตรียมงานเพื่อนำเสนอต่อท่านอาจารย์หมอเขียวผ่าน zoom เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา

โดยพวกเราได้มีการแบ่งงานกันตามหัวข้อด้วยความสมัครใจดังนี้

4.1. ประมาณงาน/ หมวดการบ้านที่โดดเด่น ได้รับความร่วมมือสูง

  • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  • แชร์สกรีนแสดงวิธีการเข้าไปดูผลงาน

4.2. เรียนแล้วได้อะไร ประโยชน์ตน

  • ประมวลผลข้อสอบเพื่อน

4.3. เรียนแล้วได้ประโยชน์อะไร ประมวลผลจากการสอบของนักศึกษา

ประมวลผลข้อสอบเพื่อน / จุดเด่น

ปิดห้องเรียนเวลา 21.20 น.

 

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ /รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *