ข่าววิชชาราม : วิชา Content Admin 2 ครั้งที่ 8

ข่าววิชชาราม : วิชา Content Admin 2 ครั้งที่ 8

วันที่อังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18:00 – 20:00 น. โดยประมาณ
โดย มีคุรุดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ เป็นผู้สอนหลักในวิชานี้ และมี คุรุตรงพุทธ ทองไพบูลย์ คุรุวรางคณา ไตรยสุทธิ์ มาร่วมเป็นพลังและสังเกตการณ์ มีพี่น้องมาร่วมทั้งหมด 17 ท่าน

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้เข้มข้นมาก ๆ  หลังจากที่คุรุแจ้งข่าวว่าจะมีการสอบมิดเทอมในอีก 2 สัปดาห์ ก็ต่อด้วยการตรวจงานข่าวของแอดมิน จากนั้นก็เรียนกันอีกหลายเรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำลิงก์เว็บ การทำ Embed วีดิโอ Youtube ลงในเว็บไซต์ พร้อมกับให้การบ้านกลุ่มกลับไปฝึกทำ และแจ้งให้แอดมินฝึกสรุปข่าววิชชารามรายสัปดาห์ จากนั้นก็หารือเแนวทางการนำในการบ้านพี่น้องเผยแพร่ทางเว็บ โดยเราจะช่วยกันส่งเสริมให้พี่น้องส่การบ้านผ่านกูเกิลฟอร์มเพราะสะดวกในการบริหารจัดการ และก่อนแยกย้านกันแต่ละกลุ่มก็ได้กระจายงานกันกลับไปช่วยกันทำต่อ แล้วคุรุก็สรุปในช่วงท้ายว่าวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยพัฒนากันขึ้นมาถึงระดับที่เราจำเป็นต้องใช้ Google form ในการทำงาน ถ้าทำงานแบบเดิมเราก็จะปวดหัวในการบริหารจัดการ เพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องมาจับตรงนั้นตรงนี้มันก็จะยุ่งยาก เราก็ค่อย ๆ ศึกษากันไป

ประเด็นที่น่าสนใจหลัก ๆ มีดังนี้…

สอบมิดเทอม

  • คุรุดิณห์ว่าคลาสเรียน Content Admin 2 นี้ ก็จะปรับให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8/15 ของเทอม อีก 2 สัปดาห์ ก็จะสอบมิดเทอม เพื่อให้นักศึกษาเก็บคะแนน และจะมีสอบ Final อีกที แต่เราก็ไม่ได้ จริงจังกับคะแนน คะแนนหรือเกรด เป็นเรื่องขำ ๆ แต่ผัสสะกับความสุขทุกข์คือคุณค่า คือของจริง คะแนนหรือเกรดเทียบคุณค่าไม่ได้กับข้าวหนึ่งเม็ด เราก็สอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานของการศึกษาทางโลกเท่านั้น

ตรวจงานข่าวแอดมิน

  • คุรุดิณห์ตรวจข่าวที่แอดมินนำไปขึ้นเว็บ และบอกว่า ตอนแรกไม่คิดว่างานข่าวจะมีประโยขน์มากขนาดนี้ ส่วนแนวการเขียนข่าวแล้วแต่ว่าจะนำเสนอแนวทางไหนสามารถเขียนได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับทักษะและความถนัดของนักข่าว ไม่มีผิดถูก

 Web Link – Image Link

  • คุรุสอนและทำให้แอดมินดูเรื่องการทำเว็บลิงก์ และ  Image Link เพื่อเชื่อมหรือโยงเนื้อหาหรือข่าวที่เราต้องการให้คนที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านต่อได้สะดวกและง่าย เพียงแค่คลิกลิงก์หรือรูป ก็สามรถไปถึงหน้าเนื้อหาดังกล่าวได้เลย พร้อมกับให้การบ้านไปฝึกทำ โดยการให้แต่ละกลุ่ม คัดเลือก The Best of 3 จากผลงานการบ้านเมนูอาหารต่าง ๆ ของกลุ่ม มารีวิวแนะนำพร้อมทำเว็บลิงก์และรูปลิงก์ หรือ image link ของรูปและเนื้อหางานที่ต้องการนำเสนอมาให้เรียบร้อย เหตุผลที่ให้เลือกแค่ 3 งาน คือสมาชิกในกลุ่มจะได้ถกกันในการคัดเลือกงา พอให้เป็นผัสสะให้ได้เห็นกิเลสกัน แล้วแต่ว่าจะนำเสนอมุมไหน เช่น มุมสุขภาพ การจัดวาง หรือ เนื้อหา ฯ

 

Embed วีดิโอ Youtube ลงในเว็บไซต์

  • คุรุสอนเรื่องการทำ Embed หรือการฝังลิงก์ยูทูปบนเว็บ จะทำให้ภาพปกวีดีโอจากยูทูปที่ขึ้นโชว์บนเว็บเห็นได้เต็มจอ ไม่ถูกตัดตกขอบซึ่งต่างจากการนำลิงก์มาแปะไว้ที่จะทำให้เห็นไม่เต็มจอ เพราะถูกตัดตกขอบออก

สรุปข่าววิชชารามรายสัปดาห์

  • คุรุดิณห์แจ้งให้แอดมินทำข่าว สรุปข่าววิชชารามรายสัปดาห์ คือการสรุปข่าวของวิชชารามอีกที ว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวอะไรบ้าง โดยให้แต่ละกลุ่มสลับกันทำ ซึ่งรอบนี้เป็นแอดมินกลุ่มทุ่งนารับอาสาเป็นกลุ่มแรก ตามด้วย กลุ่มรวงข้าว และกลุ่มตะวัน และจะวนไปอย่างนี้เรื่อย ๆ โดยคุรุว่างานข่าวนี่น่าจะได้ทำกันไปยาวเลย

ทิดทางในการนำการบ้านพี่น้องมาทำ – ปัญหาการตามเก็บงานจากหองไลน์

  • แอดมินหารือเรื่องการบ้านโภชนปฏิบัติของพี่น้องนักศึกษาที่ส่งเข้ามาทางไลน์ เริ่มติดปัญหาในการตามเก็บเนื่องจากทางห้องไลน์มีความเคลื่อนไหวตลอด อาจทำให้การบ้านของพี่น้องตกหล่นได้ ส่งทางกูเกิลฟอร์มจะแน่แน่นที่สุดไม่มีตกหล่น ส่วนที่ส่งทางไลน์เราจะทำตามแรงเท่านั้น สรุปว่าแอดมินจะนัดกันทำคลิปชวนพี่น้องส่งการบ้านผ่านกูเกิลฟอร์ม เราจะส่งเสริมให้พี่น้องได้ฝึกส่งการบ้านผ่านกูเกิลฟอร์มเป็นหลัก ยกเว้นท่านที่ยังส่งไม่เป็นจริง ๆ เราก็จะเอื้อท่านไปก่อนในช่วงแรก ในขณะเดียวกันเราก็จะพยายามให้ข้อมูลส่งเสริมให้ท่านฝึกส่งผ่านกูเกิลฟอร์มไปเรื่อย ๆ ด้วย

คุรุควรส่งการบ้านเองก่อน

  • คุรุและแอดมินเห็นตรงกันว่า คุรุที่ให้การบ้านนักศึกษา ควรลองส่งการบ้านตัวเองดูก่อนด้วย จะได้เข้าใจนักศึกษาว่ากว่าจะส่งการบ้านครบ 10 งาน มันง่ายยากอย่างไร ติดขัดปัญหาอะไรบ้าง

กระจายงานกลับไปทำ

  • แอดมินแต่ละกลุ่มแบ่งงานกันกลับไปทำ (การบ้านที่นักศึกษาส่งมาทาง Google form และทางไลน์) โดยการเช็คดูว่าในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมการบ้านที่พี่น้องส่งกันเข้ามาทั้งหมดมีกี่งาน ส่งทางกูเกิลฟอร์มมีกี่งาน ส่งทางไลน์มีกี่งาน โดยสัปดาห์นี้ที่ส่งทางกูเกิลฟอร์มมี 2 งาน ทางไลน์มี 3 งาน ตกลงว่าสัปดาห์นี้ กลุ่มรวงข้าวกับกลุ่มทุ่งนารับงานทางกูเกิลฟอร์มไป ส่วนทางไลน์กลุ่มตะวันรับไป

สรุปคลาสเรียนแอดมิน 2 ครั้งที่ 8 นี้ เนื้อหาก็เข้มข้นมาก ๆ อย่างที่คุรุเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยจริง ๆ แอดมินแต่ละกลุ่มหอบงานกลับไปทำกันแบบล้นมือเลย ทั้งการบ้านกลุ่มที่คุรุให้ฝึกลองทำดู ทั้งงานจากกูเกิลฟอร์ม ทั้งการบ้านตัวเองและการบ้านพี่น้องที่ส่งกันประจำ เรียกว่ามีงานให้บำเพ็ญกันตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ขาดมือแน่นอนเลยทีเดียวค่ะ

เจริญธรรมสำนึกดี

รายงานข่าวโดย : ปิ่น คำเพียงเพชร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *