การเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วพู : ประคอง เก็บนาค

การเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วพู : ประคอง เก็บนาค

การเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วพู สามารถทำได้เองด้วยวิธีการที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก เกิดความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหาร สามารถพึ่งตนได้อย่างแท้จริง

พื้นที่ดำเนินการในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย


วิธีทำ

    1. คัดเลือกฝักถั่วพูที่มีความสมบูรณ์ เข็งแรง ฝักอวบเขียวสดดี ปลูกทิ้งไว้จนออกดอกและติดฝัก
    2. เมื่อฝักเริ่มแก่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาล และเมื่อแกะดูเมล็ดข้างในฝักจะมีสีน้ำตาล จึงเลือกเก็บฝักที่มีขนาดใหญ่ สมบูรณ์ โดยควรเลือกฝักที่เริ่มออกในรุ่นแรก ๆ ของต้น
    3. นำฝักของเมล็ดพันธุ์ถั่วพูไปวางไว้ในกระด้งหรือภาชนะที่สามารถถ่ายเออากาศได้ดี ผึ่งในที่ร่มจนฝักแห้ง จึงแกะเมล็ดด้านในออกมา นำไปเก็บไว้ในภาชนะที่แห้งไม่มีความชื้น หากต้องการเก็บไว้นาน ๆ เกิน 1 ปี ควรเก็บไว้ในตู้เย็น
    4. ควรเขียนวัน เดือน ปี ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ติดที่ภาชนะเก็บไว้ด้วย เพื่อจะได้ทราบอายุของเมล็ดพันธุ์ว่าเก็บมานานแล้วเท่าใด

สภาวธรรม

ในสวนปูลกถั่วพูไว้รับประทานเองในครอบครัว โดยจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อ ๆ ไปอีกหลาย ๆ ครั้ง ทำให้ครอบครัวมีถั่วพูรับประทานได้เสมอ ๆ

คิดถึงคำสอนของท่านอาจารย์หมอเขียว ว่าเราควรฝึกฝนการพึ่งตน ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้ปลูกได้เองบ้าง ไม่ควรซื้อเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งที่เราปลูก เพราะเมล็ดพันธุ์ของแต่ละพื้นถิ่นจะมีความแข็งแรงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสมดุลกับสภายรา่งกายของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งยังสร้างความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารให้กับตนเองอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *