แจ้งปิดรับข้อมูลบน google form

เนื่องจากรูปแบบการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไป และทีมงานไม่มีเวลาทำงานในส่วนนี้ ทำให้มีข้อมูลตกค้างจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการรอคอยในการนำผลงานขึ้นนำเสนอในเว็บไซต์ที่นานไปกว่าที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

จึงได้มีการเสนอให้ปิดระบบกูเกิ้ลฟอร์ม (google form) โดยให้เหตุผลในเชิงที่ว่า เป็นงานที่เกินไปจากความดูแล เมื่อเวลาผ่านไปสองวัน ไม่มีทีมงานท่านใดคัดค้าน (ผู้อ่าน 26 ท่าน) จึงนำมาเป็นข้อสรุปในการปิดระบบกูเกิ้ลฟอร์มดังนี้

สำหรับผู้ที่ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบกูเกิ้ลฟอร์มก่อนหน้านี้ ทีมงานจะทยอยนำข้อมูลของท่านเผยแพร่ใน ห้องสมุดนักศึกษา ไปตามลำดับ

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.