ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 

ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 – 15.38 น.
เนื้อหาที่เรียน :  ตั้งศีล ลดกิเลส  ความเป็นผู้มีมิตรดี สหายดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้น ของการพ้นทุกข์

วันนี้มีนักเรียนเข้าเรียนประมาณ 10 ท่าน โดยมีคุรุภูเพียรธรรม กล้าจน คุรุจิ๋ว เย็นน้อมพุทธ และคุรุกิ๊บ ขวัญชวนไพร เป็นคุรุประจำห้องเรียน

หลังจากนั้นคุรุให้นักเรียนวิชชารามแนะนำตนเอง ส่งการบ้าน ลดกิเลส และทำกิจกรรมการงาน ดังนี้

  • น้องปุ้ย ตั้งศีลจะไม่ขี้เกียจ ไม่งอแง ตอนไปปลูกหอมแดง
  • น้องถนอม ตั้งศีลจะไม่เร่งรีบตอนไปปลูกหอมแดง
  • น้องบุญ ตั้งศีลไม่เดาใจ ไม่ขี้เกียจแปรงฟัน ไม่ขี้เกียจอาบน้ำ
  • น้องยูนิ สารภาพผิดเห็นกิเลสตอนเรียนออนไลน์ ยกมือแล้วครูไม่เห็น รู้สึกโกรธ ต่อมาเมื่อตอบคำถามได้ แล้วครูชมก็หายโกรธ ตั้งศีล 4 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ ผิดศีล 1 ข้อ คือ ตื่นช้ากว่าเวลาที่ตั้งไว้ 40 นาที
  • น้องนารี ตั้งศีลลดการทายใจ ร่วมกับน้องบุญ
  • น้องอ้อย ตั้งศีลจะอยู่กับปัจจุบัน ทำให้เห็นกิเลสตัวกลัวน้ำ ตอนไปเกี่ยวข้าว มีกิเลสตัวปรุงแต่ง ว่าต้องทำให้เสร็จเร็ว ๆ จะได้ไปทำงานอย่างอื่นต่อ

ในวันนี้อาจารย์หมอเขียวได้เมตตาให้สัมมาทิฏฐิ ดังนี้

1.ถ้าไม่อยากแปรงฟัน ให้ลดมื้ออาหาร การลดมื้ออาหารทำให้แปรงฟันน้อยลง

2.ปัญหาแก้ได้ก็แก้ แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้

3.ทำผิดแล้วเกิดความละอาย แล้วนำไปแก้ไขนั้นเป็นสิ่งที่ที่ดี

4.การผิดศีล มีแต่ทุกข์ ชีวิตมีแต่ทุกข์ กลัว หวั่นไหว คนอื่นจะทำอะไรก็เป็นความคิดของเขา เราคาดการณ์ได้ว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ ๆ ก็ได้ จะเป็นแบบไหนก็ได้ เราไม่ยึดมั่นถือมั่น ท่านคิดดีก็เป็นดีของท่าน คิดไม่ดีก็เป็นไม่ดีของท่าน แต่สุดท้ายแม้ท่านคิดไม่ดี ท่านทุกข์เกินทน ท่านก็ต้องเลิกทำ สุดท้ายก็กลับมาทำดีที่พ้นทุกข์ ทำแบบนี้ก็ไม่ถือว่าไม่เป็นการทายใจ เราทำตัวอย่างที่ดี เปิดเผยข้อมูลที่ดีออกไป ท่านจะเอาไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่ท่าน เราก็สบายใจ ไร้กังวล ไม่มีบาป ไม่มีทุกข์ ถูกศีล

สรุป การได้คบสัตบุรุษ และหมู่มิตรดี ได้สนทนา ฟังธรรม เสวนาธรรม ใคร่ครวญธรรม แล้วทำใจในใจ ทำให้เกิดปัญญา มีความพากเพียรปฏิบัติศีล เพื่อความพ้นทุกข์ สู่ความผาสุกยั่งยืน

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *