ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 

ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.51 – 14.13 น.
เนื้อหาที่เรียน : เพิ่มศีล ลดกิเลส ความไม่ได้ดั่งใจ ทำให้เห็นกิเลส ล้างกิเลส มารสลาย กลายเป็นพุทธะ

วันนี้มีนักเรียนเข้าเรียนประมาณ 14 ท่าน โดยมีคุรุภูเพียรธรรม กล้าจน คุรุจิ๋ว เย็นน้อมพุทธ คุรุขวัญ ขวัญไพรเย็น  คุรุกิ๊บ ขวัญชวนไพร คุรุบ่าว สุขแสงพุทธ  คุรุป้อม คุรุไหม เพียรผ่องพุทธ เป็นคุรุประจำห้องเรียน

หลังจากนั้นคุรุให้นักเรียนวิชชารามแนะนำตนเอง ส่งการบ้าน ลดกิเลส และทำกิจกรรมการงาน ดังนี้

  • น้องบุญ พิมพ์ไพร – เมื่อวานมีกิเลสที่ไม่ได้เป็นคนนำทีมพาใช้ ญาณ 7 พระโสดาบัน มีอาการตัวสั่น ใจสั่น ผิดศีล สำนึกผิด ตั้งศีล จะไม่เอาแต่ใจตัวเอง จะยอมรับมติหมู่
  • คุรุขวัญ – คนที่จะเป็นผู้นำพาคนลดกิเลส ใช้ญาณ 7 พระโสดาบันต้องเป็นคนลดกิเลส คนถูกศีล ทุกครั้งที่เสพกิเลส มีความอยากได้ดั่งใจ ใจจะเป็นทุกข์ เหนี่ยวนำให้ร่างกายใจสั่น เต้นเร็ว พลังผิดศีลนำโรค เรื่องร้ายมาให้ และเหนี่ยวนำให้คนอื่นทำตาม
  • น้องปุ้ย พราวแสงศีล – มีกิเลสรำคราญ ตอนพี่บุญส่งการบ้านแบบรัว ๆ สวนหมัดว่าถ้าชังคนอื่น จะไปเป็นแบบเขา เอาไหม ตั้งศีลไม่ขี้เกียจอาบน้ำ ไม่ขี้เกียจแปรงฟัน
  • น้องถนอม ผ่องแสงศีล – แมวจะมาดม และกินอาหารที่ตักไว้ มีกิเลสด่าแมวในใจ บ่นว่าแมว สวนหมัดกิเลสว่า แล้วแมวจะรู้เรื่องไหม กิเลสขอโทษแมว
  • คุรุขวัญ – คนฉลาดสร้างอาหาร คนชั่วช้าสามานย์สร้างอาวุธ ความโกรธ
  • น้องยูนิ  – ผิดศีล 1 ข้อ ตื่น 6.30 น. ทำศีลได้ครบ 4 ข้อ ฟังธรรมอาจารย์ ยุงบินมา กิเลสบอกว่าอยากไล่มันออกไป สวนหมัดว่ายุงแค่บินมาให้รำคราญ ค่าของมันคือตายเลยเหรอ อย่ามาทำให้ฉันต้องไปฆ่ายุง มันเป็นบาปและฉันต้องไปเกิดเป็นยุง กิเลสมายุ่งกับเรา ตัดไม้เอกออก เหลือแต่ยุง ดีกว่ากิเลสค่ะ ตั้งศีลจะพยายามตื่นเช้า
  • คุรุขวัญ – กิเลสยุ่งกว่ายุง ความรำคราญทำให้ยุ่ง แต่ถ้าเราไม่รำคราญยุงก็เป็นยุง ไม่ยุ่ง
  • น้องดินไททอง – ส่งการบ้านอริยสัจ 4 อยากกินข้าว
  • น้องนัว – มีกิเลสขี้เกียจตื่น
  • น้องน้ำหนาว – ขี้เกียจอาบน้ำ

หลังจากนั้นคุรุให้เด็ก ๆ สรุปสาระประโยชน์ที่ได้รับในวันนี้ ดังนี้

  • น้องดินไททอง –  เห็นพี่ ๆ น้อง ๆ ส่งการบ้าน อยากส่งตาม เป็นแรงเหนี่ยวนำ
  • คุรุป้าไหม เพียรผ่องพุทธ – ถ้าเราดับทุกข์ใจได้ ก็ไม่มีทุกข์อะไรที่เราดับไม่ได้ เป็นสุข เบิกบาน ทุกขณะปัจจุบันดีที่สุดค่ะ
  • น้องบุญ พิมพ์ไพร – ได้พลังจากหมู่
  • น้องถนอม ผ่องแสงศีล – เราไม่ควรไปชังสัตว์อื่น
  • น้องปุ้ย พราวแสงศีล – เราไม่ควรไปรำคราญคนอื่น
  • น้องนัว – ใจเป็นสุขครับ
  • น้องยูนิ – ถ้ามียุงบินผ่านมามันก็เป็นแค่ยุง ถ้าเรารำคราญมันจะยุ่ง
  • ป้าผาสุข – การเข้าหมู่ทำให้เราเบิกบานค่ะ
  • คุรุป้าเอ๋ ภมูิแสนธรรม – สนุกมากค่ะ สนทนาธรรมกันทุกวัน น้อง ๆ น่ารักกันทุกคนเลยค่ะ ได้ศึกษาธรรมะร่วมกันด้วย
  • ป้าเพ็ญศรี –  ได้ความรู้ มีความเบิกบาน
  • คุรุป้าขวัญ ขวัญไพรเย็น – อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่าน ป้าขวัญได้พลังจากเด็ก ๆ
  • คุรุป้ายุ้ย – ตามเติมปัญญาหลายเหลี่ยมมุม เราต้องเอาประโยชน์ให้ได้ในทุกสถานการณ์จริง ๆ ฝึกล้างใจ ตลอดเวลาต้องคอยเช็คใจ

สรุป ในหนึ่งเหตุการณ์ที่เราพบในแต่ละวัน ใจเราเป็นสุข เป็นทุกข์(มีกิเลส)อย่างไร ใช้ปัญญาพิจารณากรรมอย่างไร ทุกข์หายไปอย่างไร เป็นการอ่านความไม่ไดั่งใจหมาย ที่ทำเราให้เราได้เห็นกิเลส ล้างกิเลส มารสลาย กลายเป็นพุทธะ ทุกวินาทีเป็นนาทีแห่งบุญ
ภูเพียรธรรม กล้าจน
เพียรผ่องพุทธ
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *