ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 

ห้องเรียน ส่งการบ้านนักเรียนวิชชาราม ระดับพื้นฐาน 
วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.43 – 15.17 น.
เนื้อหาที่เรียน : ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา คือ การเรียนรู้ความจริงในสิ่งที่เราทำ

วันนี้มีนักเรียนเข้าเรียนประมาณ 11 ท่าน โดยมีคุรุภูเพียรธรรม กล้าจน คุรุจิ๋ว เย็นน้อมพุทธ  คุรุขวัญ ขวัญไพรเย็น และคุรุกิ๊บ ขวัญชวนไพร เป็นคุรุประจำห้องเรียน

หลังจากนั้นคุรุให้นักเรียนวิชชารามแนะนำตนเอง ส่งการบ้าน ลดกิเลส และทำกิจกรรมการงาน ดังนี้

  • น้องบุญ พิมพ์ไพร – มีกิเลสอยากเล่นโทรศัพท์ ทำหน้าบูด แม่ไม่ให้เล่นโทรศัพท์ สอนกิเลสว่าถ้าเล่นโทรศัพท์จะไม่ได้เข้าหมู่ กิเลสบอกว่าอยากไปเพาะถั่วงอก ไปอาบน้ำเพราะไม่อยากให้แม่โมโห สำนึกผิดว่าไม่เคยอาบน้ำตั้งแต่เด็ก เราทำผิดต้องยอมรับผิด ตั้งศีลไม่ขี้เกียจไปล้างจาน ไม่ขี้เกียจไปเพาะถั่วงอก ไม่ขี้เกียจไปทำกิจกรรมอย่างอื่น จะช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระ
  • น้องปุ้ย พราวแสงศีล – ทานข้าวเสร็จแล้ว แม่บอกให้ไปแปรงฟัน มีกิเลสไม่อยากแปรงฟัน ขี้เกียจแปรงฟัน สอนกิเลสว่าถ้าไม่แปรงฟัน ฟันก็จะผุ กิเลสยอมเพราะไม่อยากฟันผุ
  • น้องถนอม ผ่องแสงศีล – เห็นแม่เข้าหมู่และส่งการบ้าน มีกิเลสนึกสงสารแม่ สอนกิเลสว่าจะสงสารแม่ทำไม สงสารตัวเองก่อนเถอะยังไม่รีบขึ้นอีก ถ้ามาตาลีเทพสารถีไม่มาเตะก้นก็คงจะไม่รีบขึ้น
  • นาลี – มีอาการปวดบริเวณเต้านม แล้วเกิดอาการทุกข์ใจ ถูกกิเลสรุม ทำให้เสียพลัง พลังตก ไม่เบิกบาน กิเลสอยากได้สภาพเดิมที่เคยเบิกบาน ได้รับคำแนะนำจากคุรุจิ๋ว คุรุยุ้ย ในการทำสมดุลร้อนเย็นด้วยยา 9 เม็ดและกล้าที่จะให้เกิดสภาพดีร้าย ตามวิบากที่ทำมา ได้พลังหมู่ มีความสบายใจ
  • คุรุไหม เพียรผ่องพุทธ – แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้น้ำปัสสาวะอมตอนเช้าและตอนเย็น ทำให้ปากหอม สดชื่น ฝึกลมหายใจเข้าออก และการใช้พลังในการทำกิจกรรมการงาน ทำให้สามารถอยู่กับความหนาวได้อย่างสบาย
  • คุรุบ่าว สุขแสงพุทธ – การฟังธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรม เป็นเหตุปัจจัยให้เราได้แกร่งขึ้น เป็นเหตุปัจจัยให้เราได้ก้าวหน้าในจิตวิญญาณของเราเพิ่มขึ้น เจอผัสสะแล้วอ่านเวทนาว่ากิเลสมาหลอกให้เราหวั่นไหวอะไร เราก็พากเพียรต่อ ปรับสมดุลร้อนเย็นเท่าที่ได้ เป็นกำลังใจให้ จิตวิญญาณของพุทธะที่จะล้างความไม่เข้าใจในกรรม ล้างชอบชังที่หลงสะสมมา ค่อย ๆ คลายเป็นลำดับ มีปัญญามากขึ้น
  • น้องยูนิ – ได้คุยกับแม่เรื่องตั้งศีลไม่กินเนื้อสัตว์ 3 มื้อ ถ้าไปโรงเรียนทางโลกจะทำอย่างไร แม่ยกตัวอย่างเรื่องข้าวมันไก่ เห็นกิเลสอยากข้าวมันไก่หอม ๆ อยากไปโรงเรียนจังเลย สอนกิเลสว่าอย่าทำให้ฉันต้องไปกินไก่นะ ไก่เป็นพ่อแม่เราสักชาติหนึ่ง เพิ่มศีลโดยขอตั้งศีลว่าจะไม่เปิดแอร์นอนจนถึงสิ้นเดีอน พ.ย. และทำศีลที่ตั้งไว้ 4 ข้อได้ครบ ทบทวนยาเม็ดที่ 1 – 5

หลังจากนั้นเด็ก ๆ รับฟังนิทานพระเวสสันดรชาดกจากคุรุกิ๊บ ขวัญชวนไพร ร่วมกันและอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน มาเป็นกำลังใจและให้สัมมาทิฎฐิ ดังนี้

  • การบ้านอริยสัจ 4 เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนคนให้พ้นทุกข์
  • การปฏิบัติ อริยสัจ 4 คือศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นอริยสัจ ที่สามารถอ่านอาการกิเลสและชำระกิเลสได้ เป็นเส้นทางแห่งการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ คือสิ่งที่ดีที่มีค่าที่สุดในโลก
  • ความอยาก ความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยาก ทำให้ทุกข์ใจ ทุกข์กาย เรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาล
  • ให้ลด ละ เลิก อยากในเรื่องชั่วก่อน แล้วมาลด ละ เลิก อยากในเรื่องดี
  • นักเรียนสมทบและนักเรียนประจำ สามารถส่งการบ้านอริยสัจ 4 การบ้านกิจกรรมความดีต่าง ๆ ได้ 2 เวลา รอบเช้าตอน 05.00 น. รอบเที่ยง เวลา 12.00- 15.00 น. โดยมีหลักการเดียวกัน คือ ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา
  • ศีลเด่น 40% เป็นการปฏิบัติศีลตลอดเวลาเท่าที่จะทำได้ ตามฐาน ศีลคือสิ่งที่คุ้มครองเราได้จริง
  • ปฏิบัติศีล ชำระกิเลสสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น พยายามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น
  • เป็นงาน 35% ทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
  • ชาญวิชา 25% ฟังบรรยายแล้วจับสาระประโยชน์อะไรได้ หรือกิจกรรมการงานที่ทำในแต่ละวันมาเขียนเป็น 8 สาระวิชา แบบบูรณาการ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ พุทธศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะ ยกตัวอย่างเช่น
  • วิชาภาษาไทย – ฉันกำลังไปเก็บถั่วแป๋
  • วิชาภาษาอังกฤษ – I’ m  going to pick beans หรือ we are going to harvesting beans
  • วิชาคณิตศาสตร์ – เก็บถั่วแป๋ 1 วัน ได้ 100 เมล็ด เก็บถั่ว 5 วันได้ 500 เมล็ด
  • วิชาวิทยาศาสตร์ – ถั่วมีธาตุคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน สร้างการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และให้พลังงานทำให้ร่างกายแข็งแรง
  • วิชาพุทธศาสตร์ – ระหว่างทำกิจกรรม การงานตรวจศีลดีหรือไม่ดี เห็นกิเลสตัวขี้เกียจ สอนกิเลสว่า ขี้เกียจเป็นบาป ขาดทุน แย่ไม่ได้กุศล ขยันเป็นบุญกุศล เขียนอริยสัจ 4
  • วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – วันนี้นั่งรถไปเก็บถั่วแป๋ โดยใช้อุปกรณ์คือเคี่ยวในการเก็บถั่วแป๋ และได้ถ่ายภาพไว้ เพื่อนำมาตัดต่อเป็นคลิปวีดีโอในการสื่อสารช่วยคนได้พึ่งตนและพ้นทุกข์
  • วิชาศิลปะ – ศิละในการทำนา ขุดแปลงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ศิลปะในการสื่อสารกับเพื่อน ผู้ใหญ่ให้เป็นมิตรกัน มีทั้งสุนทรีย (น่าสนใจ) และสาระ(ประโยชน์)
  • วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา -ได้ออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กัวซา กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรือช่วยให้คนอื่นมีสุขภาพดีโดยทำอาหารสุขภาพแบ่งปัน ถอนพิษร้อนเมื่อเป็นไข้ด้วยดีท็อกซ์

หลังจากนั้นอาจารย์หมอเขียวได้เมตตาเปิดโอกาสให้นักเรียนวิชขารามสอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฎิบัติได้ โดยมีหลักการที่เราจะออกจากกิเลสได้นั้นต้องพิจารณาโทษของกิเลส และพิจารณาประโยชน์ของการไม่มีกิเลส

สรุป การศึกษา คือ การเรียนรู้ในสิ่งที่เราทำ เป็นการปฏิบัติศีล ทำกิจกรรมการงาน และนำมาเขียนเป็นสาระวิชชา เป็นการบูรณาการความรู้สู่การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ และสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *