คำขวัญวันเด็ก นักเรียนวิชชาราม พ.ศ. 2564

คำขวัญวันเด็ก นักเรียนวิชชาราม ภูผาฟ้าน้ำ

” เด็กดี ต้องมี ศีล มีสุข “

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน
วันที่ 8 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *