ปรับรูปแบบการทำงาน ห้องไลน์รับสมัครนักศึกษา

แจ้งข่าวการการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในห้องไลน์รับสมัครนักศึกษาวิชชาราม ไปเป็นกองกิจการทะเบียนนักศึกษา

ก่อนหน้านี้ในช่วงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงที่ 1/2564 ได้มีการใช้ห้องไลน์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี64 ในการติดต่อกับผู้สมัคร

ซึ่งจะทำหน้าที่

  1. ประสานงานรับสมัครนักศึกษาใหม่
  2. แจ้งข่าวนักศึกษาใหม่
  3. รับเอกสารเพิ่มเติม
  4. แนะนำนักศึกษาใหม่ในเบื้องต้น

หลังจากกลุ่มมีการประชุมและเห็นว่าควรจะเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับการทำงานในระยะยาว จึงปรับมาใช้ชื่อ “กองกิจการทะเบียนนักศึกษา” โดยจะมีรูปแบบการทำงานเพิ่มเติมดังนี้

  1. ประสานงานทะเบียนทั้งนักศึกษาเก่าและใหม่ ทั้งหลักสูตร ป.ตรี และ ป.โท
  2. แจ้งแก้ไขปรับข้อมูลทะเบียนนักศึกษา
  3. สอบถามข้อมูลทะเบียนนักศึกษา

โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางคณะทำงานจึงได้ปรับแนวคิดของกลุ่มไลน์นี้เป็นเหมือนฐานงาน ฐานหนึ่ง ที่เปิดให้เข้ามาติดต่อ เมื่อเสร็จธุระแล้วก็สามารถออกจากกลุ่มได้ และสามารถเข้ากลุ่มมาใหม่ได้เมื่อต้องการติดต่อสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *