การปรับบทบาทแอดมินสำหรับแอดมินฝึกหัด

การปรับบทบาทแอดมินสำหรับแอดมินฝึกหัด

หลังจากที่แอดมินฝึกหัดได้ทดลองทำงานใน บทบาท (role) ของ contributor มา 13 สัปดาห์ และในสัปดาห์ที่ 14 หลังจากได้ประเมินแล้วว่าศักยภาพที่มี สมควรได้พัฒนาการศึกษาทักษะที่เพิ่มขึ้น

 • โดย contributor นั้นจะสามารถสร้าง post ปรับแต่งเนื้อหาภายในได้ แต่ไม่สามารถใส่รูปและเผยแพร่ได้เอง
 • บทบาทใหม่ author จะสามารถใส่รูปและเผยแพร่เนื้อหาได้เอง จบงานได้โดยมติกลุ่มนั้น ๆ

ข้อดี

 1. งานที่ทำจะได้เผยแพร่ได้ในทันทีที่กดเผยแพร่
 2. ได้มีส่วนรับผิดชอบการงานมากขึ้น (บำเพ็ญบุญกุศลมากขึ้น)

งานที่จะเพิ่มขึ้นมา

 1. การใส่ permalink(slug)
 2. การใส่รูปภาพประกอบหลัก
 3. การใส่รูปภาพประกอบรอง
 4. การเผยแพร่ และการตั้งค่าต่าง ๆ
 5. การใส่ code พิเศษ ท้ายบทความ

ข้อควรระวัง

 1. การอัพโหลดรูปภาพซ้ำซ้อน
 2. การอัพโหลดรูปภาพที่ไม่ได้ปรับแต่งขนาดและคุณภาพ

การตรวจงาน

 1. ให้นักศึกษาตรวจงานกันเองภายในกลุ่มก่อนเผยแพร่อย่างที่เคยทำมา
 2. ตรวจงานให้กลุ่มเพื่อน
 • ตะวัน ตรวจงานกลุ่ม รวงข้าว
 • รวงข้าว ตรวจงานกลุ่ม ทุ่งนา
 • ทุ่งนา ตรวจงานกลุ่ม ตะวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *