รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 11

วันที่ 28 เมษายน 2564
รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 11

คุณติ๋ม แบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตประจำวันในช่วงการระบาดเชื้อโควิด 19 ทำให้ต้องทำงานที่บ้านมาระยะเวลาเป็นสัปดาห์แล้ว เวลาไปซื้อของที่ตลาด จะไปช่วงคนน้อย และรีบกลับมาอาบน้ำ ดูแลตนเอง

คุณเอ๋ แบ่งปันเรื่องราวของผู้ติดเชื้อโควิดที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อแล้ว แต่เดินทางไปซื้อของที่ตลาดบุญนิยม เพื่อสำหรับกักตัว ทางตลาดบุญนิยม สันติอโศกจึงมีความจำเป็นต้องปิดเป็นเวลา 14 วัน

คุณน้อย แบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 ด้วยการเล่าสภาวธรรมเรื่องความทุกข์ของอาการปวดเข่า โดยได้ใช้การรักษาทั้งทางแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการใช้ยา 9 เม็ดในการรักษา ทำให้มีอาการดีขึ้นเยอะ คุณน้อยระลึกถึงในอดีตที่เคยทำงานเป็นทหารอาชีพในเรือรบ ได้ใช้ร่างกายเยอะ จึงทำให้มีผลต่อร่างกายในปัจจุบันนี้ ช่วงแรก ๆ ไม่สามารถวางใจได้ แต่ทุกวันนี้มีสติอยู่กับร่างกายมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อดีที่มีอาการเจ็บปวดบาดเจ็บ แนวทางการแก้ทุกข์ในครั้งนี้ คือ การพิจารณาขันธ์เป็นหลัก ความชรามาเตือน การเจ็บป่วยมาเตือน พิจารณาความไม่เที่ยงในการเกิดดับ ๆ ตลอดเวลา ทุกอย่างเพียงเพื่อรอการสลาย ผู้อื่นที่มีโรคร้ายแรงนั้นยังมีความทุกข์มากกว่า ทุกข์นั้นเกิดที่ใจของเรา เพียงแค่ดับทุกข์ใจ ก็พ้นทุกข์ พร้อมยอมรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น
แต่คุณน้อยได้สรุปทุกข์อริยสัจของตนนั้น คือ การที่ร่างกายเจ็บปวดในครั้งนี้ ทำให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ ไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อน

คุณต่าย ได้รับอาสาลงหัวข้อการบ้านอริยสัจ 4 ให้แก่คุณน้อย

คุณป้อม แบ่งปันธรรมะเกี่ยวกับการบ้านของคุณน้อย ได้เห็นเวทนาชอบที่อยากจะหาย ชังที่ไม่หาย เพราะชอบสภาพดี ๆ อาการของความทุกข์ทั้งกายใจไม่ใช่ต้นเหตุ สมุทัย คือ อาการทางใจ ที่มีความอยากให้หาย เพียงตัดความอยากทั้งหมดได้ และสุขในการทำปัจจุบันในเต็มที่เท่าที่ทำได้ ก็จะพ้นทุกข์ทันที เช่น ยอมรับความเป็นจริง โดยดูแลพ่อแม่เท่าที่ทำได้เท่าที่ร่างกายตอนนี้ไหว ก็สุขใจแล้ว เพียงรู้ให้ทันความอยากได้ดั่งใจ ที่อยากให้ร่างกายดีเท่าเดิม เห็นกิเลสตัวกังวลที่คอยฟุ้งขึ้นมา ด้วยการทำใจในใจ ตัดความอยากให้หมด อาการทุกข์ไม่ใช่ตัวแสบ แต่ต้นเหตุที่แสบ คือ “ตัณหา” ต่างหาก “เมื่อรู้เป้าหมายว่าแค่ “หมดอยาก” ก็จะทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกวัน โดยการสละความอยากของเราทุกเรื่องในปัจจุบัน

คุณเอ๋ แบ่งปันสิ่งที่อาจารย์ได้เน้นย้ำในช่วงนี้บ่อยมาก ในเรื่องการ “หมดหวัง หมดอยาก หมดทุกข์”

คุณกุ้ง แบ่งปันคำสอนของอาจารย์เรื่องการยินดีในทั้งสุขและทุกข์ ไม่ดูดไม่ผลักสิ่งใด

คุณนุช แบ่งปันการเชื่อชัดและยอมรับในเรื่องกรรม จะทำให้คลายทุกข์ได้ การเจ็บปวดครั้งนี้
คือ ความโชคดีที่ได้มาให้ธรรมะกับเรา อยู่ที่ว่าเราจะอยู่อย่างทุกข์หรือสุข เพราะเราทำดีอย่างเต็มที่แล้ว คุณนุชได้เล่าประสบการณ์เรื่องอุบัติเหตุการขับรถชนในอดีต หากไม่มีธรรมะของอาจารย์หมอเขียว จะไม่ทำให้ตนเองสามารถพ้นทุกข์ได้ และใช้เวลาเพียงครึ่งวันในการพิจารณาจนพ้นทุกข์ได้ในที่สุด ขอบคุณวิบากที่จัดสรรเหตุการณ์เหล่านี้ให้ได้มาเจอในชาตินี้

คุณป้อม แบ่งปันเพิ่มเติมเรื่องการเชื่อชัดว่ามโนกรรมในปัจจุบัน ทำให้เราทุกข์ กรรมอดีตที่ทำไปแล้ว ทำอะไรไม่ได้แล้ว แต่เพียงตัดกรรมในปัจจุบันให้ได้ กรรมจะเปลี่ยนทันที

คุณไหม แบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 เรื่องการจะตัดหรือต่อ อะไรดีกว่ากัน ? เนื่องจากหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ใกล้เต็ม จึงมีความชอบชังเสียดายว่าควรจะเก็บการบันทึกเสียงพระไตรปิฎกครั้งที่ 1-19 ไว้ดีหรือไม่ มีกิเลสเข้ามาหลายครั้ง แต่ได้ฟังคำสอนของอาจารย์จึงสามารถวางอุเบกขาได้ ว่าเห็นโทษของการเก็บไว้มากกว่า จึงสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุด คือ ลบออกและไปรับฟังทางช่อง Youtube แทนได้

คุณป้อม แบ่งปันธรรมะเกี่ยวกับการบ้านของคุณไหมว่า ลองตัดความชอบออก ให้วางจิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นในการอยากว่าจะลบไฟล์บันทึกเสียงเก็บไว้ ออกหรือไม่ก็ได้ เมื่อไม่มีชอบชังและวางได้ ก็ยินดีสุขใจ หากมีกิเลสความอยากเข้ามา ดับทุกข์ที่ต้นเหตุให้ได้ ทำใจในใจว่า จะเป็นอย่างไรก็ได้ ยอมได้ ทุกข์ก็จะจบ

คุณหน่อง แบ่งปันว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่ภาษาธรรมะ ทุกข์และสมุทัยสามารถใช้ร่วมกันได้ หากได้ฟังตามพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เคยสอนไว้ และได้แบ่งปันเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด 19 ของตนเอง ว่าจริง ๆ แล้ว ไม่ได้อยากฉีด แต่ตัดสินใจฉีด เพื่อทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสบายใจในการอยู่ร่วมกัน ได้ฝึกวางอัตตาและความยึดมั่นถือมั่น

คุณเอ๋ แบ่งปันวัตถุประสงค์ของการจัดรายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส”

  • วัตถุประสงค์หลัก คือ การฝึกฝนทำการบ้านอริยสัจ 4 และพูดคุยแบบอริยะร่วมกัน เพื่อสามารถปฏิบัติวิ่งตามอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องได้ทัน ทำให้พี่น้องภาคกลางตื่นตัวและเพียรมีฉันทะหาความพ้นทุกข์ทางใจ และชัดเจนในการขัดเกลากิเลสได้มากยิ่งขึ้น ผ่านบททบทวนธรรม 165 กะรัต โดยได้ใช้เวลาในช่วงที่ยังไม่มีการจัดค่ายตามศูนย์ได้อย่างเต็มที่
  • วัตถุประสงค์รอง คือ ทางผู้จัดรายการจะขอคัดเลือกการบ้านอริยสัจ 4 ของพี่น้องที่ทำการบ้านได้สมบูรณ์ ไปออกอากาศใน “รายการอริยสัจ 4 ขจัดมาร”

คุณต่าย เสนอว่าอาจไม่จำเป็นต้องมีความสมบูรณ์ แต่เสนอให้พี่น้องทุกท่านร่วมกันช่วยทำการบ้านและฝึกฝนไปพร้อมกัน

คุณต้อม เสนอให้พี่น้องได้ลองร่วมทำการบ้านที่สามารถทำได้ง่าย ๆ เช่น กสิกรรม การทำอาหาร ฯลฯ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับประชาชนข้างนอกที่ยังเดือดร้อน โดยคุณต้อม คุณต่าย และคุณหมูรับอาสาช่วยส่งการบ้านให้กับพี่น้องท่านที่ไม่สะดวกกรอกออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ของสถาบันวิชชาราม

ศิริพร คำวงษ์ศรี
ผู้บันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *