เครื่องมือช่วยเหลือ

ข้อแนะนำการใช้ห้องสอบในโปรแกรม ZOOM

หลังจากที่มีการสอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมซูม (ZOOM) ทางทีมทำงานได้พบกับปัญหา จึงคิดและสร้างผลงานภาพเพื่อช่วยอธิบายวิธีการปัญหาในระหว่างสอบให้น้อยลงยิ่งขึ้น ดาวน์โหลดภาพขนาดเต็ม (1366×768) กดที่นี่ ภาพที่แสดงด้านล่างนี้มีขนาด 750×422 คุณภาพปานกลาง

วิธีพิมพ์การบ้านด้วยเสียง (voice typing)

การส่งการบ้านด้วยโทรศัพท์มือถือนั้นอาจจะไม่สะดวกนักสำหรับนักศึกษาที่พิมพ์ไม่เก่ง การพิมพ์ด้วยเสียงจึงเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกตรงนี้

การเข้าประชุมออนไลน์ด้วย Zoom บนโทรศัพท์มือถือ

เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ปรับตัวเข้ากับยุคโรคระบาด ในช่วงของโควิด 19 ทำให้การประชุมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก สำหรับ app ที่ใช้เป็นหลักก็จะเป็น app zoom ซึ่งนักศึกษาก็ต้องฝึกการใช้งาน… Read More »การเข้าประชุมออนไลน์ด้วย Zoom บนโทรศัพท์มือถือ

วิธีส่งการบ้านอริยสัจ 4 ด้วยโทรศัพท์มือถือ

ปกติแล้วการส่งการบ้านอริยสัจที่เหมาะกับการใช้งานที่สุดคือใช้คอมพิวเตอร์ แต่นักศึกษาก็สามารถส่งการบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน ทำอย่างไรนั้นก็ดูตามคลิปกันได้เลย

ใส่รูป profile ด้วยการผูกอีเมลกับ Gravatar

สำหรับนักศึกษาวิชชารามที่ได้มาส่งการบ้าน ผ่านระบบในเว็บไซต์นี้ จะเห็นว่าบางคนก็มีรูป profile บางคนก็ไม่มี แล้วจะทำอย่างไรถึงจะมีรูปโปรไฟล์ได้ ก็ลองติดตามกัน เว็บไซต์แห่งนี้ใช้ระบบ wordpress ซึ่ง… Read More »ใส่รูป profile ด้วยการผูกอีเมลกับ Gravatar