โครงการอื่น ๆ

โบเก้ 1 : din

ภาพโบเก้ยามเย็น ถ่ายเก็บไว้ ตอนไปเชียงรายระหว่างไปเที่ยวกับครอบครัว เป็นภาพดอกไม้ยามเย็นและภาพโบเก้สำหรับ เอาไปปรับใช้กับงานอื่น ๆ keyword (ดอกไม้, โบเก้, พระอาทิตย์ตก,… Read More »โบเก้ 1 : din

ทีมงาน คลายรักคลายทุกข์

ทีมงานผลิตรายการคลายรักคลายทุกข์ เป็นทีมงานที่ผลิตรายการร่วมกันมาตั้งแต่โครงการเก็บข้อมูล โสดดีหรือมีคู่ เมื่อปี 2562 ซึ่งเมื่อมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง ก็เป็นโอกาสที่จะพัฒนาทักษะและจิตวิญญาณร่วมกัน สามารถอ่านรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับรายการคลายรักคลายทุกข์ได้ที่… Read More »ทีมงาน คลายรักคลายทุกข์

โครงการผลิตสื่อ “คลายรักคลายทุกข์”

คลายรักคลายทุกข์ เป็นผลงานสื่อที่ถูกต่อยอดมาจากการเก็บข้อมูลงานวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ที่ได้เก็บข้อมูลและผลิตรายการกันมาในปี 2563 จากบันทึก สรุปโครงงานเก็บข้อมูลวิจัย โสดดีหรือมีคู่ ในปี 2562… Read More »โครงการผลิตสื่อ “คลายรักคลายทุกข์”