สรุปข่าวรายสัปดาห์

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 45

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 45  วันจันทร์ ที่ 1 – วันอาทิตย์ ที่… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 45

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 43

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 43 ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2564… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 43

สรุปข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 41

สรุปข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 41 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 4 –… Read More »สรุปข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 41

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 40

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 40 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 40

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 39

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 39 วันจันทร์ ที่ 20 – วันอาทิตย์ ที่… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 39

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 37

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 37 ระหว่างวันที่ 6 -12 กันยายน 2564 จากสถานการณ์ปัจจุบัน… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 37

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 33

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 33 วันจันทร์ ที่ 9 – วันอาทิตย์ ที่… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 33

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 32

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 32 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 2 –… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 32

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 31

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 31 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 31