Skip to content

เว็บอัพเดท

แจ้งปิดรับข้อมูลบน google form

เนื่องจากรูปแบบการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไป และทีมงานไม่มีเวลาทำงานในส่วนนี้ ทำให้มีข้อมูลตกค้างจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการรอคอยในการนำผลงานขึ้นนำเสนอในเว็บไซต์ที่นานไปกว่าที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม จึงได้มีการเสนอให้ปิดระบบกูเกิ้ลฟอร์ม (google form) โดยให้เหตุผลในเชิงที่ว่า เป็นงานที่เกินไปจากความดูแล เมื่อเวลาผ่านไปสองวัน… Read More »แจ้งปิดรับข้อมูลบน google form

Update คู่มือสุขภาพพึ่งตนฯ ภาษาอังกฤษ

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คู่มือสุขภาพพึ่งตนภาษาอังกฤษก็ได้เสร็จออกมาและพร้อมที่จะนำมาเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้อ่านกัน Self-Reliance Handbook The Buddhist… Read More »Update คู่มือสุขภาพพึ่งตนฯ ภาษาอังกฤษ

อัพเดทรหัสนักศึกษา หลังรับสมัคร ป.ตรี 64 ช่วงที่ 1

หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปัญญาตรีช่วงที่ 1 จบ จึงมีการอัพเดทรหัสนักศึกษาชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นการใช้รหัสชุดใหม่ทั้งหมด จากรหัส 10 ตัวอักษร เหลือเพียง 5… Read More »อัพเดทรหัสนักศึกษา หลังรับสมัคร ป.ตรี 64 ช่วงที่ 1

รวมการบ้านวิชชาราม (25 มีนาคม 2564)

ในหน้านี้เป็นหน้ารวมลิงก์การบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาวิชชาราม ท่านสามารถกดเลือกหัวข้อต่าง ๆ  เพื่อไปยังการบ้านที่ต้องการส่งได้ !ประกาศ นักศึกษาที่ไม่ถนัด ไม่สะดวก ติดปัญหาในการส่งการบ้านผ่าน google… Read More »รวมการบ้านวิชชาราม (25 มีนาคม 2564)

เปลี่ยนปกหัวข้อการบ้าน ความจริงและความลวง

เปลี่ยนปกหัวข้อการบ้าน ความจริงและความลวง เนื่องจากมีข้อมูลว่า การออกแบบภาพปกที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาส่งการบ้านผิดหมวดหมู่ได้ จึงได้ปรับแก้ไขโดยให้มีการจัดวางองค์ประกอบภาพที่แตกต่างจากการบ้านอริยสัจ4 เพื่อลดปัญหานักศึกษาส่งการบ้านผิดหมวดหมู่ ทำการบ้านความจริงและความลวงครั้งที่ 11 ปกการบ้านเดิม… Read More »เปลี่ยนปกหัวข้อการบ้าน ความจริงและความลวง

630906 อัพเดทการบ้านนักศึกษาวิชชาราม

หลังจากที่ห่างหายจากการส่งการบ้านไปพักใหญ่ สำหรับนักศึกษาวิชชาราม ตอนนี้ได้เปิดให้ส่งการบ้านอริยสัจ 4 และการบ้านความจริง & ความลวง ผ่านเว็บไซต์วิชชาราม (vijjaram.ac.th) แห่งนี้… Read More »630906 อัพเดทการบ้านนักศึกษาวิชชาราม

ปรับปรุงเว็บไซต์ 18 พ.ค. 2563

ได้มีการรวบรวมเนื้อหาในหมวด ความรู้ และ การศึกษา จากเดิมที่เคยแยกกันอยู่ เอามารวมกันอยู่ในหน้าเดียว ซึ่งจะไม่มีผลต่อผู้ใช้งานมากนัก เนื้อหาจะยังอยู่เหมือนเดิม แต่จะเปลี่ยน (url)… Read More »ปรับปรุงเว็บไซต์ 18 พ.ค. 2563

สถาบันวิชชาราม ( vijjaram.ac.th )

สถาบันวิชชาราม ได้เปิดเว็บไซต์ของสถาบันซึ่งใช้โดเมน vijjaram.org ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 แต่ในปัจจุบันได้มีการจดโดเมนใหม่ในชื่อ vijjaram.ac.th ซึ่งเป็นโดเมนที่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นสถาบันทางการศึกษา ข้อมูลทั้งหมดที่เคยอัพโหลดไว้ใน vijjaram.org… Read More »สถาบันวิชชาราม ( vijjaram.ac.th )