ข่าวนักศึกษา

สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การสอบหมู่ครั้งแรกของสถาบันวิชชาราม ที่สอบพร้อมกับการสอบของลานนาอโศก โดยจะมีข้อสอบของลานนาอโศก 1 ชุด และของสถาบันวิชชารามอีก 1 ชุด ในการสอบครั้งนี้ จะสอบทั้งทางภูผาฟ้าน้ำและทางบ้าน(ผ่านโปรแกรม… Read More »สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข่าววิชชาราม : เสวนามรณสติและตรวจการบ้าน

ข่าววิชชาราม เรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมเสวนา มรณสติ ครั้งที่ 2 ในห้องเรียนวิชชาราม วิชาอริยสัจ 4 วันเสาร์ที่ 31… Read More »ข่าววิชชาราม : เสวนามรณสติและตรวจการบ้าน

ข่าววิชาราม : วิชา สัมมาอาชีพ

ข่าววิชชาราม ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้วิชาสัมมาอาชีพออนไลน์ เข้าห้องเรียนได้ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.-20.00 น. โดยใช้โปรแกรมซูม สรุปการประชุมวิชชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่… Read More »ข่าววิชาราม : วิชา สัมมาอาชีพ

นัดประชุมวิชาสัมมาอาชีพ 15 ม.ค. 2564

เจริญธรรมนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาสัมมาอาชีพวันนี้ (15 ม.ค. 2564) เวลา 18.00 น.-20.00 น. สรุปข้อมูลการพูดคุยจากครั้งที่แล้ว… Read More »นัดประชุมวิชาสัมมาอาชีพ 15 ม.ค. 2564

สรุปงานสถาบันวิชชารามปี พ.ศ.2563 แผนงานปี พ.ศ.2564

ข่าวสรุปงานวิชชาราม กิจกรรมห้องเรียนออนไลน์และแผนงานสถาบันวิชชาราม ปี 2564 *สรุปข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ 1.… Read More »สรุปงานสถาบันวิชชารามปี พ.ศ.2563 แผนงานปี พ.ศ.2564

ข่าววิชชาราม สรุปปี พ.ศ.2563

ข่าวเกี่ยวกับการบ้านและนักศึกษาวิชชาราม สรุปในปี พ.ศ. 2563 (*สรุปข้อมูลวันที่ 28 ธันวาคม 2563) มีข่าวเด่นทั้งหมด 4… Read More »ข่าววิชชาราม สรุปปี พ.ศ.2563