ข่าวนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ ไปไหนดี?

สมัครเรียนมาแล้ว จะเรียนแบบไหน? เข้าช่องทางไหน? ในบทความนี้เราจะมีแนะนำนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับช่องทางในการเรียนรู้กัน จากภาพประกอบเราจะเห็นว่าได้แบ่งกระบวนการออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ได้รับข่าวสาร กรอกแบบฟอร์มสมัครและส่งข้อมูลเพิ่มเติมอื่น… Read More »นักศึกษาใหม่ ไปไหนดี?

FAQ : ตอบคำถามต่าง ๆ แนะนำนักศึกษาใหม่ ปี 64

แนะนำนักศึกษาใหม่ ตอบคำถามต่าง ๆ นักศึกษาใหม่ สามารถหาคำตอบของคำถามต่าง ๆ ที่ทีมงานได้รวบรวมมา (กดลิงก์ที่คำถาม จะเลื่อนไปยังคำตอบ) ถ้าหากมีคำถามที่สงสัยเพิ่มเติมนอกจากที่นำมาเสนอหรือยังไม่ตอบโจทย์สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง… Read More »FAQ : ตอบคำถามต่าง ๆ แนะนำนักศึกษาใหม่ ปี 64

ส่งข้อมูล แบ่งปันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Update 11 เมษายน 2565 นักศึกษาสามารถแบ่งปันการเรียนรู้ จากหลักวิชาที่เรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังหัวข้อต่อไปนี้ แบ่งปันการเรียนรู้ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การใช้หลักอริยสัจ… Read More »ส่งข้อมูล แบ่งปันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยกเลิก วิชา การดับทุกข์ด้วยหลักอริยสัจ 4 เบื้องต้น

งดห้องเรียน อริยสัจ 4 เบื้องต้น พรุ่งนี้ โดยเริ่มเรียนรู้หลังการอบรมพระไตรปิฎก 10 วัน ส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ข่าววิชชาราม… Read More »ยกเลิก วิชา การดับทุกข์ด้วยหลักอริยสัจ 4 เบื้องต้น

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ สถาบันวิชชาราม (รอบแรก) วันอังคารที่ 28 – วันพุธที่ 29 กันยายน 2564… Read More »สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 38

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 38 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 13 –… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 38

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 35

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 35 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 23 –… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 35

เสวนาหัวข้อ พุทธศาสตร์นำชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมลานเสวนาในหัวข้อ พุทธศาสตร์นำชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.30น. ช่องทางรับฟัง… Read More »เสวนาหัวข้อ พุทธศาสตร์นำชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19