งานสื่อสถาบันวิชชาราม

วีดีโอประชาสัมพันธ์ งานรับนักศึกษาใหม่ ปี 2564

ข่าววิชชาราม ขอเชิญเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนสถาบันวิชชาราม ปี 2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 สอบสัมภาษณ์โดย ดร.ใจเพชร… Read More »วีดีโอประชาสัมพันธ์ งานรับนักศึกษาใหม่ ปี 2564

วิชา การตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์

หนึ่งในวิชาการเรียนรู้ในหมวด เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสังคมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม วิชานี้จะมีการสอนตัดต่อด้วยโปรแกรม VSDC สามารถอ่านรายละเอียดในชั้นเรียนชั้นเรียนนี้ได้ใน “รายละเอียดการเรียนการสอน“ และสามารถติดตามวีดีโอย้อนหลังทั้งหมดได้ในลิงก์ playlist ด้านล่าง playlist… Read More »วิชา การตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเรียนรู้ของนักศึกษาวิชชารามในเทอมใหม่ ด้วยคอร์สเรียนระยะสั้น (1ปี) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนฯ เริ่มชั้นเรียนแรกด้วยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสอนมุ่งไปที่การฝึกพูดแนะนำตัวในครั้งแรก ผู้ที่สนใจเรียนย้อนหลังสามารถกดติดตามได้ในลิงก์ playlist ด้านล่าง playlist… Read More »วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

logo ห้องเรียนวิชชาราม

แนวคิดตราสัญลักษณ์ ต้นกล้า เติบโต จุดไฟแห่งปัญญา ห้องเรียนวิชชารามเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มปัญญาสร้างความผาสุก เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ตรงกลางสื่อถึงพลังปัญญาของพุทธะ เป็นการสื่อไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า, พ่อครูสมณะโพธิรักษ์, ดร.ใจเพชร… Read More »logo ห้องเรียนวิชชาราม

รายการ ตรวจการบ้าน ep.5 & มาทำการบ้านกันเถอะ ep.2

หมวดงานตรวจติดตามผลงานนักศึกษาวิชชาราม เมื่อมีการบ้าน ก็จะมีการตรวจการบ้านตามมา ในสัปดาห์นี้ทีมงานใช้เวลาในการทำรายการตรวจการบ้านประมาณ 1 ชั่วโมง นักศึกษาที่ส่งการบ้านหัวข้ออริยสัจ4 และหัวข้อความจริงความลวง ก่อน 6… Read More »รายการ ตรวจการบ้าน ep.5 & มาทำการบ้านกันเถอะ ep.2

เปิดใจผู้เข้าค่ายพระไตรปิฎกออนไลน์ ครั้งที่ 30

สถาบันวิชชาราม จัดทำรายการเปิดใจผู้เข้าค่ายพระไตรปิฎกออนไลน์ ครั้งที่ 30  เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดค่ายพระไตรปิฎกในครั้งนี้ ผู้ที่สนใจในการแบ่งปันสภาวธรรมหรือสิ่งที่ได้จากการติดตามรับชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างค่ายพระไตรปิฎกในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถพิมพ์ข้อความฝากไว้ได้ใน… Read More »เปิดใจผู้เข้าค่ายพระไตรปิฎกออนไลน์ ครั้งที่ 30

เสวนากสิกรรมไร้สารพิษและสภาวธรรมชีวิตต่างแดน สวนป่านาบุญ 6

เสวนากสิกรรมไร้สารพิษและสภาวธรรมชีวิตต่างแดน สวนป่านาบุญ 6 คลิปออกอากาศ วันที่ 9 ต.ค. 63

การศึกษาของนักเรียนวิชชาราม

630814 12 การศึกษาของนักเรียนวิชชาราม จัดทำโดย มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน กล่าวถึงแนวคิด การศึกษาของนักเรียนวิชชาราม… Read More »การศึกษาของนักเรียนวิชชาราม