งานสื่อสถาบันวิชชาราม

คลายรักคลายทุกข์ ep.12 โสดอย่างไรให้มีความสุข (3) การประพฤติตนเป็นโสด

ต่อเนื่องกันมาถึงตอนที่ 3 กับเนื้อหาชุด โสดอย่างไรให้มีความสุข ในตอนนี้จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประพฤติตนเป็นโสดอย่างมีความสุขในชีวิตประจำวัน รายละเอียด เนื้อหาหลัก  : เป็นโสดดี หรือมีคู่… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.12 โสดอย่างไรให้มีความสุข (3) การประพฤติตนเป็นโสด

คลายรักคลายทุกข์ ep.11 โสดอย่างไรให้มีความสุข (2) วิธีปฏิบัติและข้อควรระวัง

การปฏิบัติตนและข้อควรระวังในการใช้ชีวิตให้โสดอย่างผาสุก ทำอย่างไร ทำแบบไหน เรียนจากใคร ติดตามกันได้ในคลายรักคลายทุกข์ตอน โสดอย่างไรให้มีความสุข (2) วิธีปฏิบัติและข้อความระวัง รายละเอียด เนื้อหาหลัก … Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.11 โสดอย่างไรให้มีความสุข (2) วิธีปฏิบัติและข้อควรระวัง

คลายรักคลายทุกข์ ep.10 โสดอย่างไรให้มีความสุข

ความทุกข์ นั้นเริ่มตั้งแต่มีความรัก รักอะไรขึ้นมาก็ต้องทุกข์เพราะสิ่งนั้น แม้จะยังไม่ได้ครอบครองเลยก็ตามที ในตอนนี้เราก็จะพาท่านมาฟังการวิเคราะห์ความทุกข์ของคนโสดในสังคมว่าเป็นอย่างไร รายละเอียด เนื้อหาหลัก  : เป็นโสดดี หรือมีคู่… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.10 โสดอย่างไรให้มีความสุข

logo ห้องเรียนวิชชาราม

แนวคิดตราสัญลักษณ์ ต้นกล้า เติบโต จุดไฟแห่งปัญญา ห้องเรียนวิชชารามเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มปัญญาสร้างความผาสุก เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ตรงกลางสื่อถึงพลังปัญญาของพุทธะ เป็นการสื่อไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า, พ่อครูสมณะโพธิรักษ์, ดร.ใจเพชร… Read More »logo ห้องเรียนวิชชาราม

คลายรักคลายทุกข์ ep.1 รักไฉนใจอิสระ : วรางคณา ไตรยสุทธิ์

ผลงานต่อเนื่องจากชุด โสดดีหรือมีคู่ พัฒนาต่อมาเป็น วิธีปล่อยวางความรัก(2562) จนมาเป็นผลงานใหม่ในปี 2563 นี้ นั่นคือผลงานสื่อชุด คลายรักคลายทุกข์ ที่จะมีเนื้อหาหลากหลาย… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.1 รักไฉนใจอิสระ : วรางคณา ไตรยสุทธิ์

คลายรักคลายทุกข์ ep.2 ฟังแล้วคุยต่อ : ชัยภัทร ชุติคามี

คลายรักคลายทุกข์ตอนแรกที่ได้ใช้ชื่อนี้อย่างเป็นทางการ เริ่มต้นด้วยการพูดคุยต่อยอดจากเรื่องราวจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชัยภัทร ชุติคามี ที่ตั้งใจประพฤติตนเป็นโสด เนื้อหาบางส่วน พูดถึงเรื่องการมีคู่นี่มันก็ไม่มีอะไรเลยนะ มันก็มีแต่ว่าได้สมใจก็สุขใจ พอไม่ได้สมใจกันก็ผิดใจกัน จริงๆเราก็รู้สึกได้คิดตามอาจารย์หมอเขียวเลยนะว่า… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.2 ฟังแล้วคุยต่อ : ชัยภัทร ชุติคามี

คลายรักคลายทุกข์ ep.9 วิธีปล่อยวางความรัก สวดมนต์คลายพิษรัก

รายการคลายรักคลายทุกข์ตอนนี้ เป็นการขยายเนื้อหาจากตอนก่อนเกี่ยวกับการสวดมนต์เพื่อปล่อยวางความรัก จึงได้นำเสนอ “สวดมนต์คลายพิษรัก” มาในตอนนี้ การสวดมนต์นั้นจะเป็นการช่วยให้ทุกข์จากความรักนั้นลดน้อยลงได้ไหม ก็ขึ้นอยู่กับนำบทสวดใดมาใช้ และพิจารณาลงที่ใด ถ้าพิจารณาลงที่ใจที่มีกิเลสก็ถือว่าตรงเป้า ถ้าพิจารณาไปนอกกายก็หลุดเป้า… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.9 วิธีปล่อยวางความรัก สวดมนต์คลายพิษรัก

คลายรักคลายทุกข์ ep.7 วิธีปล่อยวางความรัก วิเคราะห์จากบทความ

คลายรักคลายทุกข์ ตอนที่ 2 ของเรื่อง วิธีปล่อยวางความรัก ที่จะยกบทความที่มีเผยแพร่อยู่ในอินเตอร์เน็ตมาวิเคราะห์กันอีกครั้ง ในครั้งนี้ได้ลองขมวดเนื้อหาเป็นเรื่อง ๆ และแบ่งปันความรู้กันออกไปเช่นเคย “ถ้าเราจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะไม่โง่กับความรักอีกแล้ว… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.7 วิธีปล่อยวางความรัก วิเคราะห์จากบทความ

คลายรักคลายทุกข์ ep.6 ทุกข์จากความรัก

รายการคลายรักคลายทุกข์ในตอนนี้ ได้ทดลองเปลี่ยนการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหม่ ได้นำเอาเนื้อหา บทความ ที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ตมาวิเคราะห์วิจารณ์กัน เนื้อหาบางส่วนจากรายการ คือต้องยอมรับว่าพอเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ย มันไม่มีตัวไหนหรือมีน้อยมาก ที่จะพากันไปทำในทางที่เจริญในธรรม มันจะไปในทางที่ส่งเสริมกิเลสกันเป็นส่วนใหญ่… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.6 ทุกข์จากความรัก

คลายรักคลายทุกข์ ep.5 ฟังแล้วคุยต่อ : ดินแสงธรรม กล้าจน

ตอนที่ 2 ของการนำเรื่องราวของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมาคุยต่อ ในตอนนี้จะเป็นการคุยต่อจากเรื่องของคุณดินแสงธรรม กล้าจน ซึ่งเป็นจิตอาสาหญิง ประจำสวนป่านาบุญ 1 ประเด็นคลายรักคลายทุกข์ในวันนี้จะดำเนินไปอย่างไร ก็ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามชมได้เลย… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.5 ฟังแล้วคุยต่อ : ดินแสงธรรม กล้าจน