ประกาศ

คำขวัญวันเด็ก นักเรียนวิชชาราม พ.ศ. 2564

คำขวัญวันเด็ก นักเรียนวิชชาราม ภูผาฟ้าน้ำ ” เด็กดี ต้องมี ศีล มีสุข “ อาจารย์หมอเขียว… Read More »คำขวัญวันเด็ก นักเรียนวิชชาราม พ.ศ. 2564

วิชชาราม channel | ช่อง Youtube สถาบันวิชชาราม

ช่อง “วิชชาราม channel” สำหรับติดตามผลงานของสถาบันวิชชาราม มีวีดีโอต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาในสถาบันวิชชาราม สามารถเข้าไปรับชมวีดีโอ และกดติดตาม (subscribe)… Read More »วิชชาราม channel | ช่อง Youtube สถาบันวิชชาราม

อัพเดทการบ้าน 6 ธ.ค.63

หน้ารวมการบ้าน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของนักศึกษาวิชชาราม กรุณากดเข้ามาเพื่อรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่ป้ายหัวข้อการบ้านที่ท่านจะส่งการบ้าน

อัพเดทการบ้าน

หน้ารวมการบ้าน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของนักศึกษาวิชชาราม กรุณากดเข้ามาเพื่อรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่ป้ายหัวข้อการบ้านที่ท่านจะส่งการบ้าน

ขอเชิญเข้าห้องเรียนวิชชาราม ทุกวันเสาร์ 18:00 น. – 20:00 น.

ขอเชิญนักศึกษาสถาบันวิชชาราม เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน สามารถเข้าห้องเรียนได้โดยผ่าน app “ZOOM” สามารถรับลิงก์ ที่จะพาท่านเข้าสู่ห้องเรียน ผ่านห้อง line… Read More »ขอเชิญเข้าห้องเรียนวิชชาราม ทุกวันเสาร์ 18:00 น. – 20:00 น.

ข่าวการศึกษาวิชชาราม

ข่าวการศึกษาวิชชาราม เจริญธรรมสำนึกดีนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน ขอต้อนรับสู่ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 30 (รวมพลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม)รุ่น “ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน” (วันหน้าไม่รู้… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม

อัพเดทการบ้าน

หน้ารวมการบ้าน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของนักศึกษาวิชชาราม กรุณากดเข้ามาเพื่อรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่ป้ายหัวข้อการบ้านที่ท่านจะส่งการบ้าน

630928 ห้องเรียนออนไลน์ สถาบันวิชชาราม

ในยุคโรคระบาดที่ไม่เอื้อต่อการเดินทางไปพบปะกันครั้งละมาก ๆ ทำให้สถาบันวิชชารามต้องปรับตัว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อยู่เสมอแม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย โปรแกรมหรือ app การประชุมออนไลน์ จึงเข้ามามีบทบาทมากในด้านการสื่อสารแบบกลุ่ม ซึ่งทำให้สถาบันวิชชารามนั้น สามารถทำการเรียนการสอนได้เหมือนปกติ… Read More »630928 ห้องเรียนออนไลน์ สถาบันวิชชาราม

เผยแพร่แล้ว : วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 5

เผยแพร่กันแล้วกับ วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 5 ผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดของหนังสือได้โดยการกดลิงก์จากรูปภาพด้านล่างหรือหากต้องการดาวน์โหลดวารสาร ก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างสุดของหน้านี้ได้ทันที เข้าสู่หน้ารายละเอียดวารสารวิชาการ วิชชาราม เล่ม… Read More »เผยแพร่แล้ว : วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 5

เผยแพร่แล้ว : วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 4

เผยแพร่กันแล้วกับ วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 4 ด้วยปกสีฟ้า พร้อมด้วยรูปจากงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ การแพทย์วิถีธรรม ณ ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม… Read More »เผยแพร่แล้ว : วารสารวิชาการ วิชชาราม ฉบับที่ 4