ประกาศ

รับสมัคร น.ศ.วิชชาราม อริยปัญญาโท ปี พ.ศ. 2565

สถาบันวิชชาราม เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อในระดับอริยปัญญาโท (เปิดรับเฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับอริยปัญญาตรีมาแล้ว)   [เข้าสู่หน้ารับสมัครอริยปัญญาโท]

รับสมัคร น.ศ.วิชชาราม อริยปัญญาตรี ปี พ.ศ. 2565

“กดเพื่อเข้าหน้ารับสมัคร“ ดูข้อมูลผู้สมัครอื่น ๆ สมัครปี 64 ช่วงที่ 1 สมัครปี 64 ช่วงที่… Read More »รับสมัคร น.ศ.วิชชาราม อริยปัญญาตรี ปี พ.ศ. 2565

ปรับรูปแบบการทำงาน ห้องไลน์รับสมัครนักศึกษา

แจ้งข่าวการการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในห้องไลน์รับสมัครนักศึกษาวิชชาราม ไปเป็นกองกิจการทะเบียนนักศึกษา ก่อนหน้านี้ในช่วงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงที่ 1/2564 ได้มีการใช้ห้องไลน์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี64 ในการติดต่อกับผู้สมัคร ซึ่งจะทำหน้าที่ ประสานงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ แจ้งข่าวนักศึกษาใหม่… Read More »ปรับรูปแบบการทำงาน ห้องไลน์รับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรอริยปัญญาโท 7 ปี (2564)

สถาบันวิชชาราม เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอริยปัญญาโท 7 ปี โดยจะเปิดให้ผู้สนใจสมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับอริยปัญญาตรี ในปี พ.ศ 2562-2563 ได้ลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นนักศึกษาอริยปัญญาโท ตั้งแต่วันที่… Read More »เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรอริยปัญญาโท 7 ปี (2564)

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอริยปัญญาตรี 7 ปี (ช่วงที่ 2/2564)

จากนโยบายของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน (อธิการบดี สถาบันวิชชาราม) ที่ให้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอริยปัญญาตรี หลักสูตร 7 ปี ขึ้น… Read More »เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอริยปัญญาตรี 7 ปี (ช่วงที่ 2/2564)

ปิดรับสมัครหลักสูตร อริยปัญญาตรี 7 ปี ช่วงที่ 1/2564

หลังจากที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับอริยปัญญาตรี 7 ปี ช่วงที่ 1 มาตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564… Read More »ปิดรับสมัครหลักสูตร อริยปัญญาตรี 7 ปี ช่วงที่ 1/2564

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตค

ขออนุญาตแจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียน เป็นหลังการอบรมพระไตรปิฎก 10 วัน คือ วันที่ 12-13 ต.ค. 2564 ส่วนเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง… Read More »ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตค

วันนัดสอบสัมภาษณ์รอบ 5, 6 (หลักสูตร 7 ปี รุ่นปี 64)

วันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ หลักสูตร 7 ปี รอบต่อไป มี 2 วัน ดังนี้ –… Read More »วันนัดสอบสัมภาษณ์รอบ 5, 6 (หลักสูตร 7 ปี รุ่นปี 64)

กำหนดการกิจกรรม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปี 2564

ข่าววิชชาราม ขอเชิญเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนสถาบันวิชชาราม ปี 2564 สอบสัมภาษณ์โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน วิชชาธิการบดี (อธิการบดี) และคณะกรรมการสถาบันวิชชาราม… Read More »กำหนดการกิจกรรม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปี 2564