บันทึกกิจกรรม

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย วันอาทิตย์ 26 กันยายน 2564 เวลา 17.00-20.00 น.  บรรยากาศในห้องตอบปัญหาสายด่วนวันนี้ มีพี่น้องให้ความสนใจและเข้าร่วมทั้งหมด… Read More »ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 28

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 28 English for Communication วันเสาร์ ที่  25 กันยายน 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 28

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 50

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 50 : ห้องเรียนสาระธรรม วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน… Read More »ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 50

วิชาการเก็บข้อมูลเบื้องต้น และวิชาการสัมภาษณ์เชิงลึกเบื้องต้น ครั้งที่ 4

วิชาการเก็บข้อมูลเบื้องต้น (วจ202) และวิชาการสัมภาษณ์เชิงลึกเบื้องต้น (วจ203) ครั้งที่ 4 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.… Read More »วิชาการเก็บข้อมูลเบื้องต้น และวิชาการสัมภาษณ์เชิงลึกเบื้องต้น ครั้งที่ 4

“สายด่วน ค่ายสุขภาพฯ” l ค่ายพระไตรปิฎก l วันที่ 5

รายการ “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย”  ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32 หลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกรุ่นที่ 1 โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพฯ” l ค่ายพระไตรปิฎก l วันที่ 5

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย วันอาทิตย์ 19 กันยายน 2564 เวลา 17.00-20.00 น.  บรรยากาศในห้องตอบปัญหาสายด่วนวันนี้ มีพี่น้องให้ความสนใจและเข้าร่วมทั้งหมด… Read More »ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 38

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 38

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 27

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 27 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 12.24… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 27

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 27

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 27 English for Communication วันเสาร์ ที่  18 กันยายน 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 27

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 4 ถาม-ตอบ วันที่ 3

รายการ “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 4 ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพตามหลักการการแพทย์วิถีธรรม โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 4 ถาม-ตอบ วันที่ 3