ข่าวสาร

ข่าวการบ้านนักศึกษา : กสิกรรมฯ & อาหารสุขภาพฯ 30 พ.ย. 2563

ข่าวการบ้านนักศึกษา : กสิกรรมฯ & อาหารสุขภาพฯ สรุปการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก และอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 การบ้าน… Read More »ข่าวการบ้านนักศึกษา : กสิกรรมฯ & อาหารสุขภาพฯ 30 พ.ย. 2563

นักศึกษาวิชชาราม ร่วมกิจกรรมตรวจการบ้านได้ทุกวันเสาร์ (ค่ำ)

นักศึกษาที่ส่งการบ้านอริยสัจ 4 ในแต่ละสัปดาห์ สามารถเข้ามาร่วมรับฟังและเสนอให้คุรุและเพื่อนนักศึกษาช่วยกันตรวจการบ้านได้ โดย เสนอความต้องการตรวจการบ้านได้ในขั้นตอนนี้ (กด) เมื่อส่งการบ้านแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมในค่ำวันเสาร์ ซึ่งรายการตรวจจะดำเนินไปตามลำดับของการลงชื่อ การบ้านที่นักศึกษาได้ส่ง… Read More »นักศึกษาวิชชาราม ร่วมกิจกรรมตรวจการบ้านได้ทุกวันเสาร์ (ค่ำ)

28 พ.ย. 2563 ประกาศ ห้องเรียนตรวจการบ้านวิชชาราม

เชิญนักศึกษาวิชชารามเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ ตรวจการบ้านอริยสัจ 4 นักศึกษาที่สนใจให้คุรุตรวจการบ้านในช่วงห้องเรียนออนไลน์ สามารถส่งการบ้าน และแจ้งชื่อพร้อมระบุหัวข้อที่ต้องการให้ตรวจในห้องไลน์ “นักศึกษา ส.วิชชาราม” ภายในวันศุกร์ ก่อนเวลา… Read More »28 พ.ย. 2563 ประกาศ ห้องเรียนตรวจการบ้านวิชชาราม

รับนักศึกษาใหม่เข้าร่วมทำงานอาสาภาพประกอบสาระธรรม

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรมได้ดำเนินมาแล้วหลายเดือน จนมีรูปแบบการเรียนรู้และการทำงาน ที่เป็นระบบชัดเจนขึ้น ในช่วงแรกทางทีมงานได้จำกัดการเข้าร่วมไว้เพียงบางส่วน แต่ในปัจจุบันเห็นว่าระบบเริ่มนิ่งและน่าจะเอื้อให้พี่น้องนักศึกษาวิชชารามท่านอื่นได้เข้ามาร่วมในการสร้างผลงานภาพประกอบสาระธรรมได้ ซึ่งชั้นเรียนภาพประกอบสาระธรรมนั้นใกล้จะจบลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ แต่การทำงานภาพประกอบสาระธรรมนั้นจะยังดำเนินต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยวิธีดังนี้… วิธีการเข้าร่วม 1.เข้าร่วมห้องไลน์… Read More »รับนักศึกษาใหม่เข้าร่วมทำงานอาสาภาพประกอบสาระธรรม

อัพเดทการบ้าน

หน้ารวมการบ้าน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของนักศึกษาวิชชาราม กรุณากดเข้ามาเพื่อรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่ป้ายหัวข้อการบ้านที่ท่านจะส่งการบ้าน

ข่าวสรุปการบ้านวิชชาราม ประจำสัปดาห์ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 63

ข่าวสรุปการบ้านวิชชาราม ประจำสัปดาห์ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 1. การบ้านอริยสัจ… Read More »ข่าวสรุปการบ้านวิชชาราม ประจำสัปดาห์ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 63

เปลี่ยนปกหัวข้อการบ้าน ความจริงและความลวง

เปลี่ยนปกหัวข้อการบ้าน ความจริงและความลวง เนื่องจากมีข้อมูลว่า การออกแบบภาพปกที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาส่งการบ้านผิดหมวดหมู่ได้ จึงได้ปรับแก้ไขโดยให้มีการจัดวางองค์ประกอบภาพที่แตกต่างจากการบ้านอริยสัจ4 เพื่อลดปัญหานักศึกษาส่งการบ้านผิดหมวดหมู่ ทำการบ้านความจริงและความลวงครั้งที่ 11 ปกการบ้านเดิม… Read More »เปลี่ยนปกหัวข้อการบ้าน ความจริงและความลวง