Skip to content

วารสารวิชชาราม

การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง

การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง ; แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยมม วท.ม. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ปริศนา อิรนพไพบูลย์… Read More »การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง

อาหารเป็นยา.. อาหารเป็นหนึ่งในโลก

อาหารรสจัดทุกชนิดทำลายเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกาย ;เอมอร แซ่ลิ้ม ผู้คนส่วนใหญ่ติดอาหารรสจัด และมีแนวโน้มส่งเสริมการหลงติดในรสอาหารที่จัดจ้านมากขึ้น ๆ ทุกวัน ๆ นับเป็นภัยจากราคะกามคุณอันน่าสะพรึงกลัวยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ เพราะอาหารรสจัดทุกชนิด… Read More »อาหารเป็นยา.. อาหารเป็นหนึ่งในโลก

บททบทวนธรรม

บททบทวนธรรม อัพเดท ตามวารสารวิชชาการวิชชาราม ฉบับที่ ๒ บททบทวนธรรมเพื่อการสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)  เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่น… Read More »บททบทวนธรรม

เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหา แบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง”

เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหาแบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” ; ดินแสงธรรม กล้าจน เมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” การแก้ปัญหาแบบกิเลส มีวิธีการคือ เราก็รู้ได้ว่า… Read More »เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหา แบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง”