บทความ วิชชาราม

เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว ฉบับย่อ : ดร.ใจเพชร กล้าจนและคณะ

บทความเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว (ฉบับย่อ) สามารถอ่านผ่านเว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดได้ (กดลิงก์หรือเลื่อนลงไปด้านล่าง) สามารถอ่านบทความเนื้อหาเพิ่มเติมได้ใน “ศีลข้อ 1 ที่เป็นอริยศีลรักษาโรค” เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว ฉบับย่อ… Read More »เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว ฉบับย่อ : ดร.ใจเพชร กล้าจนและคณะ

เรียนรู้อริยสัจ 4 ให้ดี

เรียนรู้อริยสัจ 4 ให้ดี 1. ทุกขอริยสัจ คือ ทุกข์ใจในสภาพเกิด แก่ เจ็บ ตายที่ไม่ได้ดั่งใจหมาย เจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ พลัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ แต่ละวันก็ตรวจสอบว่า มีบ้างไหมที่ไม่ได้ดั่งใจหมาย แล้วกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว อึดอัด ฟุ้งซ่าน รำคาญ น้อยใจ เว้าใจ แหว่งใจ สภาพที่ไม่เข้าท่าในใจ ตรวจสิว่ามีไหม แล้วกำจัดออก ทุกข์ใจคือทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก แรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดิน ทุกข์กายกับเรื่องร้ายแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บ ดับทุกข์อะไรไม่ได้ ดับทุกข์ใจให้ได้… Read More »เรียนรู้อริยสัจ 4 ให้ดี

ผลการใช้การแพทย์วิถีธรรมกับการรักษาโรคไต

Download งานวิจัยผลการใช้การแพทย์วิถีธรรมกับการรักษาโรคไต (http://vijjaram.ac.th/download/research/620320-kidney-failure.pdf) ขนาดไฟด์ 579 kb จำนวนหน้า 30 หน้า อัพเดท… Read More »ผลการใช้การแพทย์วิถีธรรมกับการรักษาโรคไต

การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ผลของการใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

บทความวิจัย (Research Article) การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ผลของการใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรม Download งานวิจัยฉบับอัพเดท 20/9/2019 (urine-therapy-on-health-care-of-the-trainees-on-the-buddihist-dhamma-medicine.pdf)… Read More »การวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ผลของการใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

ทบทวนธรรมกับ เรื่องเล่าจากพุทธกาล

ทบทวนธรรมกับ เรื่องเล่าจากพุทธกาล ; น้อมพรฟ้า “กว่าจะเป็นพระอรหันต์…เอตทัคคะในพุทธกาล” ในวัยเรียนผู้เขียนอ่านหนังสือนิยายเป็นงานอดิเรก มีจินตนาการเสมือนอยู่ร่วมในเหตุการณ์ มีอารมณ์สุขทุกข์ร่วมไปกับตัวละคร จำได้ว่า บางตอนสุขก็อ่านไปอมยิ้มไป… Read More »ทบทวนธรรมกับ เรื่องเล่าจากพุทธกาล

การล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

การล้างความโกรธ หรือ ความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บทคัดย่อ        การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เก็บข้อมูลโดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก… Read More »การล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้น เกิดจากสารพิษในอาหารมากถึง 50 % ของผู้ป่วยทั้งหมด จากการสำรวจล่าสุดพบว่าอายุของผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอายุเฉลี่ยลดลง จากเดิมผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ย… Read More »การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง