Skip to content

ร่วมงานวิจัย

การใช้น้ำปัสสาวะหยอดตา : งานเก็บข้อมูล

ขอความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้สำหรับทำวิจัยเฉพาะเรื่อง ในหมวดย่อยของการใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะบำบัดกับดวงตา ข้อมูลที่ต้องการ ประวัติส่วนตัว เท่าที่ยินดีจะเปิดเผยเป็นสาธารณะ อาการไม่สบาย ต่าง ๆ… Read More »การใช้น้ำปัสสาวะหยอดตา : งานเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูล : งานวิจัย การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด

เรียน นักศึกษาวิชชารามทุกท่าน ด้วยขณะนี้ ทางทีมงานวิชาการแพทย์วิถีธรรม กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ในรูปแบบของการวิจัยส่วนบุคคล (Individual Case… Read More »เก็บข้อมูล : งานวิจัย การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด

เก็บข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน

การวิจัยที่ 8 “คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน” อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม (งานวิจัยที่ 7 )ที่ผ่านมา ทำให้ทีมวิจัยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน… Read More »เก็บข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน

เก็บข้อมูล สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน

การวิจัยที่ 7 “สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน” เจริญธรรมค่ะ ทีมวิชาการวิชชาราม ได้ออกแบบสอบถามใหม่ เพื่อให้พี่น้องได้ตรวจสอบอริยคุณของตนเอง และวิเคราะห์วิจัยเพื่อเข็นกงล้อพระธรรมจักรร่วมกับพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ และอาจารย์หมอเขียว ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สั้น… Read More »เก็บข้อมูล สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน

620207 เก็บข้อมูล การใช้น้ำปัสสาวะรักษาแผล

เรียนท่านที่มีประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะ และพี่น้อง พวธ. ทุกท่านค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีนักวิชาการถามหาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้น้ำปัสสาวะกับการรักษาแผล ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่แต่เราเก็บประเด็นรวม ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ตอนนี้คิดว่าน่าจะเก็บประเด็นนี้โดยเฉพาะ และจะสรุปผลการวิจัยในประเด็นนี้โดยด่วน… Read More »620207 เก็บข้อมูล การใช้น้ำปัสสาวะรักษาแผล

เก็บข้อมูล : ผลการใช้น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็น

ผู้สนใจทุกท่านสามารถร่วมแบ่งปันผลการใช้น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็นได้โดยการส่งข้อความในแบบฟอร์มส่งข้อความด้านล่าง ข้อมูลของท่านจะเปิดเผยอย่างเป็นสาธารณะในเว็บไซต์แห่งนี้ ท่านสามารถใช้ชื่อย่อหรือนามปากกาได้ในกรณีไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน

งานวิจัยวิชชาราม Vijjaram Research

ท่านสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยของสถาบันวิชชารามได้โดยกรอกข้อมูล ในลิงก์แบบสอบถามด้านล่าง (อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบันวิชชาราม ) หัวข้องานวิจัย งานวิจัยที่ 1 : เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม… Read More »งานวิจัยวิชชาราม Vijjaram Research