งานวิจัยออนไลน์

สรุปข้อมูลลงทะเบียนเข้าค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 31 “กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก”

จากการเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าค่ายตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 115… Read More »สรุปข้อมูลลงทะเบียนเข้าค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 31 “กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก”

สรุปข้อมูลลงทะเบียนรับชมค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ ครั้งที่ 3

สรุปข้อมูลลงทะเบียนรับชมค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ ครั้งที่ 3 แบบสอบถามนี้ได้เผยแพร่เพื่อเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 11 -18 ตุลาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้งานในเฟซบุ๊ก หมอเขียวแฟนคลับ และส่งตามไลน์กลุ่มเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม… Read More »สรุปข้อมูลลงทะเบียนรับชมค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ ครั้งที่ 3